Населення

Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 листопада 2019 р. становила 41 940,7 тис. осіб. Упродовж січня — жовтня 2019 р. чисельність населення зменшилася на 212,5 тис. осіб.

Порівняно із січнем — жовтнем 2018 р. обсяг природного скорочення збільшився на 26,1 тис. осіб.

Кількість живонароджених у січні — жовтні 2019 р. становила 262,3 тис. осіб, померлих — 486,8 тис. осіб.

Ринок праці

За підсумками обстеження робочої сили середньомісячна кількість робочої сили віком 15 років і старших за 9 місяців 2019 р. становила 18,2 млн осіб, з них віком 15—70 років — 18,1 млн осіб, що на 0,7% більше, ніж у відповідному періоді 2018 р.

У складі робочої сили серед осіб віком 15 років і старших 92,0% належали до зайнятих, а решту 8,0%, відповідно до методології Міжнародної організації праці, класифікували як безробітні. Більше половини робочої сили становили чоловіки і понад третину — молодь віком 15—34 роки.

Кількість зайнятого населення віком 15 років і старших становила 16,7 млн осіб, з них віком 15—70 років — 16,6 млн осіб, що на 219,1 тис. осіб більше порівняно з відповідним періодом 2018 р.

За 9 місяців 2019 р. рівень зайнятості населення віком 15 років і старших становив 51,9% населення відповідного віку, а серед осіб віком 15—70 років — 58,3%. В осіб віком 15—70 років цей показник був вищим у чоловіків та жителів міст.

Доходи населення

У січні — листопаді 2019 р. розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працівників 10 осіб і більше) становив 10 340 грн і порівняно з відповідним періодом 2018 р. збільшився на 18,7%.  

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці належали авіаційний транспорт, фінансова та страхова діяльність, інформація й телекомунікації, державне управління і оборона; обов’язкове соціальне страхування, професійна, наукова і технічна діяльність, а серед промислових — підприємства з виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, коксу та продуктів нафтопереробки, добування кам’яного і бурого вугілля, де заробітна плата перевищила середній показник в економіці в 1,4—2,6 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався на підприємствах поштової та кур’єрської діяльності, тимчасового розміщування й організації харчування, охорони здоров’я, функціонування бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури, а також текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів і не перевищував 72,0% середнього рівня в економіці.

Середній розмір оплати праці в усіх регіонах був вищим від рівня мінімальної заробітної плати, і лише у чотирьох з них заробітна плата перевищила середню в Україні: м. Київ — 15 498 грн, Донецька область — 11 586 грн, Київська — 10 800 грн та Дніпропетровська — 10 632 грн. Найнижчий рівень заробітної плати, який не перевищував 78,8% середнього в економіці, спостерігався в Чернівецькій, Херсонській, Чернігівській та Тернопільській областях.

Індекс реальної заробітної плати у січні — листопаді 2019 р. порівняно з відповідним періодом 2018 р. становив 109,6%.

Соціальний захист

У січні — листопаді 2019 р. призначено субсидії на оплату житлово-комунальних послуг 5162,5 тис. домогосподарств, із них у містах — 3600,3 тис., у сільській місцевості — 1562,2 тис.

Сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні — листопаді 2019 р. становила 1906,8 млн грн, з неї в містах — 1401,4 млн грн, у сільській місцевості — 505,4 млн грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в листопаді 2019 р. становив 479,7 грн (у жовтні — 492,1 грн).

У січні — листопаді 2019 р. 431,5 тис. домогосподарств було призначено субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у містах — 84,2 тис., у сільській місцевості — 347,3 тис.

Середній розмір призначеної в листопаді 2019 р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 3137,3 грн (у жовтні — 3070,3 грн).

