Населення

Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 грудня 2018 р. становила 42 177,6 тис. осіб. Упродовж січня — листопада 2018 р. чисельність населення зменшилася на 208,8 тис. осіб.

Порівняно із січнем — листопадом 2017 р. обсяг природного скорочення збільшився на 33,1 тис. осіб.

Кількість живонароджених у січні — листопаді 2018 р. становила 312,6 тис. осіб, померлих  —  535,1 тис. осіб.

Ринок праці

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець грудня 2018 р. налічувала 341,7 тис. осіб, із них допомогу у зв’язку з безробіттям отримували 82,2%.

Більше половини загальної кількості безробітних становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття загалом у країні на кінець грудня 2018 р. становив 1,3% населення праце­здатного віку, у сільській місцевості  —  2,0%, у міських поселеннях  —  1,0%.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу у зв’язку з безробіттям у грудні 2018 р., становила 220,8 тис. осіб. Середній розмір допомоги у зв’язку з безробіттям становив 2876 грн, що дорівнює 77,2% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Доходи населення

У січні — грудні 2018 р. розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працівників 10 осіб і більше) становив 8865 грн і порівняно з відповідним періодом 2017 р. збільшився на 24,8%.

Середній розмір оплати праці в усіх регіонах був вищим від рівня мінімальної заробітної плати, проте лише у трьох з них заробітна плата перевищила середню по Україні: м. Київ  —  13542 грн, Донецька область  —  9686 грн та Київська  —  9097 грн. Найнижчий рівень заробітної плати, який не перевищував 80% середнього в економіці, спостерігався в Тернопільській, Чернігівській, Чернівецькій та Херсонській областях.

Індекс реальної заробітної плати у січні — грудні 2018 р. порівняно з відповідним періодом 2017 р. становив 112,5%.

Соціальний захист

У січні — грудні 2018 р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 6537,7 тис. домогосподарств, із них у міських поселеннях  —  4515,7 тис., у сільській місцевості  —  2022,0 тис.

Сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні — грудні 2018 р. становила 2704,0 млн грн, з неї у міських поселеннях  —  1860,2 млн грн, у сільській місцевості  —  843,8 млн грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у грудні 2018 р. становив 713,0 грн (у листопаді  —  531,2 грн).

Крім того, у січні — грудні 2018 р. 661,8 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях — 129,4 тис. домогосподарств, у сільській місцевості — 532,4 тис.

Середній розмір призначеної у грудні 2018 р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 2768,4 грн (у листопаді  —  2882,1 грн).

Ціни

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) за 2018 р. загалом становив 109,8% (за 2017 рік  —  113,7%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 7,8%. Найбільше (на 27,8% та 21,5%) зросли ціни на овочі та хліб. На 14,7 — 9,2% стали дорожчими макаронні вироби, молочні продукти, риба та продукти з риби, масло, м’ясо та м’ясопродукти, молоко; на 5,6 — 2,4%  —  безалкогольні напої, сало, рис, олія соняшникова. На 24,7% подешевшали гречані крупи; на 17,0 — 9,3%  —  фрукти, яйця, цукор.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 10,6%, що пов’язано з підвищенням тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій на 23,7%, природний газ — на 22,9%, каналізацію на 21,2%, водопостачання — на 19,9%.

Зростання цін у галузі охорони здоров’я на 8,9% відбулося за рахунок подорожчання послуг лікарень на 18,5% та амбулаторій на 13,1%.

Ціни у транспортній галузі підвищилися на 12,9% переважно через подорожчання транспортних послуг на 28,9%, а також палива та мастил на 9,1%.

Індекс цін виробників промислової продукції за 2018 р. загалом становив 114,2% (за 2017 рік  —  116,5%).

Промисловість

У 2018 р. порівняно із 2017 р. індекс промислової продукції становив 101,1%. 

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів приріст продукції становив 2,1%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 100,2%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів випуск продукції скоротився на 1,9%.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 95,4%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності випуск продукції збільшився на 1,1%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтопереробки випуск промислової продукції зріс на 3,3%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції індекс промислової продукції становив 116,5%.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів обсяг виробленої продукції збільшився на 0,8%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 98,8%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування, випуск продукції залишився на рівні торішніх обсягів.

