Населення

Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 липня 2018 р. становила 42 263,9 тис. осіб. Упродовж січня — червня 2018 р. чисельність населення зменшилася на 122,5 тис. осіб.

Порівняно із січнем — червнем 2017 р. обсяг природного скорочення збільшився на 12,4 тис. осіб.

Кількість живонароджених у січні — червні 2018 р. становила 164,3 тис. осіб, померлих — 298,0 тис. осіб.

Ринок праці

За даними Державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець липня 2018 р. становила 298,0 тис. осіб, із них допомогу у зв’язку з безробіттям отримували 79,0%.

Більш як половину загальної кількості безробітних становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття загалом у країні на кінець липня 2018 р. становив 1,2% населення працездатного віку, у сільській місцевості — 1,5%, у міських поселеннях — 1,0%.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу у зв’язку з безробіттям у липні 2018 р., становила 241,3 тис. осіб. Середній розмір допомоги у зв’язку з безробіттям становив 2559 грн, що дорівнює 68,7% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, у липні 2018 р. порівняно із червнем збільшилася на 4,4 тис., або на 5,4%, і на кінець місяця становила 86,8 тис. одиниць.

Доходи населення

У січні — липні 2018 р. розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 8490 грн і порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшився на 26,0%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці належали авіаційний транспорт, фінансова та страхова діяльність, інформація та телекомунікації, державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування, професійна, наукова та технічна діяльність, а серед промислових видів діяльності — підприємства з виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, добування кам’яного та бурого вугілля, де заробітна плата перевищила середній показник по економіці в 1,4 — 3,9 рази.

Середній розмір оплати праці в усіх регіонах був вищим за рівень мінімальної заробітної плати, разом із тим лише у чотирьох із них заробітна плата перевищила середню в Україні: м. Київ — 12 995 грн, Донецька область — 9342 грн, Київська — 8693 грн та Дніпропетровська — 8502 грн. Найнижчий рівень заробітної плати, який не перевищував 79% середнього в економіці, спостерігався в Чернігівській, Тернопільській та Чернівецькій областях.

Індекс реальної заробітної плати в січні — липні 2018 р. порівняно з відповідним періодом 2017 р. становив 112,4%.

Соціальний захист

У січні — липні 2018 р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 2667,0 тис. домогосподарств, із них у міських поселеннях — 1758,7 тис., у сільській місцевості — 908,3 тис. домогосподарств.

Сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні — липні п. р. становила 734,0 млн грн, із неї у міських поселеннях — 536,8 млн грн, у сільській місцевості — 197,2 млн грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в липні становив 103,9 грн (у червні — 100,7 грн).

Крім того, у січні — липні 2018 р. 596,5 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях — 118,7 тис. домогосподарств, у сільській місцевості — 477,8 тис. домогосподарств.

Середній розмір призначеної в липні 2018 р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 3093,7 грн (у червні — 3054,9 грн).

Ціни

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні — липні 2018 р. становив 103,6% (у відповідному періоді попереднього року — 108,2%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 2,1%. Найбільше (на 8,3 — 2,4%) зросли ціни на хліб, рибу та продукти з риби, макаронні вироби, овочі, м’ясо та м’ясопродукти, безалкогольні напої, кисломолочну продукцію, масло. Водночас на 26,0% та 18,6% подешевшали яйця та гречані крупи; на 6,1 — 4,6% — сало, молоко, цукор.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 2,2%, що пов’язано з підвищенням тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій на 19,0%, водопостачання на 9,3%, каналізацію на 9,2%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 4,7% відбулося за рахунок подорожчання послуг лікарень й амбулаторій на 10,2% та 7,5% відповідно.

Ціни у сфері транспорту підвищилися на 6,1% головним чином через подорожчання транспортних послуг на 14,7%, а також палива та мастил на 4,1%.

Індекс цін виробників промислової продукції у січні — липні 2018 р. становив 109,6% (у відповідному періоді попереднього року — 108,0%).