Ціни

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні — листопаді 2019 р. становив 104,3% (у відповідному періоді 2018 р. — 108,9%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 4,8%. Найбільше (на 21,9% та 20,2%) зросли ціни на продукти переробки зернових і фрукти. На 9,4—2,9% стали дорожчими хліб, масло, молоко та молочні продукти, риба і продукти з риби, макаронні вироби, м’ясо і м’ясопродукти, цукор, безалкогольні напої. На 15,2% знизилися ціни на яйця, на 2,1—0,6% — рис, сало, овочі, соняшникову олію.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,4% відбулося за рахунок підвищення тарифів на гарячу воду, опалення на 14,4%, водопостачання — на 12,3%, каналізацію — на 11,8%, утримання будинків та прибудинкових територій — на 6,6%. Однак подешевшав природний газ на 19,7%.

Зростання цін у галузі охорони здоров’я на 4,1% відбулося переважно за рахунок подорожчання послуг лікарень на 10,5% та амбулаторних послуг на 9,3%.

Ціни на транспорт загалом знизилися на 1,6% передусім через здешевлення автомобілів на 9,7% і палива та мастил на 7,0%. Проте на 19,0% подорожчав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.

Індекс цін виробників промислової продукції у січні — листопаді 2019 р. становив 96,0% (у відповідному періоді 2018 р. — 114,6%).

Промисловість

У січні — листопаді 2019 р. порівняно із січнем — листопадом 2018 р. індекс промислової продукції становив 98,8%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів випуск продукції зріс на 0,8%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 98,3%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів приріст продукції становив 0,5%.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 89,9%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності випуск продукції зменшився на 5,9%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтопереробки випуск промислової продукції зменшився на 5%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції індекс промислової продукції становив 103%.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів обсяг виробленої продукції збільшився на 6,3%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 98,7%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування, випуск продукції зменшився на 2,5%.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування, індекс промислової продукції становив 95,2%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря випуск промислової продукції скоротився на 2,7%.

Сільське господарство

Індекс сільськогосподарської продукції у січні — листопаді 2019 р. порівняно з відповідним періодом 2018 р. становив 102,4%, зокрема на підприємствах — 105,6%, у господарствах населення — 98,1%. Індекс продукції рослинництва становив 102,8%, продукції тваринництва — 101,1%.

Під урожай 2020 р. культур озимих на зерно та зелений корм посіяно 9,0 млн га (на 0,1% більше, ніж під урожай 2019 р.), зокрема культур зернових на зерно — 7,6 млн га (на 0,2% більше), ріпаку озимого на зерно — 1,3 млн га (на 0,3% більше).

За січень — листопад 2019 р. реалізовано на забій 3,0 млн т худоби та птиці (у живій масі), що на 5,8% більше порівняно з відповідним періодом 2018 р., вироблено 9,1 млн т молока (на 3,7% менше) та 15,5 млрд шт. яєць (на 3,5% більше). Частка господарств населення в загальному виробництві цих продуктів тваринництва становила відповідно 32%, 72% та 45%.

Обсяг власно виробленої сільськогосподарської продукції, реалізованої підприємствами, в січні — листопаді 2019 р. порівняно з відповідним періодом 2018 р. збільшився на 18,4%, зокрема продукції рослинництва — на 21,9%, тваринництва — на 3,2%.

Будівництво

У січні — листопаді 2019 р. підприємства країни виробили будівельної продукції на суму 150,1 млрд грн. Індекс будівельної продукції в січні — листопаді 2019 р. порівняно із січнем — листопадом 2018 р. становив 121,3%.

Обсяги будівництва будівель зросли на 16,8% (житлових — на 2,0%, нежитлових — на 30,5%), інженерних споруд — на 25,5%.

Нове будівництво, реконструкція і технічне переоcнащення становили 75,2% загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний і поточний ремонти — 16,9% та 7,9% відповідно.

Підприємства семи регіонів (м. Києва, Дніпропетровської, Одеської, Харківської, Вінницької, Львівської та Київської областей) виконали 70,6% загального обсягу будівництва.

