Промисловість 

У січні — травні 2015 р. порівняно з відповідним періодом 2014 р. індекс промислової продукції становив 78,8%.

У добувній промисловості й розробленні кар’єрів випуск продукції зменшився на 25,5%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 79,5%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів випуск продукції зменшився на 12,4%. 

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 87,8%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності обсяги виробництва продукції зменшилися на 13,4%. На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтопереробки індекс промислової продукції становив 51,9%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції випуск промислової продукції зменшився на 23,7%.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів індекс промислової продукції становив 86,8%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 87,1%, у т. ч. у виробництві гумових і пластмасових виробів — 81,5%, іншої неметалевої мінеральної продукції — 89,9%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування, випуск продукції зменшився на 25,5%.  У машинобудуванні, крім ремонту й монтажу машин й устаткування, індекс промислової продукції становив 74,5%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря випуск промислової продукції зменшився на 15,6%.

Сільське господарство

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва у січні—травні 2015 р. порівняно з відповідним періодом 2014 р. становив 94,6%. 

За розрахунками, станом на 1 червня п. р. ярі культури посіяно на загальній площі 16,8 млн га, що на 6,4% менше порівняно з початком червня 2014 р. Зернових та зернобобових культур (без кукурудзи) по ярому клину посіяно на площі 2,6 млн га (на 10,0% менше),  кукурудзи на зерно — 4,0 млн га (на 13,5% менше), соняшнику — 4,7 млн га (на 6,3% менше), сої — 2,0 млн га (на 16,3% більше).

 За січень — травень п. р. реалізовано на забій 1,3 млн т худоби та птиці (у живій вазі), що на 3,3% менше порівняно з відповідним періодом 2014 р., вироблено 4,1 млн т молока (на 4,2% менше) та 7,5 млрд шт. яєць (на 12,9% менше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва становила відповідно 39,0%, 73,0% та 40,0%.

Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень—травень п. р. порівняно з відповідним періодом 2014 р. збільшився на 0,3%, у т. ч. рослинництва — на 4,0%, продукції тваринництва — зменшився на 5,7%. 

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень–травень 2015 р. порівняно з відповідним періодом 2014 р. зросли на 62,0%, у т.ч. продукції рослинництва — на 81,0%, тваринництва — на 48,0%. У травні  порівняно з квітнем п. р. середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції знизилися на 3,6%, у т. ч. продукції рослинництва — на 3,8%, тваринництва — на 3,0%.

Будівництво

У січні — травні 2015 р. підприємствами країни виконано будівельних робіт  на  суму 15,7 млрд грн.  Індекс  будівельної  продукції порівняно з січнем–травнем попереднього року становив 68,8%.

Будівництво будівель скоротилось на 23,8%, у т. ч. житлових і  нежитлових — на 5,0% та 40,6% відповідно. Будівництво інженерних споруд зменшилося на 38,5%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння становили 84,9% загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти — 7,4% та 7,7% відповідно.

Підприємствами 5 регіонів (м. Києва, Дніпропетровської, Харківської, Полтавської та Львівської областей) виконано 60,5% загального обсягу будівництва.

Зовнішня торгівля товарами

У січні—квітні 2015 р. експорт товарів становив 12495,9 млн дол. США, імпорт — 11898,4 млн дол. Порівняно із січнем—квітнем 2014 р. експорт скоротився на 34,6% (на 6622,1 млн дол.), імпорт — на 37,1% (на 7003,9 млн дол.). Позитивне сальдо становило 597,5 млн дол. (у січні — квітні 2014 р. також позитивне — 215,7 млн дол.).

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 4258,1 млн дол., або 34,1% загального обсягу експорту, та зменшився порівняно з січнем—квітнем 2014 р. на 2229,9 млн дол., або на 34,4% (у січні — квітні 2014 р. — 6488,0 млн дол., або 33,9%). Зокрема зменшився обсяг поставок палив мінеральних, нафти й продуктів її перегонки на 71,6%, зернових культур — на 48,3%, руд, шлаку і золи — на 45,6%, чорних металів — на 34,8%, жирів та олії тваринного або рослинного походження — на 23,5%, деревини й виробів з деревини — на 12,4%, електричних машин — на 11,8%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Італії, Польщі, Німеччини, Іспанії та Нідерландів.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 5067,9 млн дол., або 42,6% від загального обсягу, та зменшився проти січня—квітня 2014 р. на 1591,1 млн дол., або на 23,9% (у січні—квітні 2014 р. обсяг імпорту становив відповідно 6659,0 млн дол. та 35,2%). Скоротились поставки фармацевтичної продукції — на 52,1%, засобів наземного транспорту, крім залізничного — на 51,2%, механічних машин — на 46,0%, паперу та картону — на 33,7%, пластмас, полімерних матеріалів — на 28,2%, електричних машин — на 24,5%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Угорщини, Польщі та Франції.

