Населення

Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою на 1 листопада 2018 р., становила 42198,5 тис. осіб. Упродовж січня—жовтня 2018 р. чисельність населення зменшилася на 187,9 тис. осіб.

Порівняно із січнем—жовтнем 2017 р. обсяг природного скорочення збільшився на 27,3 тис. осіб.

Кількість живонароджених у січні—жовтні 2018 р. становила 286,1 тис. осіб, померлих — 484,5 тис. осіб.

Ринок праці

Середньомісячна кількість економічно активного населення віком 15–70 років становила 18,0 млн осіб (дані наведено за результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності в середньому за 9 місяців 2018 р.), з яких 16,4 млн були зайняті економічною діяльністю, а решта (1,5 млн) — безробітні, тобто особи, які не мали роботи, але активно її шукали як самостійно, так і за допомогою державної служби зайнятості. Рівень зайнятості населення становив: у віці 15—70 років — 57,2%, а в працездатному віці — 66,2%. Рівень безробіття (за методологією МОП) серед економічно активного населення віком 15—70 років становив 8,6%, а працездатного віку — 9,0%.

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець листопада 2018 р. налічувала 301,0 тис. осіб, із них допомогу у звязку з безробіттям отримували 78,1%.

Доходи населення

У січні—листопаді 2018 р. розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 8711 грн і порівняно з відповідним періодом 2017 р. збільшився на 25,3%.

Середній розмір оплати праці в усіх регіонах був вищий за рівень мінімальної заробітної плати, лише в чотирьох із них заробітна плата перевищила середню в Україні: м. Київ — 13270 грн, Донецька область — 9541 грн, Київська — 8909 грн та Дніпропетровська — 8743 грн. Найнижчий рівень заробітної плати, який не перевищував 80% середнього в економіці, спостерігався в Чернівецькій, Тернопільській, Чернігівській та Херсонській областях.

Індекс реальної заробітної плати в січні—листопаді 2018 р. порівняно з відповідним періодом 2017 р. становив 112,8%.

Соціальний захист

У січні—листопаді 2018 р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 5877,4 тис. домогосподарств, із них у міських поселеннях — 4096,5 тис., у сільській місцевості — 1780,9 тис. домогосподарств.

Сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні—листопаді 2018 р. становила 2233,3 млн грн, з неї в міських поселеннях — 1578,6 млн грн, у сільській місцевості — 654,7 млн грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в листопаді 2018 р. становив 531,2 грн  (у жовтні — 538,9 грн).

Крім того, у січні—листопаді 2018 р. 649,4 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях — 127,2 тис. домогосподарств, у сільській місцевості — 522,2 тис. домогосподарств.

Середній розмір призначеної в листопаді 2018 р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 2882,1 грн (у жовтні — 2983,1 грн).

Ціни

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні—листопаді 2018 р. становив 108,9% (у відповідному періоді 2017 р. — 112,5%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 5,9%. На 19,6—7,9% зросли ціни на хліб, макаронні вироби, рибу та продукти з риби, овочі, м’ясо та м’ясопродукти, масло; на 5,8—2,3% — молоко, безалкогольні напої, рис, сало, олію соняшникову. Водночас на 23,5% подешевшали гречані крупи; на 16,5—8,4% — фрукти, яйця, цукор.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 9,9%, що пов’язано з підвищенням цін на природний газ і тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій на 22,9%, каналізацію — на 20,3%, водопостачання — на 19,2%.

Ціни у сфері транспорту зросли на 14,7% через подорожчання транспортних послуг на 26,0% і пального та мастил на 16,1%.

Індекс цін виробників промислової продукції у січні—листопаді 2018 р. становив 114,6% (за відповідний період 2017 р. — 114,6%).

Промисловість

У січні—листопаді 2018 р. порівняно із січнем—листопадом 2017 р. індекс промислової продукції становив 101,6%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів приріст продукції становив 2,2%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції — 101,2%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів випуск продукції скоротився на 1,6%.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 96,5%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності випуск продукції збільшився на 1,5%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтопереробки випуск промислової продукції зріс на 3,6%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції індекс промислової продукції становив 118,6%.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів обсяг виробленої продукції збільшився на 0,9%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 99,3%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування, випуск продукції збільшився на 0,9%.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, індекс промислової продукції становив 102,7%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря  випуск промислової продукції зріс на 2%.

Сільське господарство

Індекс сільськогосподарської продукції в січні—листопаді 2018 р. порівняно з відповідним періодом 2017 р. становив 108,2%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах — 113,4%, господарствах населення — 102,0%. Індекс продукції рослинництва становив 111,2%, продукції тваринництва — 100,4%.

У січні—листопаді 2018 р. реалізовано на забій 2,9 млн т худоби та птиці (у живій масі), що на 0,8% більше порівняно з відповідним періодом 2017 р., вироблено 9,5 млн т молока (на 1,9% менше) та 15,0 млрд шт. яєць (на 3,3% більше). Частка господарств населення в загальному виробництві цих продуктів тваринництва становила відповідно 35%, 73% та 46%.

Обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції в січні—листопаді 2018 р. порівняно з відповідним періодом 2017 р. збільшився на 6,1%, у т.ч. продукції рослинництва — на 7,7%, а тваринництва — зменшився на 1,0%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень—листопад 2018 р. порівняно з відповідним періодом 2017 р. зросли на 9,8%, у т.ч. продукції рослинництва — на 10,5%, тваринництва — на 8,7%. У листопаді порівняно з жовтнем 2018 р. середні ціни реалізованої аграрної продукції зросли на 0,6%, у т.ч. рослинництва — на 1,7%, тваринництва — знизилися на 4,1%.

Будівництво

У січні—листопаді 2018 р. підприємства країни виконали будівельних робіт на суму 115,0 млрд грн. Індекс будівельної продукції в січні—листопаді 2018 р. порівняно із січнем—листопадом 2017 р. становив 106,3%.

Будівництво будівель зросло на 1,3% (житлових — на 0,9%,­ нежитлових — на 1,8%), інженерних споруд — на 11,3%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення становили 73,8% загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти — 17,4% та 8,8% відповідно.

Підприємства семи регіонів країни (м. Києва, Одеської, Дніпропетровської, Харківської, Львівської, Київської та Полтавської областей) виконали 70,1% загального обсягу будівництва.

Зовнішня торгівля товарами

У січні—жовтні 2018 р. експорт товарів становив 38797,8 млн дол. США, імпорт — 46747,6 млн дол. Порівняно із січнем—жовтнем 2017 р. експорт збільшився на 10,3% (на 3617,1 млн дол.), імпорт — на 17,0%(на 6795,4 млн дол.). Негативне сальдо становило 7949,8 млн дол.(у січні­—жовтні 2017 р. також негативне — 4771,5 млн дол.).

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 16432,7 млн дол., або 42,4% загального обсягу експорту (у січні­—жовтні 2017 р. — 14160,0 млн дол., або 40,2%), та збільшився порівняноіз січнем—жовтнем 2017 р. на 2272,7 млн дол., або на 16,1%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн—членів ЄС здійснювали до Польщі, Італії, Німеччини та Угорщини.

Серед інших країн світу найбільше експортували товари до Російської Федерації, Туреччини, Індії, Китаю та Єгипту.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до США — на 34,4%, Угорщини — на 28,6%, Польщі — на 23,3%, Німеччини — на 22,4%, Білорусі — на 17,3%, Італії — на 15,7%, зменшився до Єгипту на 10,3%, Нідерландів — на 8,0%, Іспанії — на 7,7%, Російської Федерації — на 7,1%.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 19130,3 млн дол., або 40,9% загального обсягу та збільшився порівняно з відповідним періодом 2017 р. на 2242,8 млн дол., або на 13,3%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювали з Німеччини, Польщі, Італії та Франції.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, Китаю, Білорусі, США, Швейцарії та Туреччини.

Внутрішня торгівля

Оптовий товарообіг підприємств оптової торгівлі (юридичних осіб) у січні—листопаді 2018 р. становив 2003,0 млрд грн. Порівняно із січнем—листопадом 2017 р. його фізичний обсяг зріс на 4,3%.

Оборот роздрібної торгівлі, зокрема й дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, в січні—листопаді 2018 р. становив 829,4 млрд грн, що в порівнянних цінах на 6,2% більше від обсягу січня—листопада 2017 р.

Транспорт

У січні—листопаді 2018 р. вантажообіг підприємств транспорту становив  303,7 млрд ткм, або 97,0% обсягу січня—листопада 2017 р. Підприємствами транспорту перевезено 571,0 млн т вантажів, що становить 98,5% обсягів січня—листопада 2017 р.

У січні—листопаді 2018 р. залізничним транспортом перевезено 295,7 млн т вантажів, що на 4,6% менше, ніж за січень—листопад 2017 р.

Підприємства автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами — підприємцями) за січень—листопад 2018 р. виконали вантажообіг обсягом 38,8 млрд ткм, який зріс на 3,8% порівняно із січнем—листопадом 2017 р.

Водним транспортом за січень—листопад 2018 р. перевезено вантажів обсягом 5,3 млн т, що на 2,1% менше, ніж за січень—листопад 2017 р.

У січні—листопаді 2018 р. вантажообіг авіаційного транспорту становив 307,0 млн ткм, що на 24,8% більше, ніж за січень—листопад 2017 р. Авіаційним транспортом перевезено 89,8 тис. т вантажів, що на 20,1% більше, ніж за січень—листопад 2017 р.

У січні—листопаді 2018 р. усіма видами транспорту виконано пасажирообіг обсягом 96,1 млрд пас. км, послугами пасажирського транспорту скористалися 4123,6 млн пасажирів, що становить відповідно 105,4% та 97,0% обсягу січня—листопада 2017 р.

Відправлення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) порівняно із січнем—листопадом 2017 р. зменшилося на 4,7%.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами — підприємцями) скористалися 1750,0 млн пасажирів, що на 5,3% менше, ніж за січень—листопад 2017 р.

Перевезення пасажирів водним транспортом зросли на 13,9% порівняно із     січнем—листопадом 2017 р.

Авіаційним транспортом перевезено 11,6 млн пасажирів, що на 17,8% більше, ніж у січні—листопаді 2017 р.

Міським електротранспортом перевезено 2,2 млрд пасажирів, що на 1,0% менше, ніж за січень—листопад 2017 р.

Державна служба статистики
України

 

У цьому повідомленні дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.