Сталий розвиток і успіхи Української державної будівельної корпорації «Укрбуд», до складу якої входить ДПАТ «Будівельна компанія «Укрбуд», підтвердили правильність задуму створити на будівельному ринку України принципово нову конкурентоспроможну державну структуру, засвідчили сучасний стратегічний підхід держави до подальшого реформування будівельної галузі.

Компанію «Укрбуд» засновано відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2004 року №897 на засадах одного із найпотужніших державних об’єднань — Української державної будівельної корпорації «Укрбуд». Мета створення компанії «Укрбуд» полягала у забезпеченні реалізації економічних інтересів держави, пов’язаних із розвитком будівельної галузі, задоволенні потреб населення, підприємств та установ послугами у галузі проектування та будівництва, підготовці кваліфікованих робітників, створенні умов для підвищення конкурентоспроможності на будівельному ринку.

Фото надані компанією «Укрбуд».

Три ключових напрями

Високий рівень технічного і технологічного оснащення компанії та її дочірніх підприємств, наявність сертифікованих систем якості дає змогу оперативно і на високому рівні виконувати будь-які проектні та будівельно-монтажні роботи.

До складу компанії входять 12 дочірніх підприємств, що розташовані в промислових регіонах країни — Донецькому, Придніпровському (у Дніпропетровську, Кривиму Розі, Запоріжжі), Південному (в Одесі), Західному (у Львові, Тернополі), Східному (у Харкові, Сумах) та у Києві. Це шість потужних проектних інститутів, п’ять навчально-курсових закладів, де працюють висококваліфіковані фахівці з великим досвідом практичної роботи.

Статутом компанії чітко визначено три основні напрями діяльності: проектування, будівельні роботи, підготовка та перепідготовка робітничих та інженерно-технічних кадрів для будівельної галузі.

З часу заснування компанія разом з кількома десятками підприємств та організацій, що входять до складу Корпорації «Укрбуд», була безпосередньо залучена до програми забезпечення будівництва та реалізації житла в Києві та Київській області. Це дало змогу компанії, яка є активним учасником усіх державних програм щодо реалізації будівництва доступного житла, вийти на новий етап розвитку, стати організацією, що динамічно розвивається навіть у важких умовах нестабільної економічної ситуації в Україні.

Так, упродовж 2013—2014 років компанія (як забудовник) ввела в експлуатацію два житлові будинки на вул. Генерала Матикіна в Голосіївському районі Києва загальною площею 22,4 тисячі квадратних метрів, що уможливило святкування новосіль понад 340 родинам. До речі, один із цих будинків був довгобудом, адже споруджувати його почали ще у 1995 році. Відтоді він набув такого занедбаного вигляду, що важко було повірити у можливість його відновлення. Але завдяки скоординованій інтенсивній роботі проектувальників і будівельників споруду перепроектували, підсилили і завершили його зведення упродовж дев’яти календарних місяців.

Житловий комплекс «Козацький». Фото надані компанією «Укрбуд»

Проектні інститути на допомогу

Нині компанія, виконуючи функції забудовника, споруджує три комплекси у різних районах Києва, які разом становлять понад 130 тисяч квадратних метрів житлових площ (1540 квартир), майже 12 тисяч квадратних метрів офісних приміщень, наземні та підземні паркінги. Об’єкти зводять поточним методом, а їх введення в експлуатацію передбачено упродовж 2015—2017 років. Крім того, у планах — реалізація нових проектів.

Така системність компанії — це принцип її соціальної відповідальності та стратегії, спрямованої на розвиток, коли громадяни мають змогу вчасно отримати сучасне, якісне і комфортне житло за доступними цінами. Сприяють цьому досвід, бажання працювати, відповідальність та професійність нашої команди, що забезпечує сталий розвиток бізнесу, створює позитивний імідж компанії на будівельному ринку.

Виконання проектних робіт забезпечується силами компанії та її проектними інститутами, більшість яких засновані ще на початку індустріалізації країни. За проектами Київського, Придніпровського та Одеського промбудпроектів облаштовано значні території промислової забудови, споруджено тисячі виробничих об’єктів. Проекти об’єктів металургії, виконані Придніпровським промбудпроектом і Донецьким промбудНДІпроектом, добре знані не лише в Україні, а й у понад 20 країнах світу.

Зокрема серед об’єктів, побудованих за проектами Придніпровського промбудпроекту, 20 доменних цехів, 16 збагачувальних і агломераційних фабрик, 12 коксохімічних заводів, 5 сталеплавильних виробництв, 50 прокатних і трубопрокатних та 5 киснево-конверторних цехів.

Донецький промбудНДІпроект — це провідна науково-дослідна установа з питань будівництва на підроблюваних територіях та експертна організація, що виконує та супроводжує проекти промислової забудови. Атестований у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України як наукова установа за рівнем «А», інститут має статус базової організації з основних науково-технічних напрямів та право на супроводження низки нормативних документів.