Зовнішня торгівля товарами

За січень — жовтень 2019 р. експорт товарів становив 41 645,2 млн дол. США, імпорт — 50 108,3 млн дол. Порівняно із січнем — жовтнем 2018 р. експорт збільшився на 7,4% (на 2852,1 млн дол.), імпорт — на 7,1% (на 3312,4 млн дол.). Негативне сальдо становило 8463,1 млн дол. (за січень — жовтень 2018 р. також негативне — 8002,8 млн дол.).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно із січнем — жовтнем 2018 р. збільшилася частка зернових культур, руд, шлаку і золи, насіння і плодів олійних рослин. Натомість зменшилася частка чорних металів, жирів та олій тваринного або рослинного походження, електричних машин, механічних машин, деревини і виробів з деревини.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 17 439,8 млн дол., або 41,9% загального обсягу експорту (за січень — жовтень 2018 р. — 16 431,1 млн дол., або 42,4%) і збільшився порівняно із січнем — жовтнем 2018 р. на 1008,7 млн дол., або на 6,1%.

Найбільші обсяги експорту до країн ЄС становили продукція агропромислового комплексу та харчової промисловості — 33,8% загального обсягу експорту, недорогоцінні метали та вироби з них — 19,1%, механічні та електричні машини — 13,7%, мінеральні продукти — 13,4%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювали до Польщі, Італії, Німеччини та Нідерландів. Серед інших країн найбільше експортували товари до Китаю, Російської Федерації, Туреччини, Єгипту та Індії.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Китаю на 76,1%, Єгипту — на 39,4%, Нідерландів — на 24,0%, Білорусі — на 20,4%, Іспанії — на 17,8%, Німеччини — на 15,8%, Румунії — на 8,1%, Чехії — на 7,2%, Туреччини — на 4,8%, зменшився до Індії на 13,4%, Російської Федерації — на 9,7%, США — на 8,6%, Італії — на 7,0%, Угорщини — на 4,1%.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилася частка електричних машин, засобів наземного транспорту, крім залізничного. Зменшилася частка палива мінерального, нафти та продуктів її перегонки, механічних машин, пластмаси, полімерних матеріалів.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 20 669,2 млн дол., або 41,2% загального обсягу (за січень — жовтень 2018 р., відповідно, 19 157,6 млн дол. та 40,9%) і збільшився порівняно з відповідним періодом 2018 р. на 1511,6 млн дол., або на 7,9%.

Транспорт

У січні — листопаді 2019 р. вантажооборот підприємств транспорту становив 311,0 млрд ткм, або 102,4% обсягу січня — листопада 2018 р. Підприємства транспорту перевезли 619,7 млн т вантажів, що становить 108,5% обсягів січня — листопада 2018 р.

У січні — листопаді 2019 р. залізничним транспортом перевезено 288,1 млн т вантажів, що на 2,6% менше, ніж за січень — листопад 2018 р.

Підприємства автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень — листопад 2019 р. виконали вантажооборот обсягом 44,8 млрд ткм, він зріс на 15,5% порівняно із січнем — листопадом 2018 р., та перевезли 224,3 млн т вантажів, що на 30,9% більше, ніж у січні — листопаді 2018 р.

Водним транспортом за січень — листопад 2019 р. перевезено вантажів обсягом 5,7 млн т, що на 7,0% більше, ніж за січень — листопад 2018 р.

У січні — листопаді 2019 р. вантажооборот авіаційного транспорту становив 271,5 млн ткм, що на 11,5% менше, ніж за січень — листопад 2018 р.

У січні — листопаді 2019 р. пасажирооборот підприємств транспорту становив 99,1 млрд пас.км, або 103,5% обсягу за січень — листопад 2018 р. Перевезення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) порівняно із січнем — листопадом 2018 р. зменшилося на 2,1%. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 1656,1 млн пасажирів, що на 5,4% менше, ніж за січень — листопад 2018 р.

Авіаційним транспортом перевезено 12,8 млн пасажирів, що на 10,5% більше, ніж у січні — листопаді 2018 р.

Міським електротранспортом перевезено 2088,4 млн пасажирів, що на 5,8% менше, ніж за січень — листопад 2018 р.

Державна служба статистики України

(У цьому повідомленні дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.)