Із набранням чинності нового закону про освіту академічна доброчесність стає невід’ємною частиною освітнього процесу, а її дотримання — обов’язковою вимогою для кожного студента. За порушення доброчесних принципів навчання здобувачів освіти можуть зобов’язати повторно пройти оцінювання чи курс і навіть відрахувати. Одна із ключових складових освітнього процесу в закладах вищої освіти, як визначило Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, — університетська система академічної доброчесності.

Усвідомлюючи важливість додержання етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та наукової діяльності, студенти, професорсько-викладацький колектив, адміністрація та працівники нашого закладу три роки тому ухвалили Кодекс академічної доброчесності, розроблений на основі досвіду і зразків кращих університетів України та світу.

Додержання академічної доброчесності дуже важливе не лише для науково-педагогічних працівників, а й для здобувачів освіти. Саме тому, керуючись місією університету, ми прагнемо впроваджувати найуспішніший досвід, адже неможливо досягти досконалості та обійти увагою сучасні методики і практики в навчальній та науковій діяльності.

Торік студенти факультету соціальної та психологічної освіти університету взяли участь у Student Action — програмі розвитку лідерських компетенцій у студентів від Британської ради та виграли грант на впровадження проєкту «Академічна доброчесність як складова якості освітнього процесу в умовах ЗВО». Цього року розпочалася його реалізація.

Мета проєкту — пропаганда принципів академічної доброчесності в умовах закладу вищої освіти, забезпечення та впровадження інформаційно-технологічних засобів, зменшення відсотка запозичень та розвиток критичного мислення у студентської молоді.

Реалізація проєкту охоплює п’ять основних блоків. Що таке академічна доброчесність? Навіщо потрібно її додержувати? Чому вдаються до плагіату? Які бази даних існують і звідки можна брати інформацію для наукових праць? Правила цитувань: як не помилитися під час формування посилань?

До роботи над проєктом залучили науково-педагогічних працівників факультету, представників відділу науково-технічного розвитку і європейської інтеграції та представників наукової бібліотеки, які допомагали готувати тренінги й тематичні лекції. Передовсім проєкт спрямовано на популяризацію принципу доброчесності в усіх її формах та запобігання можливим порушенням. Завдяки участі в реалізації проєкту студенти навчилися формулювати і доводити власні думки, вільно оперувати фактами під час доповідей та правильно вказувати джерела, з яких інформацію взято. Одержана інформація також допомогла вихованцям краще засвоїти основи наукових досліджень, навчитися конструктивно висловлювати думку, опанувати основи проєктного менеджменту та самопрезентації. Ці заходи спонукали студентів до розуміння необхідності створення середовища, в якому чесність і порядність — одні з головних цінностей.

Як свідчить практика, під час тренінгових занять у студентів не лише підвищується рівень обізнаності щодо змісту предметних наукових досліджень, а серед них формується спільнота, для якої списування — неприйнятна форма навчання, підготовки до практичних занять. Студенти брали активну участь у розробленні соціальних відеороликів «Академічна доброчесність: будуємо мости», «Академічна доброчесність: цінність та принципи».

Майбутні педагоги цінують сумлінне здобуття освіти. Фото з архіву університету

В університеті систематично проводимо анкетування серед студентів. За період реалізації проєкту вдалося на 20% знизити прояви академічної недоброчесності під час написання есе, доповідей та виконання індивідуальних науково-дослідних завдань.

Чому студенти вдаються до списування? Серед різноманітних причин наше дослідження виявило дві основні: брак часу та велике інформаційне навантаження. Нерідко здобувач освіти опиняється в цейтноті, адже йому за короткий час потрібно проаналізувати та запам’ятати великий масив інформації з багатьох дисциплін. Важливі причини списування — страх, що можеш одержати погану оцінку, невпевненість у знаннях, погана традиція користуватися чужою працею. Усі ці та інші причини допомагає здолати проєкт. Це підтверджують і самі здобувачі вищої освіти.

Студентка І курсу Вікторія Олійник розповіла: «Академічна доброчесність — це курс, який допоміг нам зрозуміти, як правильно має чинити кожен студент під час написання робіт. Ми зрозуміли, що наша робота має бути унікальною й кожен із нас має докладати власних зусиль у її написанні. Це курс, який допоміг нам усвідомити, що насправді означають такі терміни, як фальсифікація, плагіат, самоплагіат та списування. Кожен з нас може досягти успіху, якщо докладе зусиль і висловить свої ідеї».

Як зауважила студентка Каріна Марченко, представляти результати саме своєї роботи, над якою самостійно й наполегливо працювала, — це здорово, адже підвищує самооцінку. А студентка Леся Федотова підкреслила, що використовувати чужі думки під час навчання потрібно, але й самій слід думати, оцінювати, мати власне бачення проблеми. Щоправда, для цього необхідно багато знати. Але тим вища ціна власної оцінки, вміння її обстояти.

Студентка IV курсу Анна Кравченко, оцінюючи вплив проєкту «Академічна доброчесність» на студентів, наголосила на його виховному, мобілізаційному значенні. Адже майбутньому педагогові важливо усвідомлювати свою причетність, свій, хай поки що невеликий внесок у педагогічну науку.

Численні тренінги, консультування та лекції, які організовуємо в університеті в межах проєкту, спрямовані на подолання недоброчесності, формування у студентів важливості поширення отриманої інформації серед оточення.

Приємно, що наші студенти дедалі глибше усвідомлюють, що академічна доброчесність як сукупність етичних принципів та визначених законом правил має стати повсякденною нормою. Реалізація цього проєкту, розроблені та зібрані матеріали обов’язково увійдуть у навчально-методичний збірник, який пізніше використовуватимемо під час читання спецкурсів або факультативів.

Колектив університету впевнений, що участь у таких проєктах сприяє підготовці випускника, який стане конкурентоспроможним на ринку праці, а в майбутньому може бути перспективним молодим ученим, який відкриє нові наукові горизонти.

Академічна доброчесність, чесне здобуття якісної освіти — ключ до успіху всієї нашої країни. Як свідчить практика, молодь готова зробити рішучий крок назустріч добрим змінам. Здобуваючи якісну освіту та будуючи кар’єру, юнаки і дівчата почуватимуться в нових умовах комфортніше та впевненіше.

Оксана КРАВЧЕНКО,
доктор педагогічних наук,
декан факультету соціальної та психологічної освіти,
для «
Урядового кур’єра»