Промисловість

У січні — липні 2018 р. порівняно із січнем — липнем 2017 р. індекс промислової продукції становив 102,6%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів приріст продукції становив 2%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 102,4%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів випуск продукції скоротився на 2,1%.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 98,1%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності випуск продукції збільшився на 3,4%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтопереробки випуск промислової продукції зріс на 5,2%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції індекс промислової продукції становив 133,8%.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів обсяг виробленої продукції зменшився на 1,6%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 98,1%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування, випуск продукції збільшився на 2,4%.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування, індекс промислової продукції становив 105,7%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря випуск промислової продукції зріс на 4,1%.

Сільське господарство

Індекс сільськогосподарської продукції в січні — липні 2018 р. порівняно з відповідним періодом 2017 р. становив 99,0%, у т. ч. в сільськогосподарських підприємствах — 101,0%, господарствах населення — 96,8%. Індекс продукції рослинництва становив 98,3%, продукції тваринництва — 99,8%.

У січні — липні п. р. реалізовано на забій 1,8 млн т худоби та птиці (у живій масі), що на 0,3% менше порівняно з відповідним періодом 2017 р., вироблено 6,0 млн т молока (на 2,0% менше) та 9,7 млрд шт. яєць (на 2,6% більше). Частка господарств населення в загальному виробництві цих продуктів тваринництва становила відповідно 34%, 72% та 49%.

Обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції в січні — липні 2018 р. порівняно з відповідним періодом 2017 р. збільшився на 8,5%, у т.ч. продукції рослинництва — на 12,3%, а тваринництва зменшився на 2,7%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень — липень 2018 р. порівняно з відповідним періодом 2017 р. зросли на 11,2%, у т.ч. продукції рослинництва — на 10,1%, тваринництва — на 16,2%. У липні порівняно з червнем п. р. середні ціни реалізованої аграрної продукції знизилися на 1,4%, у т. ч. рослинництва — на 1,1%, тваринництва — на 3,2%.

Будівництво

У січні — липні 2018 р. підприємства країни виконали будівельних робіт на суму 61,1 млрд грн. Індекс будівельної продукції в січні — липні 2018 р. порівняно із січнем — липнем 2017 р. становив 106,3%.

Будівництво будівель зросло на 0,7% (у т. ч. нежитлових — на 1,6%), інженерних споруд — на 12,7%. Водночас будівництво житлових будівель скоротилось на 0,1%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення становили 76,6% загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти — 14,0% та 9,4% відповідно.

Підприємства семи регіонів країни (м. Києва, Одеської, Дніпропетровської, Харківської, Полтавської, Львівської та Київської областей) виконали 72,3% загального обсягу будівництва.

У січні — червні 2018 р. в Україні прийнято в експлуатацію 3261,5 тис. м² загальної площі житлових будівель нового будівництва: 51,7% — в одноквартирних будинках, 48,2% — у будинках із двома й більше квартирами і 0,1% — у гуртожитках.

Загальна площа прийнятого в експлуатацію житла в I півріччі 2018 р. порівняно з відповідним періодом попереднього року зменшилася на 29,2%.

Зовнішньоекономічна діяльність

Обсяг експорту товарів та послуг України в І півріччі 2018 р. становив 27 815,7 млн дол. США (для уникнення подвійного обліку загальні обсяги товарів та послуг розраховані за формулою: усього (товари і послуги) = товари + послуги — вартість послуг для переробки товарів з метою реалізації за кордоном, які в І півріччі 2018 р. становили в експорті 822,8 млн дол. (у І півріччі 2017 р. — 708,6 млн дол.), в імпорті — 0,9 млн дол. (у І півріччі 2017 р. — 1,5 млн дол.), імпорту — 28 468,8 млн дол. Порівняно з І півріччям 2017 р. експорт збільшився на 11,1%, імпорт — на 13,5%. Негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу становило 653,1 млн дол. (у І півріччі 2017 р. також негативне — 48,7 млн дол.).

У І півріччі 2018 р. експорт товарів становив 23 260,6 млн дол., імпорт — 25 918,2 млн дол. Порівняно з І півріччям 2017 р. експорт збільшився на 12,7% (на 2615,0 млн дол.), імпорт — на 14,5% (на 3272,6 млн дол.). Негативне сальдо становило 2657,6 млн дол. (у І півріччі 2017 р. також негативне — 2000,0 млн дол.).

