Промисловість

У січні — серпні 2015 р. порівняно з відповідним періодом 2014 р. індекс промислової продукції становив 82%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів випуск продукції зменшився на 20,9%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 82,6%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів випуск продукції зменшився на 12%.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 92,2%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності обсяги виробництва продукції зменшилися на 13,5%. На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтопереробки індекс промислової продукції становив 66,1%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції випуск промислової продукції зменшився на 19,9%.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів індекс промислової продукції становив 89,3%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 88,9%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування, випуск продукції зменшився на 22,9%.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування, індекс промислової продукції становив 79,6%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря випуск промислової продукції зменшився на 14,5%.

Сільське господарство

У січні — серпні ц. р. індекс обсягу сільськогосподарського виробництва порівняно з відповідним періодом  2014 р. становив  94,2%, у т. ч. в аграрних підприємствах — 95,6%, у господарствах населення — 92,9%.  Індекс обсягу виробництва продукції рослинництва становив 93,6%, продукції тваринництва — 95,0%.

Порівняно з початком вересня 2014 р. виробництво картоплі (13,9 млн т) зменшилося на 16,8% (завдяки скорочення зібраної площі на 5,2% та урожайності на 12,4%), виробництво овочів відкритого ∂рунту (4,4 млн т)  зменшилося на 6,5% (насамперед через зменшення зібраної площі на 6,0%); виробництво плодоягідної продукції (996,4 тис. т) зросло на 5,2% (за рахунок збільшення зібраної площі на 1,4% та урожайності з 1 га площі насаджень у плодоносному віці на 3,8%).

За січень — серпень ц. р. реалізовано на забій 2,0 млн т худоби та птиці (у живій вазі), що на 1,8% менше порівняно з відповідним періодом 2014 р., вироблено 7,4 млн т молока (на 4,6% менше) та 12,1 млрд шт. яєць (на 14,3% менше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва становила відповідно 36%, 75% та 44%.

На початок вересня ц. р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 4,4 млн голів (на 6,5% менше, ніж на 1 вересня 2014 р.), у т. ч. корів — 2,3 млн (на 6,1% менше); свиней — 7,8 млн (на 3,1% менше), овець і кіз — 1,7 млн (на 5,4% менше), птиці всіх видів — 247,7 млн голів (на 3,0% менше). У господарствах населення утримувалось 70% загальної кількості великої рогатої худоби, у т. ч. корів — 77%, свиней — 50%, овець і кіз — 88%, птиці всіх видів — 51%.

Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень —серпень 2015 р. порівняно з відповідним періодом 2014 р. зменшився на 0,5%, у т. ч. продукції тваринництва — на 4,8%, продукції рослинництва — збільшився на 1,8%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень — серпень 2015 р. порівняно з відповідним періодом 2014 р. зросли на 56%, у т. ч. продукції рослинництва — на 68%, тваринництва —  на 46%. У серпні ц. р. порівняно з липнем середні ціни реалізації аграрної продукції знизилися на 3%, у т.ч. рослинництва — на 5%, тваринництва — зросли на 4%.

Будівництво

У січні — серпні 2015 р. підприємства України виконали будівельних робіт на суму 29,6 млрд грн. Індекс будівельної продукції у січні — серпні 2015 р. порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 75,4%.

Будівництво будівель скоротилося на 18,5%, у т. ч. житлових і  нежитлових — на 3,6% та 31,8% відповідно. Будівництво інженерних споруд зменшилося на 30,3%.

Нове будівництво, реконструкція і технічне переозброєння становили 82,0% загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти — 9,8% та 8,2% відповідно.

Підприємства шести регіонів країни (м. Києва, Дніпропетровської, Харківської, Полтавської, Одеської та Львівської областей) виконали 64,0% загального обсягу будівництва.