У машинобудуванні, крім ремонту й монтажу машин і устаткування, індекс промислової продукції становив 100,4%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря  випуск промислової продукції зріс на 2,8%.

Сільське господарство

За попередніми даними, індекс сільськогосподарської продукції у 2018 р. порівняно із 2017 р. становив 107,8%, зокрема на підприємствах  —  112,1%, у господарствах населення  —  102,2%.

Індекс продукції рослинництва порівняно із 2017 р. становив 110,7%, зокрема на підприємствах  —  114,8%, у господарствах населення  —  104,4%.

У 2018 р. виробництво зернових і зернобобових культур становило 69,8 млн т (у масі після доробки), що на 12,7% більше порівняно із 2017 р., з них пшениці  —  24,6 млн т (на 6,0% менше), кукурудзи на зерно  —  35,6 млн т (на 44,2% більше), ячменю  —  7,3 млн т (на 11,3% менше), культур зернобобових  —  1,0 млн т (на 23,0% менше). Середня врожайність зерна становила 47,2 ц з 1 га (на 11,1% більше).

Виробництво соняшнику становило 14,2 млн т (у масі після доробки), що на 15,7% більше порівняно із 2017 р., сої  —  4,5 млн т (на 14,4% більше), буряку цукрового фабричного  —  13,6 млн т (на 8,3% менше), ріпаку  —  2,7 млн т (на 25,1% більше).

Виробництво картоплі (22,5 млн т) порівняно з 2017 р. збільшилося на 1,3%, культур овочевих (9,4 млн т)  —  на 1,5%, плодоягідних культур (2,6 млн т)  —  на 25,3%, винограду (459 тис. т)  —  на 12,1%.

У 2018 р. реалізовано на забій 3,3 млн т худоби та птиці (у живій масі), що на 1,0% більше порівняно з 2017 р., вироблено 10,1 млн т молока (на 1,8% менше) та 16,1 млрд шт. яєць (на 4,1% більше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва у 2018 р. становила відповідно 38%, 73% та 45%.

За розрахунками, на 1 січня 2019 р. поголів’я великої рогатої худоби становило 3,4 млн голів (на 4,3% менше, ніж на 1 січня 2018 р.), зокрема корів  —  2,0 млн (на 2,5% менше), свиней  —  6,0 млн (на 2,0% менше), овець і кіз  —  1,3 млн (на 3,1% менше), птиці всіх видів  —  210,8 млн голів (на 2,9% більше). Населення утримувало 66% загальної кількості великої рогатої худоби, зокрема корів  —  76%, свиней  —  44%, овець і кіз  —  86%, птиці всіх видів  —  44%.

Будівництво

У 2018 р. підприємства країни виробили будівельної продукції на суму 136,3 млрд грн. Індекс будівельної продукції в 2018 р. порівняно із 2017 р. становив 104,4%.

Обсяги будівництва зросли на 4,4%, зокрема будівництва інженерних споруд  —  на 9,0%, нежитлових будівель  —  на 1,2%. Обсяги будівництва будівель загалом зменшилися на 0,1%, зокрема житлових  —  на 1,6%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення становили 72,8% загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти  —  18,6% та 8,6% відповідно.

Підприємства 7 регіонів країни (м. Києва, Одеської, Дніпропетровської, Харківської, Львівської, Київської та Полтавської областей) виконали 69,0% загального обсягу будівництва.

Зовнішня торгівля товарами

У січні — листопаді 2018 р. експорт товарів становив 43 247,6 млн дол. США, імпорт  —  52 113,3 млн дол. Порівняно із січнем — листопадом 2017 р. експорт збільшився на 9,9% (на 3900,1 млн дол.), імпорт  —  на 16,7% (на 7442,8 млн дол.). Негативне сальдо становило 8865,7 млн дол. (у січні­ — листопаді 2017 р. також негативне  —  5323,0 млн дол.).

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 18 415,7 млн дол., або 42,6% загального обсягу експорту (у січні — листопаді 2017 р.  —  15 913,1 млн дол., або 40,4%) і збільшився порівняно із січнем — листопадом 2017 р. на 2502,6 млн дол., або на 15,7%.

