Прошу вас надати роз’яснення з такого питання: при оформленні закордонного паспорта на свою дитину мені було сказано, що необхідно отримати довідку про реєстрацію особи громадянином України. Які документи мені необхідно надати до міграційної служби для отримання такої довідки та який термін її дії?

Є. Грабуцька,
м. Київ

Начальник Центрального міжрегіонального управління ДМС у м. Києві та Київській області ВЯЧЕСЛАВ ГУЗЬ

Так, справді, для документування паспортом громадянина України для виїзду за кордон дитини, відповідно до вимог Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 травня 2014 №152 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 №1001), поміж інших документів до підрозділу Державної міграційної служби України подається і свідоцтво про народження дитини або документ, що підтверджує факт народження, виданий компетентними органами іноземної держави.

Якщо у свідоцтві зазначено, що батьки або один з батьків дитини на момент її народження були громадянами інших держав або особами без громадянства, також подається довідка про реєстрацію особи громадянином України (у разі оформлення паспорта вперше із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру). При цьому, відповідно до частини 1 статті 7 Закону України «Про громадянство України» від 18 січня 2001 №2235-III (із змінами та доповненнями), особа, батьки або один з батьків якої на момент її народження були громадянами України, є громадянином України.

Слід зауважити, що місце народження особи в цьому разі не впливає на можливість набуття нею громадянства нашої держави: дитина набуває громадянство України незалежно від того, народилася вона на території України чи за її межами.

Варто зазначити, що перелічені умови чинні з 1 березня 2001 року (набрання чинності Закону України «Про громадянство України»).

Для оформлення набуття громадянства України необхідно звернутися до територіального підрозділу Державної міграційної служби України за місцем реєстрації.

Якщо ви зареєстровані в Києві, то для отримання цієї послуги потрібно звернутися з пакетом документів до районного відділу Центрального міжрегіонального управління ДМС у м. Києві та Київській області. Для отримання цієї послуги попередній запис на прийом в електронну чергу не потрібен.

Звертаю увагу на те, що відповідно до пункту 17 Порядку провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень, затвердженого Указом Президента України від 27 березня 2001 року № 215 «Питання організації виконання Закону України «Про громадянство України» (зі змінами, внесеними Указами від 27 червня 2006 року № 588, від 1 лютого 2012 року № 46, від 30 травня 2012 року № 367, від 29 березня 2016 року № 120 та від 6 березня 2019 року № 56/2019 (далі — Порядок), для оформлення набуття громадянства України дитині за народженням на підставі частини 1 статті 7 ЗУ «Про громадянство України» особою, батьки (один із них) якої на момент її народження були громадянами України, один з її батьків подає до територіального підрозділу Державної міграційної служби України за місцем реєстрації такі документи:

► заяву про оформлення набуття дитиною громадянства України за народженням;

► копію свідоцтва про народження дитини;

► копію паспорта громадянина України одного з батьків, який на момент народження дитини перебував у громадянстві України.

Також пред’являються оригінали документів для огляду.

Згідно з пунктом 95 Порядку рішення про оформлення набуття особою громадянства України або про відмову у задоволенні клопотання про оформлення набуття особою громадянства України не пізніше як у тримісячний строк з дня надходження документів надсилається до територіального підрозділу ДМС, до якого документи були подані заявником. Упродовж цього часу триватимуть необхідні перевірки.

Після прийняття рішення про оформлення належності до громадянства України видається довідка про реєстрацію особи громадянином України, яка в подальшому і послугує підставою для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Звертаю увагу на те, що для отримання довідки про реєстрацію особи громадянином України у м. Києві, одному з батьків дитини необхідно звернутися до Управління громадянства Центрального міжрегіонального управління ДМС у м. Києві та Київській області (вул. Березняківська, 4а, каб. 28) та здійснити оплату адміністративної послуги (137 грн 75 коп.), згідно з Переліком платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розмір плати за їх надання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2007 №795 (у редакції постанови КМУ від 26.10.2011 №1098). У разі письмового звернення особи щодо термінового надання послуги у строк до 10 днів, розмір плати збільшується на 100 відсотків і становитиме 275 грн 50 коп.

Зауважу, що термін дії вищезазначеної довідки не обмежений. Втім, коли дитина отримає паспорт громадянина України на основі цієї довідки, сама довідка вже буде не потрібна.

