Державною регуляторною службою України було прийнято рішення від 14.08.2019 № 22 «Про необхідність усунення Міністерством освіти і науки України порушень принципів державної регуляторної політики згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі – Рішення № 22), яким запропоновано Міністерству освіти і науки України розробити проєкт і внести відповідні зміни до  Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України у 2019 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 11.10.2018 № 1096 «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань прийому на навчання до закладів вищої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2018 р. за № 1456/32908 (далі — Умови прийому), шляхом виключення з редакції абзацу першого пункту 3 розділу XIV Умов прийому слів «за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями)», оскільки зазначені положення не відповідають вимогам чинного законодавства та суперечать принципам державної регуляторної політики.

Відповідно до вимог статті 28 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», рішення уповноваженого органу про необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики підлягає виконанню органом виконавчої влади, щодо регуляторного акта якого було прийнято це рішення, у двомісячний строк з дня прийняття такого рішення.

Виконання органами виконавчої влади рішень уповноваженого органу передбачає підготовку проєкту акта про внесення змін до регуляторного акта, щодо якого було прийнято рішення, або про визнання цього регуляторного акта таким, що втратив чинність.

У разі визнання таким, що втратив чинність, регуляторного акта, щодо якого уповноваженим органом було прийнято рішення, орган виконавчої влади, що прийняв цей регуляторний акт, не пізніше одного робочого дня до закінчення строку виконання відповідного рішення подає до уповноваженого органу копію акта про визнання таким, що втратив чинність, цього регуляторного акта.

Виконання Міністерством освіти і науки України Рішення № 22 передбачало підготовку проєкту акта про внесення змін до Умов прийому та подання його у встановленому законом порядку на погодження до уповноваженого органу не пізніше як за п’ять робочих днів до закінчення строку його виконання.

Ураховуючи невиконання Міністерством освіти і науки України Рішення № 22 у встановлений законом строк і неоскарження цього рішення відповідним органом виконавчої влади та виходячи зі змісту повноважень Державної регуляторної служби України, регламентованих частиною сьомою статті 28 закону, повідомляємо, що дію абзацу першого пункту 3 розділу XIV Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України у 2019 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 11.10.2018 № 1096 «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань прийому на навчання до закладів вищої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2018 р. за №1456/32908, зупинено з 15 жовтня 2019 року.