Населення

Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 січня 2019 р. становила 42153,2 тис. осіб. Упродовж 2018 р. чисельність населення зменшилася на 233,2 тис. осіб.

Порівняно із 2017 р. обсяг природного скорочення збільшився на 41,7 тис. осіб.

Кількість живонароджених у 2018 р. становила 335,9 тис. осіб, померлих — 587,7 тис. осіб.

Доходи населення

У січні 2019 р. розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 9223 грн і порівняно із січнем 2018 р. збільшився на 19,6%.

Середній розмір оплати праці у січні цього року в усіх регіонах був вищим за мінімальну заробітну плату, разом із тим лише у п’яти з них заробітна плата перевищила середню в Україні: м. Київ — 13721 грн, Донецька область — 10045 грн, Київська — 9722 грн, Дніпропетровська — 9645 грн, Запорізька — 9356 грн. Найнижчий рівень заробітної плати, який не перевищував 78% середнього в економіці, спостерігався в Чернівецькій, Тернопільській, Херсонській та Чернігівській областях.

Індекс реальної заробітної плати у січні 2019 р. порівняно із січнем 2018 р. становив 109,5%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати у січні 2019 р. зменшилася на 1,2%, або на 30,8 млн грн, і на 1 лютого 2019 р. становила 2614,3 млн грн, або 3,7% фонду оплати праці, нарахованого за січень 2019 р.

Ціни

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні 2019 р. порівняно з груднем 2018 р. становив 101,0% (у січні 2018 р. — 101,5%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 2,1%. Найбільше (на 16,6%) — овочі. На 4,7—0,9% зросли ціни на фрукти, молоко та молочні продукти, продукти переробки зернових, масло, хліб. На 0,5—0,1% подешевшали яйця, свинина, рис.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 2,6% відбулося здебільшого за рахунок підвищення тарифів на опалення на 11,0%, гарячу воду — на 9,4%, каналізацію — на 2,8%, водопостачання — на 1,4%.

Зниження цін на транспорт загалом на 1,7% спричинено переважно здешевленням палива та мастил на 6,1%. Разом з тим на 5,5% подорожчав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.

У сфері зв’язку ціни зросли на 2,5%, що пов’язано з подорожчанням місцевого телефонного зв’язку на 17,9% та поштових послуг на 14,3%.

Промисловість

У січні 2019 р. порівняно із січнем 2018 р. індекс промислової продукції становив 96,7%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів випуск продукції зменшився на 1,6%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 94,5%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів випуск продукції скоротився на 1,9%.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 90,3%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності випуск продукції зменшився на 5,9%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтопереробки випуск промислової продукції зменшився на 3,6%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції індекс промислової продукції становив 85,1%.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів обсяг виробленої продукції збільшився на 6,6%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 93,5%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин та устаткування, випуск продукції зменшився на 4,5%.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин та устаткування, індекс промислової продукції становив 88,1%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря випуск промислової продукції зріс на 1,3%. У січні 2019 р. вироблено 15,7 млрд кВт·год електроенергії, зокрема атомними та тепловими електростанціями — відповідно 8,1 млрд кВт·год і 6,7 млрд кВт·год.

Сільське господарство

Індекс сільськогосподарської продукції у січні 2019 р. порівняно із січнем 2018 р. становив 103,0%, зокрема на підприємствах — 107,0%, у господарствах населення — 98,4%.

Обсяг власно виробленої сільськогосподарської продукції, реалізованої підприємствами, у січні 2019 р. порівняно із січнем 2018-го збільшився на 31,6%, зокрема продукції рослинництва — на 36,4%, тваринництва — на 17,9%.

Середні ціни продажу аграрної продукції підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень 2019 р. порівняно із січнем 2018-го зросли на 4,4%, зокрема продукції рослинництва — на 5,4%, тваринництва — знизилися на 0,6%. У січні цього року порівняно з груднем 2018-го середні ціни реалізованої аграрної продукції зросли на 1,5%, зокрема рослинництва — на 4,4%, тваринництва — знизилися на 11,0%.