За проектною документацією, розробленою Одеським промбудпроектом, введено в дію велику кількість заводів, промислових баз і зон як на території колишнього СРСР, України, Молдови, так і в Монголії, Іраку, Лівії та Китаї.

За вагомий внесок у розвиток будівельної галузі колективи проектних інститутів компанії нагороджено Почесними грамотами Кабінету Міністрів України, Почесними грамотами Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України, Почесними грамотами Академії будівництва України, а деяких працівників — державними нагородами та преміями.

Тандем новітніх технологій і сучасних кадрів

Під час інноваційного оновлення та модернізації промисловості України одна з основних конкурентних переваг компанії — це збереження та подальший розвиток набутої спеціалізації, сконцентрованої на проектуванні об’єктів промислового призначення, а також широкого спектра будівель житлового та цивільного призначення.

Компанія розробила і послідовно реалізує концепцію розвитку проектної діяльності, яка враховує особливості нинішнього попиту на проектні роботи і відповідно до якої компанія надає перевагу комплексному підходу до роботи з потенційними інвесторами, що включає передпроектні розробки, організаційні та проектні роботи, починаючи з відведення земельної ділянки під будівництво, оформлення завдання на проектування та технічних умов, розроблення проектної документації, авторське супроводження будівництва.

Важливе значення надаємо формуванню інжинірингових структур, орієнтованих на роботу із замовником вже на стадії формування ідеї об’єкта. Завдяки таким підходам на основі консолідації побажань замовника, практичного досвіду і напрацювань компанії досягається суттєва економія ресурсів замовника та скорочення термінів проектування.

Реформування та розвиток будівельного ринку України, високі вимоги до якості сучасного будівництва дають змогу застосовувати новітні технології, матеріали та обладнання і, відповідно, визначають необхідність високого рівня виробничої культури та підготовки фахівців. Тому дуже важлива складова діяльності компанії — підготовка і підвищення кваліфікації інженерно-технічних та робітничих кадрів будівельної галузі. Сталий вислів «Кадри вирішують все» у сучасних умовах набуває особливого державницького значення для забезпечення будівельного комплексу кваліфікованими фахівцями робітничих професій.

Там, де «куються» профі

У складі компанії готують фахівців п’ять навчальних закладів: Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт», Запорізький навчально-курсовий комбінат, навчально-курсовий комбінат «Кривбасбуд» (Кривий Ріг), навчально-курсовий комбінат «Одесбуд» та Сумський навчальний центр. Професійна освіта, яку надають наші навчальні заклади, в першу чергу спрямована на створення умов для повної самореалізації слухачів, формування їхнього високого кваліфікаційного рівня. Для досягнення цієї мети керівництво компанії багато уваги приділяє оновленню навчально-виробничої бази.

За 10 років у навчально-курсових комбінатах пройшли навчання та підвищили кваліфікацію понад 150 тисяч осіб за 82 ліцензованими професіями для шести галузей економіки. Останнім часом кількість професій, за якими готують кадри, збільшилась на 22 одиниці. На замовлення регіональних центрів зайнятості проводимо підготовку фахівців з-поміж незайнятого та непрацюючого населення з урахуванням нагальних ринкових потреб.

Навчальні заклади компанії у своїй роботі застосовують новітні технології, що використовують у будівельній галузі. Всі вони працюють за новими навчальними планами та програмами, розробленими за новими стандартами професійно-технічної освіти.

У 2012 році компанія разом з Інститутом професійно-технічної освіти НАПН України та Corside group розробила віртуальну платформу із застосуванням дистанційних технологій, за допомогою якої робітники можуть підвищувати кваліфікацію та проводити перенавчання без відриву від виробництва за професією «Електрогазозварник».

Із 2014 року наші навчальні заклади задіяні у німецько-українському проекті «Професійна освіта в будівельній галузі України». У межах цього проекту навчалися та підвищили кваліфікацію за програмами німецької професійно-технічної освіти в навчальних центрах міст Франкфурт-на-Одері та Коттбус 22 педагогічні працівники компанії.

Загалом шістьом інженерно-педагогічним працівникам нашої компанії було присвоєно звання «Відмінник освіти України».

Наостанок зазначу, що створення такої структури, як ДПАТ «Будівельна компанія «Укрбуд», — це об’єктивне і послідовне продовження процесу реформування будівельного комплексу країни, розпочате ще у 90-х роках минулого століття. Обрана організаційно-економічна форма об’єднання проектних, будівельних та навчальних підприємств у державне публічне акціонерне товариство дала змогу на паритетних умовах забезпечити присутність і конкурентоздатність державної структури на ринку будівельних робіт і послуг, попри кризові умови, підвищувати фінансові показники, нарощувати обсяги виробництва.

Сергій ПОЙМАНОВ, голова правління ДПАТ «Будівельна компанія «Укрбуд»,
для «Урядового кур’єра»