Промисловість

У 2015 р. порівняно з попереднім роком індекс промислової продукції становив 86,6%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів випуск продукції зменшився на 14,5%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 86,9%.

На підприємствах з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів випуск продукції зменшився на 11,2%.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 91,6%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності обсяги виробництва продукції зменшилися на 11,3%.

На підприємствах з виробництва коксу та продуктів нафтопереробки індекс промислової продукції становив 78,1%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції випуск промислової продукції зменшився на 15,9%.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів індекс промислової продукції становив 91,7%.

На підприємствах з випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 92,3%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування, випуск продукції зменшився на 16,4%.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування, індекс промислової продукції становив 85,4%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря випуск промислової продукції зменшився на 12%.

Сільське господарство

За попередніми розрахунками, у 2015 р. порівняно з 2014 р. індекс обсягу сільськогосподарського виробництва становив 95,2%, у т. ч. у сільськогосподарських підприємствах — 94,8%, господарствах населення — 95,7%.

Індекс обсягу виробництва продукції рослинництва становив 94,7%, зокрема в сільськогосподарських підприємствах — 94,2%, в господарствах населення — 95,5%.

Під урожай 2015 р. сільськогосподарські культури було посіяно на площі 26,9 млн га, у т. ч. сільськогосподарськими підприємствами — 18,7 млн га (69,5%), господарствами населення — 8,2 млн га (30,5%). Порівняно з 2014 р. загальна посівна площа зменшилася на 1,1%.

У 2015 р. валовий збір зернових і зернобобових культур становив 60,0 млн т (у вазі після доробки), а їхня середня врожайність — 41,0 ц з 1 га. Порівняно з 2014 р. виробництво зерна скоротилося на 6,1% (на 3,9 млн т), що зумовлено зменшенням середньої врожайності з 1 га (на 6,2%). 

Господарствами всіх категорій зібрано 20,8 млн т картоплі (на 12,1% менше, ніж у 2014 р.), 9,2 млн т овочів (на 4,4% менше), 2,1 млн т плодоягідної продукції (на 7,2% більше), 376,1 тис. т винограду (на 13,7% менше).

У 2015 р. порівняно з 2014 р. індекс обсягу виробництва продукції тваринництва становив 96,3%, у т. ч. в сільськогосподарських підприємствах — 96,5%, господарствах населення — 96,1%.

Господарствами всіх категорій реалізовано на забій 3,3 млн т худоби та птиці (у живій вазі), що на 1,4% менше порівняно з 2014 р., вироблено 10,7 млн т молока (на 4,0% менше) та 16,8 млрд шт. яєць (на 14,3% менше). Частка господарств населення в загальному виробництві цих продуктів тваринництва у 2014 р. становила відповідно 40%, 75% та 42%.

Будівництво

У 2015 р. підприємствами країни виконано будівельних робіт на суму 55,9 млрд грн. Індекс будівельної продукції у 2015 р. порівняно з 2014 р. становив 85,1%.

Зведення будівель скоротилося на 11,1%, у т. ч. житлових і нежитлових — на 3,5% та 17,8% відповідно. Будівництво інженерних споруд зменшилося на 18,5%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння становили 80,1% загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти — 11,8% та 8,1% відповідно.

Підприємствами шести регіонів країни (м. Києва, Дніпропетровської, Харківської, Одеської, Полтавської та Львівської областей) виконано 61,3% загального обсягу будівництва.

Зовнішня торгівля товарами

За січень-листопад 2015 р. експорт товарів становив 34 523,3 млн дол. США, імпорт — 34 273,8 млн дол. Порівняно із січнем-листопадом 2014 р. експорт скоротився на 30,9% (на  15 421,3 млн дол.), імпорт — на 31,2% (на 15 576,4 млн дол.). Позитивне сальдо становило 249,5 млн дол. (у січні-листопаді 2014 р. також позитивне — 94,4 млн дол.).

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив  11 685,3 млн дол., або 33,8% загального обсягу експорту (у січні-листопаді 2014 р. — 15 784,5 млн дол., або 31,6%), та зменшився порівняно з 11 місяцями 2014 р. на 4099,2 млн дол., або на 26,0%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювали до Польщі, Італії та Німеччини.

Серед інших країн світу найбільше експортували товари до Російської Федерації, Туреччини, Китаю, Єгипту та Індії.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 14 011,7 млн дол., або 40,9% загального обсягу (у січні-листопаді 2014 р. обсяг імпорту був відповідно 19 171,3 млн дол. та 38,5%), та зменшився проти 11 місяців 2014 р. на 5159,6 млн дол., або на 26,9%. Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювали Німеччина, Польща й Угорщина.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, Китаю, Білорусі та США.

Внутрішня торгівля

Оборот підприємств оптової торгівлі за 2015 р. становив 1178,9 млрд грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно з 2014 р. становив 87,8%.

Оборот роздрібної торгівлі за 2015 р. становив 1018,8 млрд грн (це 79,3% обсягу 2014 р). У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 31%.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які займалися роздрібною торгівлею, за 2015 р. становив 478 млрд грн, що в порівнянних цінах становить 79% обсягу 2014 р.

Транспорт

У 2015 р. вантажообіг підприємств транспорту становив 315,3 млрд т.км, або 94,0% обсягу 2014 р. Підприємствами транспорту перевезено 601,0 млн т вантажів, що становить 89,4% обсягу 2014 р.

