Державною регуляторною службою України було прийнято рішення від 08.09.2020 № 28 «Про необхідність усунення Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України порушень принципів державної регуляторної політики згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», яким запропоновано Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України привести у відповідність до вимог Водного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 р. № 1100 «Про затвердження Порядку розроблення нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти та перелік забруднюючих речовин, скидання яких у водні об’єкти нормується» Інструкцію про порядок розробки та затвердження гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об’єкти із зворотними водами, затверджену наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 15.12.94 № 116, як такої, що не узгоджується з їх вимогами та порушує принципи державної регуляторної політики.

Відповідно до вимог статті 28 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рішення уповноваженого органу про необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики підлягає виконанню органом виконавчої влади, щодо регуляторного акта якого було прийнято це рішення, у двомісячний строк з дня прийняття такого рішення.

Виконання органами виконавчої влади рішень уповноваженого органу передбачає підготовку проєкту акта про внесення змін до регуляторного акта, щодо якого було прийнято рішення, або про визнання цього регуляторного акта таким, що втратив чинність.

У разі підготовки проєкту акта про внесення змін до регуляторного акта, щодо якого було прийнято відповідне рішення, цей проєкт подається у встановленому цим Законом порядку на погодження до уповноваженого органу не пізніш як за п’ять робочих днів до закінчення строку виконання відповідного рішення уповноваженого органу. У разі прийняття уповноваженим органом рішення про погодження проєкту змін рішення уповноваженого органу про необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики вважається виконаним.

Виконання Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України Рішення № 28 передбачало підготовку проєкту акта про внесення змін до наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 15.12.94 № 116 «Про затвердження Інструкції про порядок розробки та затвердження гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об’єкти із зворотними водами» та подання до уповноваженого органу копії акта про внесення змін до цього регуляторного акта не пізніш як за п’ять робочих днів до закінчення строку виконання відповідного рішення.

Ураховуючи невиконання Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України рішення Державної регуляторної служби України у встановлений строк і неоскарження цього рішення відповідним органом виконавчої влади та виходячи зі змісту повноважень Державної регуляторної служби України, регламентованих частиною сьомою статті 28 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», повідомляємо, що дію наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 15.12.94 № 116 «Про затвердження Інструкції про порядок розробки та затвердження гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об’єкти із зворотними водами», зупинено з 09 листопада 2020 року.