Найбільші обсяги експорту до країн ЄС становили продукція агропромислового комплексу та харчової промисловості  —  29,3% загального обсягу експорту, недорогоцінні метали та вироби з них  —  22,3%, механічні та електричні машини  —  14,4%, мінеральні продукти  —  13,5%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювали до Польщі, Італії, Німеччини та Угорщини.

Серед інших країн найбільше експортували товари до Російської Федерації, Туреччини, Індії, Китаю та Єгипту.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до США на 37,7%, Німеччини  —  на 26,9%, Угорщини  —  на 25,8%, Польщі  —  на 21,7%, Білорусі  —  на 16,4%, Італії  —  на 9,5%, Китаю  —  на 4,7%, Іспанії  —  на 3,5%, зменшився до Єгипту на 12,5%, Нідерландів  —  на 8,3%, Російської Федерації  —  на 7,0%, Індії  —  на 3,3%.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 21 182,2 млн дол., або 40,6% загального обсягу (у січні — листопаді 2017 р. — відповідно 18 837,8 млн дол. та 42,2%) і збільшився порівняно з відповідним періодом 2017 р. на 2344,4 млн дол., або на 12,4%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів були з Німеччини, Польщі, Італії та Франції.

Серед інших країн найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, Китаю, Білорусі, США, Швейцарії та Туреччини.

Порівняно із січнем — листопадом 2017 р. імпорт товарів збільшився з Туреччини на 36,5%, Китаю  —  на 35,8%, Італії  —  на 26,9%, Чехії  —  на 22,3%, Білорусі  —  на 20,9%, Російської Федерації  —  на 17,1%, США  —  на 16,9%, Німеччини  —  на 11,7%, Угорщини  —  на 11,2%, Великої Британії  —  на 10,1%, Польщі  —  на 6,3%, зменшився із Франції на 6,8%.

Внутрішня торгівля

За попередніми даними, оптовий товарооборот підприємств оптової торгівлі (юридичних осіб) у 2018 р. становив 2195,7 млрд грн. Порівняно із 2017 р. його фізичний обсяг зріс на 3,3%.

Оборот роздрібної торгівлі, в який входять дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основний вид економічної діяльності яких роздрібна торгівля, за попередніми даними, у 2018 р. становив 928,6 млрд грн, що у порівнянних цінах на 6,1% більше від обсягу 2017 р. У грудні 2018  р. порівняно із груднем 2017 р. оборот зріс на 4,9%, порівняно з листопадом 2018 р.  —  на 19,1%.

Транспорт

У 2018 р. вантажообіг підприємств транспорту становив 331,7 млрд ткм, або 96,6% обсягу 2017 р. Підприємства транспорту перевезли 624,1 млн т вантажів, що становить 98,0% обсягів 2017 р.

У 2018 р. залізничним транспортом перевезено 322,3 млн т вантажів, що на 5,1% менше, ніж за 2017 р.

Підприємства автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за 2018 р. виконали вантажо­обіг обсягом  42,3 млрд ткм, який зріс на 2,1% порівняно із 2017 р., і перевезли 186,7 млн т вантажів, що на 5,8% більше, ніж у 2017 р.

Водним транспортом за 2018 р. перевезено вантажів обсягом 5,6 млн т, що на 4,5% менше, ніж за 2017 р.

У 2018 р. вантажообіг авіаційного транспорту становив 341,4 млн ткм, що на 24,0% більше, ніж за 2017 р. Авіаційним транспортом перевезено 99,1 тис. т вантажів, що на 19,7% більше, ніж за 2017 р.

У 2018 р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот обсягом 103,8 млрд пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалися 4486,7 млн пасажирів, що становить відповідно 104,4% та 96,5% обсягу 2017 р.

Відправлення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) порівняно з 2017 р. зменшилося на 4,4%. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 1906,9 млн пасажирів, що на 5,6% менше, ніж за 2017 р.

Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися на 7,0%.

Перевезення пасажирів водним транспортом зросли на 13,0% порівняно з 2017 р.

Авіаційним транспортом перевезено 12,4 млн пасажирів, що на 17,0% більше, ніж у 2017 р.

Міським електротранспортом перевезено 2,4 млрд пасажирів, що на 1,8% менше, ніж у 2017 р.

Державна служба  статистики України

У цьому повідомленні дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.