У 2015 р. залізницями перевезено у внутрішньому сполученні та на експорт 294,3 млн т вантажів, що на 9,5% менше, ніж у 2014 р.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за 2015 р. виконано вантажообіг обсягом 34,4 млрд т.км, який зменшився на 8,8% порівняно з попереднім роком, та перевезено 147,3 млн т вантажів, що на 18,2% менше, ніж за 2014 р.

Водним транспортом у 2015 р. перевезено вантажів обсягом 6,4 млн т, що на 8,4% більше, ніж у 2014 р.

За 2015 р. вантажообіг авіаційного транспорту становив 210,9 млн т.км, що на 11,8% менше, ніж у 2014 р. Авіаційним транспортом перевезено 69,1 тис. т вантажів, що становить 87,9% обсягу попереднього року.

За 2015 р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 97,3 млрд пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалися 5,2 млрд  пасажирів, що становить відповідно 91,5% та 87,7% обсягу 2014 р.

Відправлення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) порівняно з 2014 р. збільшилися на 0,1%. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 2,3 млрд пасажирів, що на 22,4% менше обсягів перевезень пасажирів у 2014 р.

Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися на 32,3%.

Перевезення пасажирів морським транспортом зменшилися на 13,3%, закордонні перевезення — на 24,8%.

Перевезення пасажирів річковим транспортом зменшилися на 2,5% порівняно з 2014 р.

Авіаційним транспортом перевезено 6,3 млн пасажирів, що на 2,6% менше, ніж у 2014 р.

Ціни і тарифи

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) за 2015 р. загалом становив 143,3% (у 2014 р. — 124,9%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 41,5%. Найбільше (у 1,7—1,5 раза) зросли ціни на цукор, овочі, олію, яйця, безалкогольні напої, продукти переробки зернових, фрукти, маргарин, хліб. На 43,6—22,5% подорожчали макаронні вироби, риба та продукти з риби, рис, масло, кисломолочна продукція, сало, молоко, сметана, сири, м’ясо та м’ясопродукти.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли у 2 рази, що зумовлено суттєвим підвищенням тарифів на природний газ у 3,7 раза, гарячу воду, опалення в 1,8, електроенергію в 1,7 раза.

Зростання цін у галузі охорони здоров’я на 29,1% насамперед пов’язано з подорожчанням фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання на 34,6%. Крім того, на 24,4% стали дорожчими амбулаторні послуги.

Підвищення цін на транспорт загалом на 20,4% відбулося за рахунок подорожчання автомобілів на 30,5%, транспортних послуг на 27,0%, а також палива й мастил на 12,5%.

Індекс цін виробників промислової продукції за 2015 р. становив 125,4% (за 2014 р. —131,8%).

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря ціни зросли на 33,2%, переробній промисловості — на 23,8%, добувній промисловості і розробленні кар’єрів — на 17,6%.

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи у січні-листопаді 2015 р. становив 122,4% (у відповідному періоді попереднього року — 114,1%).

У зведенні будівель зафіксовано підвищення цін на 22,6%, інженерних споруд — на 22,0%.

Доходи населення

У січні-листопаді 2015 р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) порівняно з відповідним періодом 2014 р. збільшився на 19,1% і становив 4096 грн.

У всіх регіонах середній розмір оплати праці був вищим за мінімальну заробітну плату, разом з тим лише у 4-х із них заробітна плата перевищила середню по країні: м. Києві — 6516 грн, Донецькій області — 4910 грн, Дніпропетровській — 4313 грн і Запорізькій — 4126 грн.

Найнижчий рівень заробітної плати, який не перевищував 75% середнього по економіці, спостерігався в Тернопільській, Чернівецькій та Херсонській областях.

Індекс реальної заробітної плати у січні-листопаді 2015 р. порівняно з відповідним періодом 2014 р. становив 78,9%.

Ринок праці

Середньомісячна кількість економічно активного населення віком 15—70років (дані наведено за результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності в середньому за 9 місяців 2015 р.) становила 18,2 млн осіб, із яких 16,5 млн були зайняті економічною діяльністю, а решта (1,6 млн) — безробітні, тобто особи, які не мали роботи, але активно її шукали як самостійно, так і за допомогою державної служби зайнятості. Рівень зайнятості населення становив: у віці 15—70 років — 56,9%, а в працездатному віці — 65,0%. Рівень безробіття (за методологією МОП) серед економічно активного населення віком 15—70 років становив 9,0%, а працездатного віку — 9,4%.

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець грудня 2015 р. становила 490,8 тис. осіб, або майже третину всіх безробітних працездатного віку, визначених за методологією МОП. Допомогу у зв’язку з безробіттям отримували 81,1% осіб, які мали статус безробітного.

Демографічна ситуація

Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 грудня 2015 р. становила 42 774,6 тис. осіб. Упродовж січня-листопада 2015 р. чисельність населення зменшилася на 154,7 тис. осіб.

Чисельність населення зменшилася через природне скорочення (165,8 тис. осіб), водночас зафіксовано міграційний приріст населення (11,1 тис. осіб).

Кількість живонароджених у січні-листопаді 2015 р. становила 378,2 тис. осіб, померлих — 544,0 тис. осіб.

Державна служба статистики  України

 

(У цьому повідомленні дані наведені без урахування тимчасово  окупованої території  Автономної Республіки Крим,  м. Севастополя та частини  зони проведення  антитерористичної операції)