На 1 лютого 2019 р. на підприємствах, які безпосередньо вирощують, та підприємствах, що займаються зберіганням і переробленням культур зернових та зернобобових, було в наявності 24,5 млн т зерна (на 10,1% більше проти 1 лютого 2018 р.), зокрема 6,1 млн т пшениці, 16,4 млн т кукурудзи, 1,2 млн т ячменю, 0,1 млн т жита; запаси насіння соняшнику становили 5,5 млн т (на 9,3% більше, ніж на 1 лютого 2018 р.).

Будівництво

У січні 2019 р. підприємства країни виробили будівельної продукції на суму 6,5 млрд грн. Індекс будівельної продукції у січні 2019 р. порівняно із січнем 2018-го становив 106,2%.

Обсяги будівництва зросли на 6,2%, зокрема інженерних споруд — на 23,7%, нежитлових будівель — на 10,4%. Проте обсяги зведення житлових будівель зменшилися на 17,8% (загалом будівель — на 5,1%).

Нове будівництво, реконструкція і технічне переоcнащення становили 79,3% загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти — 10,7% та 10,0% відповідно.

Підприємства 7 регіонів країни (м. Києва, Дніпропетровської, Харківської, Одеської, Львівської, Полтавської та Київської областей) виконали 76,9% загального обсягу будівництва.

У 2018 р. в Україні прийнято в експлуатацію 8689,4 тис. м² загальної площі житла (нове будівництво), з яких 498,4 тис. м² (або 5,7% загального обсягу житла) відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію об’єктів, збудованих без дозвільного документа на виконання будівельних робіт, затвердженого наказом Мінрегіону від 03.07.2018 № 158 (далі — Порядок).

Загальна площа прийнятого в експлуатацію житла у 2018 р. порівняно з 2017-м зменшилася на 5,7%, а без урахування площі, прийнятої в експлуатацію відповідно до Порядку, — на 11,1%.

Понад половину (51,0%) загального обсягу житла прийнято в експлуатацію в будинках із двома й більше квартирами, 48,9% — в одноквартирних будинках і 0,1% — у гуртожитках.

Зовнішньоекономічна діяльність

Обсяг експорту товарів та послуг України у 2018 р. становив 57118,4 млн дол. США, імпорту — 62944,5 млн дол. (для уникнення подвійного обліку загальні обсяги товарів та послуг розраховані за формулою: усього (товари і послуги) = товари + послуги — вартість послуг для переробки товарів задля реалізації за кордоном, які у 2018 р. становили в експорті 2076,3 млн дол. США (у 2017 р. — 1399,5 млн дол.), в імпорті — 2,7 млн дол. (у 2017 р. — також 2,7 млн дол.). Порівняно із 2017 р. експорт збільшився на 8,6%, імпорт — на 14,3%. Негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу становило 5826,1 млн дол. (у 2017 р. також негативне — 2501,1 млн дол.).

У 2018 р. експорт товарів становив 47339,9 млн дол. США, імпорт — 57141,0 млн дол. Порівняно із 2017 р. експорт збільшився на 9,4% (на 4075,2 млн дол.), імпорт — на 15,2% (на 7533,8 млн дол.). Негативне сальдо становило 9801,1 млн дол. (у 2017 р. також негативне — 6342,5 млн дол.).

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 20158,5 млн дол., або 42,6% загального обсягу експорту (у 2017 р. — 17533,4 млн дол., або 40,5%), та збільшився порівняно із 2017 р. на 2625,1 млн дол., або на 15,0%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювали до Польщі, Італії, Німеччини та Угорщини.