Зовнішня торгівля товарами

У січні — липні 2015 р. експорт товарів становив 21 679,6 млн дол. США, імпорт — 20 267,5 млн дол. Порівняно із січнем — липнем 2014 р. експорт скоротився на 34,8% (на 11 590,8 млн дол.), імпорт — на 37,8% (на 12329,2 млн дол.). Позитивне сальдо становило 1412,1 млн дол. (у січні — липні 2014 р. також позитивне — 673,7 млн дол.).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно із січнем — липнем 2014 р. збільшилася частка зернових культур, жирів та олій тваринного або рослинного походження, електричних машин, деревини і виробів з деревини. Натомість зменшилася частка чорних металів, руд, шлаку і золи, механічних машин.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 7156,3 млн дол., або 33,0% загального обсягу експорту, і зменшився порівняно із січнем — липнем 2014 р. на 3665,9 млн дол., або на 33,9% (у січні — липні 2014 р. — 10 822,2 млн дол., або 32,5%). Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювали до Італії, Польщі та Німеччини.

Серед інших країн світу найбільше експортували товарів до Російської Федерації, Туреччини, Китаю, Єгипту й Індії.

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу становив 8588,1 млн дол., або 42,4% загального обсягу, та зменшився проти січня — липня 2014 р. на 3215,7 млн дол., або на 27,2% (у січні — липні 2014 р. обсяг імпорту становив відповідно 11 803,8 млн дол. та 36,2%).

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювали з Німеччини, Польщі й Угорщини.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, Китаю, Білорусі і США.

Внутрішня торгівля

Оборот підприємств оптової торгівлі за січень — серпень 2015 р. становив 744,6 млрд грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно із січнем — серпнем 2014р. — 85,9%.

Оборот роздрібної торгівлі  за січень — серпень 2015 р. становив 647,8 млрд грн, або 76,9% обсягу січня — серпня 2014 р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 31%.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які вели роздрібну торгівлю, за січень — серпень 2015 р. становив 303,9 млрд грн, у порівнянних цінах — 76,4% обсягу січня — серпня 2014 р.

Транспорт

У січні — серпні 2015 р. вантажообіг підприємств транспорту становив 203,8 млрд ткм, або 87,8% обсягу січня — серпня 2014 р. Підприємства транспорту перевезли 384,8 млн т вантажів, що становить 83,8% обсягу січня — серпня 2014 р.

У січні — серпні 2015 р. залізницями перевезено у внутрішньому сполученні та на експорт 188,7 млн т вантажів, що на 16,5% менше, ніж у січні — серпні 2014 р.

Підприємства автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень — серпень 2015 р. виконали вантажообіг в обсязі 22,0 млрд ткм, який зменшився на 12,6% порівняно з відповідним періодом минулого року, та перевезено 92,8 млн т вантажів, що на 23,3% менше, ніж за січень — серпень 2014 р.

Водним транспортом за січень — серпень 2015 р. перевезено вантажів обсягом 4,0 млн т, що на 11,6% більше, ніж за січень — серпень 2014 р. У загальних обсягах перевезень вантажів водним транспортом закордонні становили 53,8%. Порівняно із січнем — серпнем 2014 р. обсяги закордонних перевезень вантажів зменшилися на 3,6%.

За січень — серпень 2015 р. вантажообіг авіаційного транспорту становив 132,4 млн ткм, що на 5,2% менше, ніж за січень — серпень 2014 р. Авіаційним транспортом перевезено 43,0 тис.т вантажів, що становить 90,0% обсягу відповідного періоду минулого року.

За січень — серпень 2015 р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот обсягом 64,6 млрд пас. км, послугами пасажирського транспорту скористалися 3,4 млрд пасажирів, що становить відповідно 90,2% та 87,0% обсягу січня — серпня 2014 р.

Відправлення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) порівняно із січнем — серпнем 2014 р. знизилися на 0,4%.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 1,5 млрд пасажирів, що на 22,5% менше обсягу перевезень пасажирів у січні — серпні 2014 р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися на 30,3%.