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 9791,5 млн дол., або 42,1% загального обсягу експорту (у І півріччі 2017 р. — 8217,4 млн дол., або 39,8%), та збільшився порівняно з І півріччям 2017 р. на 1574,1 млн дол., або 19,2%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювали до Польщі, Італії, Німеччини та Угорщини.

Серед інших країн світу найбільше експортували товари до Російської Федерації, Туреччини, Індії, Китаю та Єгипту.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Угорщини на 39,3%, Польщі — на 30,8%, Німеччини — на 28,3%, Італії — на 24,8%, Туреччини — на 12,1%, Індії — на 9,1%, Китаю — на 5,6%, зменшився до Єгипту на 14,9%, Російської Федерації — на 5,4%, Нідерландів — на 1,9%.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилася частка електричних машин. Зменшилася частка палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки, засобів наземного транспорту, крім залізничного, різноманітної хімічної продукції.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 10768,9 млн дол., або 41,5% загального обсягу (у І півріччі 2017 р. — відповідно 9577,5 млн дол. та 42,3%) та збільшився проти відповідного періоду 2017 р. на 1191,4 млн дол., або 12,4%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювали з Німеччини, Польщі, Італії та Франції.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, Китаю, Білорусі, США, Туреччини та Швейцарії.

Порівняно з І півріччям 2017 р. імпорт товарів збільшився з Чехії на 32,7%, Італії — на 30,4%, Туреччини — на 26,5%, Російської Федерації — на 25,7%, Китаю — на 20,4%, Угорщини — на 13,9%, Білорусі — на 12,7%, Німеччини — на 8,6%, Польщі та США — на 8,3%, Великої Британії — на 5,2%, зменшився з Швейцарії на 18,4%, Франції — на 10,7%.

Внутрішня торгівля

Оптовий товарообіг підприємств оптової торгівлі (юридичних осіб) у січні — липні 2018 р. становив 1190,2 млрд грн. Порівняно із січнем — липнем 2017 р. його фізичний обсяг збільшився на 5,0%.

Оборот роздрібної торгівлі, у який входять дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, в січні — липні 2018 р. становив 505,8 млрд грн, що у порівнянних цінах на 6,0% більше від обсягу січня — липня 2017 р. У липні п. р. порівняно із липнем 2017 р. обіг зріс на 6,6%, проти червня 2018 р. — на 3,9%.

Транспорт

У січні — липні 2018 р. вантажообіг підприємств транспорту становив 191,3 млрд ткм, або 98,3% обсягу січня — липня 2017 р. Підприємства транспорту перевезли 356,3 млн т вантажів, що становить 99,0% обсягів січня — липня 2017 р.

У січні — липні 2018 р. залізничним транспортом перевезено 185,4 млн т вантажів, що на 4,4% менше, ніж за січень — липень 2017 р.

Підприємства автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень — липень 2018 р. виконали вантажообіг в обсязі 23,9 млрд ткм, який зріс на 6,6% порівняно із січнем — липнем 2017 р., та перевезли 103,5 млн т вантажів, що на 6,8% більше, ніж у січні — липні 2017 р.

Водним транспортом за січень — липень 2018 р. перевезено вантажів обсягом 2,9 млн т, що на 3,7% менше, ніж за січень — липень 2017 р.

У січні — липні 2018 р. вантажообіг авіаційного транспорту становив 183,9 млн ткм, що на 38,1% більше, ніж за січень — липень 2017 р.

У січні — липні 2018 р. усіма видами транспорту виконано пасажирообіг в обсязі 60,1 млрд пас. км, послугами пасажирського транспорту скористалося 2636,2 млн пасажирів, що становить відповідно 105,3% та 98,1% обсягу січня — липня 2017 р.

Відправлення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) порівняно із січнем — липнем 2017 р. зменшилося на 5,5%.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 1116,4 млн пасажирів, що на 5,0% менше, ніж за січень — липень 2017 р.

Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися на 8,1%.

Перевезення пасажирів морським транспортом зросли на 70,2% порівняно з січнем — липнем 2017 р., річковим транспортом — на 2,3%.

Авіаційним транспортом перевезено 6,8 млн пасажирів, що на 17,1% більше, ніж у січні — липні 2017 р. Міським електротранспортом перевезено 1,4 млрд пасажирів, що на 0,9% більше, ніж за січень — липень 2017 р.

Державна служба статистики України

У цьому повідомленні дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.