Населення

Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 вересня 2019 р. становила 41976,2 тис. осіб. Упродовж січня — серпня 2019 р. чисельність населення зменшилася на 177,0 тис. осіб.

Порівняно із січнем — серпнем 2018 р. обсяг природного скорочення збільшився на 23,9 тис. осіб.

Кількість живонароджених у січні — серпні 2019 р. становила 207,6 тис. осіб, померлих — 394,6 тис. осіб.

Доходи населення

У січні — вересні 2019 р. розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працівників 10 осіб і більше) становив 10 260 грн і порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшився на 19,2%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці належали авіаційний транспорт, фінансова та страхова діяльність, інформація й телекомунікації, професійна, наукова і технічна діяльність, державне управління та оборона; обов’язкове соціальне страхування, а серед промислових видів діяльності — підприємства з виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, коксу і продуктів нафтопереробки, добування кам’яного й бурого вугілля, де заробітна плата перевищила середній показник в економіці в 1,4—2,6 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався на підприємствах поштової та кур’єрської діяльності, тимчасового розміщування й організації харчування, охорони здоров’я, функціонування бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури, а також текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів і не перевищував 72% середнього рівня в економіці.

Середній розмір оплати праці в усіх регіонах був вищим від рівня мінімальної заробітної плати, проте лише у чотирьох з них заробітна плата перевищила середню в Україні: м. Київ — 15 405 грн, Донецька область — 11 526 грн, Київська — 10 685 грн та Дніпропетровська — 10 526 грн. Найнижчий рівень заробітної плати, який не перевищував 78,7% середнього в економіці, спостерігався в Чернівецькій, Херсонській, Тернопільській та Чернігівській областях.

Індекс реальної заробітної плати у січні — вересні 2019 р. порівняно з відповідним періодом 2018 р. становив 109,5%.

Ціни

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні — вересні 2019 р. становив 103,4% (у відповідному періоді попереднього року — 105,6%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 4,0%. Найбільше (на 26,5%) зросли ціни на фрукти. На 12,8—3,5% стали дорожчими продукти переробки зернових, цукор, хліб, риба та продукти з риби, масло, м’ясо та м’ясопродукти, макаронні вироби, молокопродукти, сири, безалкогольні напої. На 24,4% знизилися ціни на яйця, на 7,4—2,5% — на овочі, сало, рис.

Зниження цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 2,0% відбулося за рахунок зниження цін на природний газ на 25,6%. Однак відбулося підвищення тарифів на гарячу воду, опалення — на 13,7%, каналізацію та водопостачання — на 9,6%, утримання будинків та прибудинкових територій — на 6,3%.

Зростання цін у галузі охорони здоров’я на 3,4% відбулося здебільшого за рахунок подорожчання послуг лікарень на 9,0% та амбулаторних послуг на 7,7%.

Ціни на транспорт загалом знизилися на 0,6% передусім через здешевлення палива та мастил на 6,7% і автомобілів на 6,0%. Проте на 25,5% подорожчав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.

Послуги освіти стали дорожчими на 13,0%, а плата за утримання дітей у дошкільних закладах зросла на 15,3%, середню освіту — на 13,1%, вищу — на 12,9%.

Індекс цін на житло у січні — вересні 2019 р. становив 105,6%.

На первинному ринку житла ціни зросли на 4,7%, на вторинному — на 6,0%.

Індекс цін виробників промислової продукції у січні — вересні 2019 р. становив 100,2% (у відповідному періоді попереднього року — 112,4%).

Промисловість

У січні — вересні 2019 р. порівняно із січнем — вереснем 2018 р. індекс промислової продукції становив 100,0%.

У добувній промисловості й розробленні кар’єрів випуск продукції зріс на 2,2%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 99,4%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів приріст продукції становив 2,1%.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 89,7%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності випуск продукції зменшився на 5,7%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтопереробки випуск промислової продукції зменшився на 4,7%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції індекс промислової продукції становив 100,3%.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів обсяг виробленої продукції збільшився на 8,1%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 99,9%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування, випуск продукції залишився на рівні торішніх обсягів.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин та устаткування, індекс промислової продукції становив 96,1%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря випуск промислової продукції скоротився на 1,4%.