Мій керівник підприємства, який працює в м. Одеса, є громадянином Латвії. В нього закінчується строк дії посвідки на тимчасове проживання в Україні. Скажіть, будь ласка, які документи мені необхідно подати до міграційної служби для продовження посвідки та чи маю я право на підставі довіреності здійснювати такі дії?

Ю. Красунько,
м. Одеса

Посвідка на тимчасове проживання є документом, що посвідчує особу іноземця або особу без громадянства та підтверджує законні підстави для тимчасового проживання в Україні. У разі закінчення строку дії посвідка на тимчасове проживання в Україні підлягає обміну (процедуру «продовження» дії посвідки скасовано).

Відповідно до пункту 19 Порядку оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на тимчасове проживання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 №322 (далі — Порядок), у разі закінчення строку дії посвідки на тимчасове проживання документи для її обміну можуть бути подані не пізніше ніж за 15 робочих днів до дати закінчення строку її дії. У такому разі посвідка, що підлягає обміну, після прийому документів повертається особі, яка здає її під час отримання нової посвідки.

У разі, якщо не подати документи для обміну посвідки за 15 робочих днів до закінчення строку її дії, матиме місце порушення іноземцем правил перебування в Україні, за що законодавством нашої країни передбачена адміністративна відповідальність.

Для обміну посвідки на тимчасове проживання необхідно зібрати пакет документів і звернутися за місцем проживання іноземця або особи без громадянства — до територіального органу/підрозділу Державної міграційної служби України або, у разі забезпечення їх відповідними матеріально-технічними можливостями, — до «Паспортного сервісу» чи центру надання адміністративних послуг (далі — уповноважений суб’єкт).

Пункт 39 Порядку передбачає, що для обміну посвідки іноземець або особа без громадянства подають такі документи:

► посвідку, що підлягає обміну;

► паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства (після пред’явлення повертається) та його копію;

► переклад на українську мову сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними, засвідчений у встановленому законодавством порядку;

► документ, що підтверджує сплату адміністративного збору (оригінал), або документ про звільнення від його сплати (оригінал після пред’явлення повертається, копія додається). На сьогоднішній день вартість отримання послуги становить 891 грн.

Відповідно до пункту 40 Порядку, у разі коли обмін посвідки здійснюється у зв’язку із закінченням строку її дії, додатково подаються дійсний поліс медичного страхування на весь строк дії посвідки та документи, зазначені у пункті 33 цього Порядку.

Згідно з пунктом 33 Порядку необхідно надати додаткові документи залежно від категорії іноземців, тобто від того, що слугує підставою для тимчасового перебування іноземця в Україні: він прибув для працевлаштування або для роботи у представництвах іноземних суб’єктів господарювання в Україні, зареєстрованих у встановленому порядку; чи якщо іноземець є засновником та/або учасником, та/або бенефіціарним власником (контролером) юридичної особи, зареєстрованої в Україні, та інше.

У разі необхідності заявник може звернутися по консультацію до профільного підрозділу Міграційної служби, який займається питаннями документування іноземців.

Щодо подачі документів від іноземця на обмін посвідки на тимчасове проживання на підставі довіреності, зазначу, що це не відповідає нормам чинного законодавства.

Адже посвідки нового зразка у формі пластикової ID-картки з безконтактним електронним носієм, які видають в Україні з 2018 року, містять електронний підпис власника, його фото і відбитки пальців.

Так, відповідно до пункту 22 Порядку, у разі відповідності поданих документів вимогам цього Порядку працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС чи уповноваженого суб’єкта з використанням електронного цифрового підпису та із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру формує заяву-анкету (зокрема здійснює отримання біометричних даних, параметрів). Після перевірки заяви-анкети іноземець або особа без громадянства власним підписом підтверджує правильність внесених до неї відомостей про особу.

Якщо іноземець або особа без громадянства через фізичні вади не можуть підтвердити власним підписом правильність таких відомостей, працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта робить відмітку про неможливість такого підтвердження та засвідчує правильність внесених до заяви-анкети відомостей про особу власним підписом.

Тому іноземці або особи без громадянства, які досягли 16-річного віку або не досягли 16-річного віку, але самостійно прибули в Україну з метою навчання, подають заяви-анкети особисто.