Перевезення пасажирів морським транспортом зменшилися на 11,6%, закордонні — на 22,7%.

Перевезення пасажирів річковим транспортом зросли на 5,0% порівняно з січнем — серпнем 2014 р. Авіаційним транспортом перевезено 4,2 млн пасажирів, що на 7,1% менше, ніж за січень — серпень 2014 р.

Ціни і тарифи

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні — серпні 2015 р. становив 138,2% (у відповідному періоді попереднього року — 112,9%).

Продукти харчування і безалкогольні напої подорожчали на 32,7%. Найбільше (в 1,6—1,5 раза) зросли ціни на олію, безалкогольні напої, фрукти.  На 44,8—36,0% стали дорожчими маргарин, риба й продукти з риби, макаронні вироби, хліб, рис, продукти переробки зернових, цукор.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли у 2,2 раза, що зумовлено суттєвим підвищенням тарифів на природний газ у 5,5 раза, гарячу воду на 55,1%, електроенергію — на 33,6%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 25,6% насамперед пов’язане з подорожчанням фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання на 32,0%. Крім того, на 19,9% стали дорожчими амбулаторні послуги.

Підвищення цін на транспорт загалом на 22,5% відбулося за рахунок подорожчання транспортних послуг на 26,8%, автомобілів на 26,3%, а також палива та мастил — на 18,6%.

Індекс цін виробників промислової продукції у січні — серпні 2015 р. становив 125,5% (у відповідному періоді попереднього року — 124,4%).

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря ціни зросли на 30,9%, добувній промисловості і розробленні кар’єрів — на 25,1%, переробній промисловості — на 23,5%.

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи у січні — липні 2015 р. становив 119,8% (у відповідному періоді попереднього року — 106,6%).

У будівництві інженерних споруд зафіксовано підвищення цін на 20,3%, будівель — на 19,5%.

Доходи населення

У січні — липні 2015 р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) порівняно з відповідним періодом 2014 р. збільшився на 16,7% і становив 3944 грн.

В усіх регіонах середній розмір оплати праці був вищим за мінімальну заробітну плату, разом з тим лише у чотирьох із них заробітна плата перевищила середню в країні: у м. Києві — 6331 грн, Донецькій — 4775 грн, Дніпропетровській — 4169 грн та Запорізькій — 3951 грн областях. Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у Тернопільській, Чернівецькій та Херсонській областях і не перевищував 74% середнього в економіці.

Індекс реальної заробітної плати у січні — липні 2015 р. порівняно з відповідним періодом 2014 р. становив 76,3%.

Ринок праці

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець серпня 2015 р. становила 414,7 тис. осіб, або 23,9% усіх безробітних працездатного віку, визначених за методологією Міжнародної організації праці (МОП). Допомогу по безробіттю отримували 78,4% осіб, які мали статус безробітного.

Із загальної кількості безробітних майже дві третини (63,0%) становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття загалом у країні порівняно з липнем 2015 р. не змінився і на кінець серпня ц. р. становив 1,6% населення працездатного віку. У сільській місцевості зазначений показник знизився на 0,1 в. п. і становив 1,8%, а в міських поселеннях залишився на рівні попереднього місяця (1,5% населення працездатного віку).

Зменшення обсягів зареєстрованого безробіття у серпні 2015 р.  порівняно з попереднім місяцем спостерігалося в усіх регіонах країни.

Демографічна ситуація

Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою на 1 серпня 2015 р., становила 42 813,6 тис. осіб. Упродовж січня — липня 2015 р. кількість населення зменшилася на 115,7 тис. осіб.

Чисельність населення зменшилася за рахунок природного скорочення (122,4 тис. осіб), водночас зафіксовано міграційний приріст (6,7 тис. осіб).

Кількість живонароджених у січні — липні 2015 р. становила 239,1 тис. осіб, померлих — 361,5 тис. осіб.

Державна служба статистики України

У повідомленні дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і  м. Севастополя.