Сільське господарство

Індекс сільськогосподарської продукції у січні — вересні 2019 р. порівняно з відповідним періодом 2018 р. становив 105,9%, зокрема на підприємствах — 112,9%, у господарствах населення — 98,6%. Індекс продукції рослинництва становив 107,5%, продукції тваринництва — 101,7%.

За січень — вересень реалізовано на забій 2,4 млн т худоби та птиці (у живій масі), що на 6,4% більше порівняно з відповідним періодом 2018 р., вироблено 7,6 млн т молока (на 3,5% менше) та 13,0 млрд шт. яєць (на 4,3% більше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва становила відповідно 30%, 72% та 47%.

За розрахунками, на 1 жовтня 2019 р. загальна кількість великої рогатої худоби становила 3,6 млн голів (на 5,1% менше, ніж на 1 жовтня 2018 р.), зокрема корів — 1,9 млн (на 4,8% менше); свиней — 6,2 млн (на 3,1% менше), овець і кіз — 1,5 млн (на 3,2% менше), птиці всіх видів — 249,8 млн голів (на 4,6% більше). У господарствах населення утримувало 69,7% загальної кількості великої рогатої худоби, зокрема корів — 76,5%, свиней — 45,3%, овець і кіз — 87,6%, птиці всіх видів — 48,3%.

Обсяг власно виробленої сільськогосподарської продукції, реалізованої підприємствами, в січні — вересні 2019 р. порівняно з відповідним періодом 2018 р. збільшився на 21,1%, зокрема продукції рослинництва — на 26,4%, тваринництва — на 1,9%.

Середні ціни продажу аграрної продукції підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень — вересень 2019 р. порівняно з відповідним періодом 2018 р. знизилися на 5,0%, зокрема продукції рослинництва — на 5,8%, тваринництва — на 2,2%. У вересні порівняно із серпнем цього року середні ціни реалізованої аграрної продукції знизилися на 7,5%, зокрема продукції рослинництва — на 9,4%, а продукції тваринництва зросли на 1,8%.

Будівництво

У січні — вересні 2019 р. підприємства країни виробили будівельної продукції на суму 113,9 млрд грн. Індекс будівельної продукції в січні — вересні 2019 р. порівняно із січнем — вереснем 2018 р. становив 120,5%.

Обсяги будівництва будівель зросли на 16,7% (житлових — на 2,0%, нежитлових — на 31,5%), інженерних споруд — на 24,1%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення становили 75,9% загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний і поточний ремонти — 16,0% та 8,1% відповідно.

Підприємствами семи регіонів країни (м. Києва, Дніпропетровської, Одеської, Харківської, Львівської, Київської та Вінницької областей) виконали 70,9% загального обсягу будівництва.

Зовнішня торгівля товарами

У січні — серпні 2019 р. експорт товарів становив 33 030,4 млн дол. США, імпорт — 38 873,1 млн дол. Порівняно із січнем — серпнем 2018 р. експорт збільшився на 6,9% (на 2124,3 млн дол.), імпорт — на 8,2% (на 2960,6 млн дол.). Негативне сальдо становило 5842,7 млн дол. (у січні — серпні 2018 р. також негативне — 5006,4 млн дол.).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно із січнем — серпнем 2018 р. збільшилася частка зернових культур, руд, шлаку і золи, насіння і плодів олійних рослин. Натомість зменшилася частка чорних металів, жирів та олій тваринного або рослинного походження, електричних та механічних машин, деревини і виробів з деревини.

Обсяг експорту товарів у країни Європейського Союзу становив 13 983,7 млн дол., або 42,3% загального обсягу експорту (у січні — серпні 2018 р. — 13 009,4 млн дол., або 42,1%) і збільшився порівняно із січнем — серпнем 2018 р. на 974,3 млн дол., або на 7,5%.