Серед інших країн світу найбільше експортували товарів до Російської Федерації, Туреччини, Китаю, Індії та Єгипту.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до США на 34,2%, Німеччини — на 25,9%, Угорщини — на 24,1%, Польщі — на 19,6%, Білорусі — на 14,1%, Іспанії — на 8,7%, Китаю — на 7,9%, Італії — на 6,5%, зменшився до Єгипту на 15,0%, Російської Федерації — на 7,2%, Туреччини — на 6,6%, Нідерландів — на 4,3%.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 23182,8 млн дол., або 40,6% загального обсягу (у 2017 р. — відповідно 20799,4 млн дол. та 41,9%), та збільшився проти відповідного періоду 2017 р. на 2383,4 млн дол., або на 11,5%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів були з Німеччини, Польщі, Італії та Франції.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, Китаю, Білорусі, США, Туреччини та Швейцарії.

Порівняно із 2017 р. імпорт товарів збільшився з Туреччини на 35,8%, Китаю — на 34,6%, Італії — на 25,0%, Чехії — на 19,1%, Білорусі — на 18,1%, США — на 17,3%, Російської Федерації — на 12,3%, Великої Британії — на 11,2%, Угорщини — на 10,0%, Німеччини — на 9,9%, Польщі — на 5,2%, зменшився із Франції на 5,6%.

Внутрішня торгівля

Оптовий товарообіг підприємств оптової торгівлі (юридичних осіб) у січні 2019 р. становив 141,0 млрд грн. Порівняно із січнем 2018-го його фізичний обсяг знизився на 4,8%.

Оборот роздрібної торгівлі, який містить дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців), основний вид економічної діяльності яких — роздрібна торгівля, в січні 2019 р. становив 77,0 млрд грн, що в порівнянних цінах на 6,3% більше від обсягу січня 2018 р. і на 23,0% менше від обсягу грудня 2018 р.

Роздрібний товарообіг підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні 2019 р. становив 55,7 млрд грн, що в порівнянних цінах на 7,0% більше від обсягу січня 2018 р. і на 22,7% менше від обсягу грудня 2018 р.

Транспорт

У січні 2019 р. вантажообіг підприємств транспорту становив 26,3 млрд ткм, або 102,9% обсягу січня 2018 р. Підприємства транспорту перевезли 51,5 млн т вантажів, що становить 104,8% обсягів січня 2018 р.

У січні 2019 р. залізничним транспортом перевезено 24,6 млн т вантажів, що на 7,9% менше, ніж за січень 2018 р.

Підприємства автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами — підприємцями) за січень 2019 р. виконали вантажообіг обсягом 3,1 млрд ткм, який зріс на 11,7% порівняно із січнем 2018 р., та перевезли 15,5 млн т вантажів, що на 24,4% більше, ніж у січні 2018 р.

Водним транспортом за січень 2019 р. перевезено вантажів обсягом 0,2 млн т, що на 21,5% менше, ніж за січень 2018 р.

У січні 2019 р. вантажообіг авіаційного транспорту становив 23,7 млн ткм, що на 3,2% менше, ніж за січень 2018-го. Авіаційним транспортом перевезено 6,4 тис т вантажів, що на 1,0% менше, ніж за січень 2018-го.

У січні 2019 р. усіма видами транспорту виконано пасажирообіг обсягом 7,8 млрд пас. км, послугами пасажирського транспорту скористалися 342,9 млн пасажирів, що становить відповідно 103,0% та 93,5% обсягу січня 2018 р.

Відправлення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) порівняно із січнем 2018 р. збільшилося на 0,2%.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами — підприємцями) скористалися 152,6 млн пасажирів, що на 6,1% менше, ніж за січень 2018 р.

Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб — підприємців зменшилися на 2,8%.

Авіаційним транспортом перевезено 0,8 млн пасажирів, що на 11,1% більше, ніж у січні 2018 р.

Міським електротранспортом перевезено 177,8 млн пасажирів, що на 7,4% менше, ніж за січень 2018 р.

Державна служба статистики України

У цьому повідомленні дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.