Уряд підтримав ідею створення державних ключових лабораторій, у яких науковці з різних галузей і закладів, об’єднавши фінансові й інтелектуальні ресурси, розв’язуватимуть нагальні для країни масштабні завдання.

Одне з таких важливих питань — видобувати більше вуглеводнів із вітчизняних родовищ для розвитку енергетичного сектору та економіки загалом.

Нині ІФНТУНГ виконує понад 40 угод з 20 країнами світу. Фото з сайту facebook.com/IFNTUOG

Науковці вкажуть оптимальний шлях

Україна має необхідну ресурсну базу і технології для нарощування видобутку власних вуглеводнів. Щорічний видобуток газу державними компаніями 20 мільярдів кубічних метрів — цілком реально. Але попри значне фінансування державних видобувних програм, результат невтішний.

«Реалізація таких стратегічно важливих для України завдань має грунтуватися на новітніх наукових досягненнях, — наголошує ректор Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу доктор технічних наук, академік НАНУ Євстахій Крижанівський. — Дослідження в інтересах нафтогазовидобувної галузі досі виконували окремі установи, розв’язуючи локальні проблеми. Брак тісних зв’язків між наукою і виробництвом не давав змоги провести системні узагальнення для об’єктивного вибору оптимального шляху розвитку галузі».

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу має багатий досвід організації і ведення міждисциплінарних проєктів, які надавали конкретні рекомендації виробничникам щодо ефективного використання покладів вуглеводнів — від геологорозвідки до розроблення і застосування новітнього інструментарію й ефективних методів буріння.

Президія Національної академії наук України навіть доручила йому як профільному навчальному закладу нафтогазової галузі об’єднати науковий потенціал університетів, установ НАНУ, галузевих інститутів для нарощування видобутку вітчизняних енергоносіїв.

Для цього розширили число учасників нафтогазового науково-технологічного парку при університеті, який працює з 2007 року. Серед його засновників Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона, Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля, Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка, Інститут геологічних наук та Інститут газу.

Хай-тек починається в університетах

Ще одна проблема — кадрове забезпечення нафтогазової галузі. Ринок праці розбалансований. Підприємства групи «Нафтогаз» потребують фахівців для буріння та експлуатації свердловин. ПАТ «Укргазвидобування» навіть шукає партнера для заснування нової школи буріння, як заявив Андрій Делитканич, заступник начальника департаменту цієї компанії.

За словами Євстахія Крижанівського, університет нафти і газу готовий долучитися до реалізації такого завдання, оскільки це єдиний український заклад вищої освіти, який готує фахівців за всіма необхідними для нафтогазової галузі освітньо-професійними програмами. У багатьох найповажніших компаніях світу працюють випускники Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, і там вони реалізовують складні проєкти на різних рівнях.

На базі університету діє нафтогазовий освітній кластер як комунікаційно-координаційна платформа у царині нафтогазової освіти. До нього увійшли університети країни, які здійснюють підготовку за окремими нафтогазовими спеціальностями. Кластер готовий залучати інші заклади вищої освіти, зокрема закордонні.

Створюють науково-дослідне конструкторсько-технологічне бюро з проєктування нафтопромислового обладнання. До науковців долучаються українські підприємства, які можуть виготовляти високотехнологічні механізми для нафтових і газових промислів, а це поштовх розвитку вітчизняного машинобудування. У перспективі — створення державної ключової лабораторії проблем нафтогазової енергетики.

Світлана ІСАЧЕНКО
для «Урядового кур’єра»

ОФІЦІЙНО

«Галузева наука — основа розвитку нафтогазового сектору»

Дмитро ЧЕБЕРКУС,
генеральний директор
директорату науки
Міністерства освіти і науки:

— Виробничників цікавлять здобутки галузевої науки як основи технічного, технологічного розвитку нафтогазового сектору, визначального для вітчизняної економіки. 

Дослідження із проблематики енергетичної безпеки мають бути серед пріоритетних. Нині Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу — єдиний заклад вищої освіти нафтогазового профілю, де зосереджено і збережено у повному обсязі нафтогазову науку. Він згуртував навколо себе всіх, хто зацікавлений у науково-технічних інноваційних, потужних і потрібних нашій державі розробках. Логічно створювати на базі університету спільні дослідницькі центри, а також координаційний центр розвитку всієї галузі. Міністерство освіти і науки підтримує таку співпрацю між науковцями і виробничниками».