Найбільші обсяги експорту у країни ЄС становили продукція агропромислового комплексу та харчової промисловості — 33,5% загального обсягу експорту, недорогоцінні метали та вироби з них — 19,2%, мінеральні продукти — 13,9%, механічні та електричні машини — 13,5%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювали до Польщі, Італії, Німеччини та Нідерландів.

Серед інших країн найбільше експортували товари до Китаю, Російської Федерації, Туреччини, Єгипту та Індії.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Китаю на 77,6%, Нідерландів — на 36,4%, Іспанії — на 28,0%, Єгипту — на 21,8%, Білорусі — на 17,0%, Німеччини — на 11,8%, Чехії — на 9,6%, Румунії — на 5,1%, Польщі — на 4,5%, зменшився до Індії на 18,1%, Російської Федерації — на 11,2%, США — на 10,4%, Італії — на 9,2%, Угорщини — на 7,1%.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилася частка електричних машин, засобів наземного транспорту, крім залізничного. Зменшилася частка палива мінерального, нафти та продуктів її перегонки, механічних машин, пластмаси, полімерних матеріалів.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 16 151,8 млн дол., або 41,6% загального обсягу (у січні — серпні 2018р. — відповідно 14 867,2 млн дол. та 41,4%) і збільшився проти відповідного періоду 2018 р. на 1284,6 млн дол., або на 8,6%.

Найвагоміші обсяги імпорту товарів із країн ЄС становили: механічні та електричні машини — 21,8%, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості — 18,2%, засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби — 13,6%, мінеральні продукти — 11,0%, товари агропромислового комплексу та харчової промисловості — 10,8%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів були з Німеччини, Польщі, Італії та Франції.

Серед інших країн найбільші імпортні поставки товарів були з Китаю, Російської Федерації, Білорусі, США, Туреччини та Швейцарії.

Порівняно із січнем — серпнем 2018 р. імпорт товарів збільшився з Литви на 47,2%, Китаю — на 26,2%, Туреччини — на 24,6%, Чехії — на 17,4%, Франції — на 13,8%, Польщі — на 11,1%, США — на 10,9%, зменшився зі Швейцарії на 6,1%.

Транспорт

У січні — вересні 2019 р. вантажооборот підприємств транспорту становив 252,7 млрд ткм, або 101,9% обсягу січня — вересня 2018 р. Підприємства транспорту перевезли 501,1 млн т вантажів, що становить 108,2% обсягів січня — вересня 2018 р.

У січні — вересні 2019 р. залізничним транспортом перевезено 234,2 млн т вантажів, що на 2,5% менше, ніж за січень — вересень 2018 р.

Підприємства автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень — вересень 2019 р. виконали вантажооборот обсягом 36,2 млрд ткм, який зріс на 15,1% порівняно із січнем — вереснем 2018 р., і перевезено 180,4 млн т вантажів, що на 30,6% більше, ніж у січні — вересні 2018 р.

Водним транспортом за січень — вересень 2019 р. перевезено вантажів обсягом 4,4 млн т, що на 6,6% більше, ніж за січень — вересень 2018 р.

У січні — вересні 2019 р. вантажооборот авіаційного транспорту становив 222,5 млн ткм, що на 9,5% менше, ніж за січень — вересень 2018 р. Авіаційним транспортом перевезено 68,1 тис. т вантажів, що на 2,9% менше, ніж за січень — вересень 2018 р.

У січні — вересні 2019 р. пасажирооборот підприємств транспорту становив 81,7 млрд пас. км, або 103,6% обсягу за січень — вересень 2018 р. Послугами пасажирського транспорту скористалися 3167,4 млн пасажирів, або 94,3% обсягу січня — вересня 2018 р.

Перевезення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) порівняно із січнем — вереснем 2018 р. зменшилося на 0,6%. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 1352,6 млн пасажирів, що на 5,3% менше, ніж за січень — вересень 2018 р. Авіаційним транспортом перевезено 10,5 млн пасажирів, що на 7,9% більше, ніж у січні — вересні 2018 р. Міським електротранспортом перевезено 1685,7 млн пасажирів, що на 6,4% менше, ніж за січень — вересень 2018 р.

Державна служба статистики України

 

У цьому повідомленні дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.