Мені 58 років, працюю, але маю багато проблем зі здоров'ям. Отримав посвідчення чорнобильця ІІІ категорії. Але пенсію мені не дають, адже первинну довідку (архівну) про мої виїзди у тридцятикілометрову зону знищили. Тож хочу дізнатися, чи можу я звернутися до центру зайнятості, зареєструватися та за законом отримувати допомогу по безробіттю протягом двох останніх років перед виходом на пенсію?

Олександр МИХАЙЛЮК,
с. Будилка Сумської обл.

Петро ВАСИЛЕНКО,
заступник директора
Державного центру
зайнятості Мінсоцполітики:

- До державної служби за сприянням у працевлаштуванні можуть звертатися всі незайняті громадяни, які бажають працювати, а також зайняті громадяни, які бажають змінити професію або місце роботи, влаштуватися на роботу за сумісництвом чи у вільний від навчання час.

А в разі, якщо особа через відсутність роботи не має заробітку або інших доходів, шукає роботу, готова та здатна працювати, вона може в установленому законодавством порядку бути зареєстрована як безробітна.

Реєстрація та облік громадян, які шукають роботу, та безробітних проводяться державною службою зайнятості, відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 14.02.2009 р. N219.

Особи, зареєстровані в установленому порядку як безробітні, мають право відповідно до Закону "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" на матеріальне забезпечення та соціальні послуги на випадок безробіття.

Статті 22 та 23 Закону визначають умови, тривалість та розміри виплати допомоги по безробіттю. Відповідно до цих статей на розміри та тривалість отримання особою допомоги по безробіттю впливає період, упродовж якого особа працювала до звернення в центр зайнятості, її страховий стаж (період, під час якого вона сплачувала страхові внески) та причини звільнення.

Максимальна тривалість виплати допомоги по безробіттю осіб передпенсійного віку (чоловіків по досягненню 58 років, жінок - 53 років) не може перевищувати 720 календарних днів. Але ця тривалість може бути скорочена на 90 календарних днів у разі звільнення з останнього місця роботи за власним бажанням без поважних причин (виплата починається з 91-го календарного дня перебування на обліку) або за угодою сторін, а також у разі систематичного порушення трудової дисципліни, прогулу тощо (пункти 3, 4, 7, 8 статті 40, статті 41 і 45 Кодексу законів про працю України).

До соціальних послуг, що надаються державною службою зайнятості, належать професійна підготовка або перепідготовка, підвищення кваліфікації, профорієнтація, пошук підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні, у тому числі через надання роботодавцеві дотацій на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних, фінансування організації оплачуваних громадських робіт тощо.

Особи, які перебувають на обліку в державній службі зайнятості, зобов'язані сприяти своєму працевлаштуванню. У разі не- виконання рекомендацій спеціалістів із працевлаштування щодо пошуку роботи їм може бути скорочена виплата або такі особи взагалі знімаються з обліку.

Зважаючи на те, що нині ви працюєте, державна служба зайнятості може вам надати тільки інформаційно-консультативні послуги, пов'язані з працевлаштуванням, а також послуги з профорієнтації та пошуку роботи.