Відповідно до пункту 37 Порядку, рішення про оформлення посвідки приймається територіальним органом/територіальним підрозділом ДМС за результатами ідентифікації іноземця або особи без громадянства, перевірки поданих документів та відсутності підстав для відмови в її видачі. Посвідка видається протягом 15 робочих днів з дати прийняття документів від іноземця або особи без громадянства. Отримати готову посвідку на тимчасове проживання в Україні може також лише її власник особисто, адже під час видачі посвідки проводиться процедура верифікації.

Звертаю увагу на те, що згідно з пунктом 59 Порядку, якщо іноземець або особа без громадянства не отримали посвідку протягом шести місяців з дня її оформлення, вона знищується.

Я проживаю та працюю на підприємстві в м. Києві вже майже 4 роки. Чи можу я отримати посвідку на постійне проживання та які документи для цього необхідно надати до міграційної служби?

М. Ісабалаєва,
м. Київ

Процедура документування іноземців та осіб без громадянства посвідкою на постійне проживання в Україні регулюється чинним міграційним законодавством України, зокрема Порядком оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на постійне проживання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 321 (далі — Порядок оформлення).

Відповідно до пункту 3 Порядку оформлення, посвідка оформлюється іноземцям або особам без громадянства, які мають дозвіл на імміграцію в Україну (рішення, що надає право іноземцям та особам без громадянства на прибуття в Україну чи залишення в Україні у встановленому законом порядку на постійне проживання).

Отже, для отримання посвідки на постійне проживання іноземцю або особі без громадянства необхідно отримати дозвіл на імміграцію в Україну.

Умови і порядок імміграції в Україну іноземців та осіб без громадянства врегульовані Законом України «Про імміграцію» від 7 червня 2001 № 2491-III (із змінами та доповненнями) (далі — Закон) та Порядком провадження за заявами про надання дозволу на імміграцію і поданнями про його скасування та виконання прийнятих рішень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.12.2002 № 1983 (далі — Порядок провадження).

Відповідно до статті 4 вказаного Закону, право на отримання дозволу на імміграцію по квотовій категорії мають:

1) діячі науки та культури, імміграція яких відповідає інтересам України;

2) висококваліфіковані спеціалісти і робітники, гостра потреба в яких є відчутною для економіки України;

3) особи, які здійснили іноземну інвестицію в економіку України іноземною конвертованою валютою на суму не менше 100 (ста) тисяч доларів США;

4) особи, які є повнорідними братом чи сестрою, дідом чи бабою, онуком чи онукою громадян України;

5) особи, які раніше перебували в громадянстві України;

6) батьки, чоловік (дружина) іммігранта та його неповнолітні діти;

8) особи, які безперервно проживали на території України протягом трьох років з дня встановлення їм статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

9) особи, які прослужили у Збройних Силах України три і більше років.

Квота імміграції — це гранична кількість іноземців та осіб без громадянства, яким передбачено надати дозвіл на імміграцію протягом календарного року. Квота імміграції встановлюється Кабінетом Міністрів України у визначеному ним порядку.

Дозвіл на імміграцію поза квотою імміграції надається:

1) одному з подружжя, якщо другий з подружжя, з яким він перебуває у шлюбі понад два роки, є громадянином України, дітям і батькам громадян України;

2) особам, які є опікунами чи піклувальниками громадян України, або перебувають під опікою чи піклуванням громадян України;

3) особам, які мають право на набуття громадянства України за територіальним походженням;

4) особам, імміграція яких становить державний інтерес для України;

5) закордонним українцям, подружжям закордонних українців, їх дітям у разі їх спільного в’їзду та перебування на території України;

6) особам без громадянства, які проживали на території України на підставі посвідки на тимчасове проживання протягом двох років з дня визнання їх особами без громадянства.

Отже, працевлаштування на території України впродовж 4 років не є підставою для отримання дозволу на імміграцію, і в подальшому — посвідки на постійне проживання в Україні.

За наявності підстав для отримання дозволу на імміграцію відповідно до статті 4 Закону України «Про імміграцію», ви можете звернутися до територіального органу ДМС за місцем проживання із відповідною заявою та документами, визначеними статтею 9 Закону України «Про імміграцію» та пунктом 11 Порядку провадження. Після отримання дозволу на імміграцію в Україну, ви зможете звернутися для оформлення посвідки на постійне проживання.

Запитання можете надсилати на електронну адресу expert@ukcc.com.ua

Матеріали рубрики «Запитайте в експерта» захищено авторськими правами