ДОМОВЛЕНІСТЬ
керівників сторони органів виконавчої влади, профспілкової сторони та сторони роботодавців Генеральної угоди про регулювання основаних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні, укладеної на 2016—2017 роки

м. Київ                                                                                                                                              10 жовтня 2017 року

З метою виконання в повному обсязі пункту 2.4. Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні, укладеної на 2016—2017 роки (далі – Генеральна угода), за результатами проведених переговорів та консультацій сторони дійшли згоди:

1. Внести до п.2.4. Генеральної угоди зміни, виклавши його в такій редакції:

«2.4. У 2017 році на підприємствах, в організаціях небюджетної сфери всіх форм власності тарифна ставка робітника І розряду встановлюється у розмірі:

— визначеному відповідною галузевою, територіальною угодою, колективним договором;

— для галузей, в яких не укладено галузеві угоди або положення укладених угод (згідно з реєстром, розміщеним на сайті Міністерства соціальної політики) не регулюють розмір тарифної ставки робітника І розряду, — на рівні, що не менше як на 10 % перевищує визначений Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» прожитковий мінімум для працездатної особи.».

2. Продовжити консультації, переговори щодо внесення змін до тексту Генеральної угоди з метою актуалізації її положень.

3. Рекомендувати сторонам соціального діалогу на галузевому та локальному рівнях забезпечити виконання п. 2.4. Генеральної угоди з урахуванням внесених цією домовленістю змін.

4. Опублікувати домовленість у газетах «Урядовий кур’єр», «Профспілкові вісті», інших засобах масової інформації та розмістити на офіційних веб-сайтах суб’єктів Сторін.

5. Ця домовленість є невід’ємним додатком до Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні, укладеної на 2016—2017 роки та набирає чинності з 1 листопада 2017 року.

Від сторони органів виконавчої влади — Міністр соціальної політики України Рева А. О. 

Від сторони роботодавців — Голова СПО роботодавців Олійник Д. М.   

Від профспілкової сторони — Голова СПО об’єднань профспілок Осовий Г. В.