Внутрішня торгівля

Оборот підприємств оптової торгівлі за січень — травень 2015 р. становив 433,3 млрд грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно з січнем — травнем 2014 р. становив 81,6%.

Оборот роздрібної торгівлі (включає роздрібний товарооборот підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) за січень —травень 2015 р. становив 385,2 млрд грн, що складає 75,3% обсягу січня — травня 2014 р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 30,8%.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, за січень—травень 2015 р. становив 182,2 млрд грн, що в порівнянних цінах становить 74,6% обсягу січня—травня 2014 р.

Транспорт

У січні — травні 2015 р. вантажообіг підприємств транспорту становив 120,6 млрд ткм, або 81,0%  обсягу січня—травня 2014 р. Підприємствами транспорту перевезено 231,3 млн т вантажів, що становить 77,8% обсягу січня — травня 2014 р.

У січні — травні 2015 р. залізницями перевезено у внутрішньому сполученні та на експорт 111,8 млн т вантажів, що на 22,2% менше, ніж у січні—травні 2014 р.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень — травень 2015 р. виконано вантажообіг в обсязі 13,3 млрд ткм, який зменшився на 16,5% порівняно з відповідним періодом минулого року та перевезено 53,6 млн т вантажів, що на 29,8% менше, ніж за січень — травень 2014 р.

У загальних обсягах перевезень вантажів водним транспортом закордонні становили 75,0%. Порівняно з січнем—травнем 2014 р. обсяги закордонних перевезень вантажів зросли на 4,8%.

За січень — травень 2015 р. вантажообіг авіаційного транспорту становив 91,2 млн ткм, що на 14,4% більше, ніж за січень — травень 2014 р. Авіаційним транспортом перевезено 28,2 тис. т вантажів, що становить 97,9% обсягу відповідного періоду минулого року.

Відправлення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) порівняно з січнем — травнем 2014 р. знизилися на 1,1%.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 1,0 млрд пасажирів, що на 20,9% менше від обсягів перевезень пасажирів у січні—травні 2014 р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися на 26,9%.

Перевезення пасажирів морським транспортом зменшилися на 7,5%, водночас закордонні перевезення збільшилися на 3,3%.

Перевезення пасажирів річковим транспортом зросли на 23,9% порівняно з січнем — травнем 2015 р.

Авіаційним транспортом перевезено 2,1 млн пасажирів, що на 10,2% менше, ніж за січень—травень 2014 р.

Ціни і тарифи

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні—травні 2015 р. становив 140,1% (у відповідному періоді попереднього року — 110,5%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 37,7%. Найбільше (у 2,0—1,6 раза) зросли ціни на фрукти, овочі, соняшникову олію, рис. На 50,4–34,5% стали дорожчими безалкогольні напої, риба та продукти з риби, макаронні вироби, продукти переробки зернових, хліб, маргарин, цукор.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли у 2,2 раза, що зумовлено істотним підвищенням тарифів на природний газ у 5,5 раза, гарячу воду на 44,3%, електроенергію на 33,6%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 24,5% насамперед пов’язано з подорожчанням фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання на 32,0%. Крім того, на 16,7% стали дорожчими амбулаторні послуги.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 21,3% відбулося за рахунок подорожчання автомобілів та транспортних послуг на 22,4%, а також палива та мастил на 20,2%.

Індекс цін виробників промислової продукції у січні — травні 2015 р. становив 122,7% (у відповідний період попереднього року — 113,9%).

Доходи населення

У січні — квітні 2015 р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 3728 грн і порівняно з відповідним періодом 2014 р. збільшився на 12,9%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися авіаційний транспорт, фінансова та страхова діяльність, виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, інформація та телекомунікації, професійна, наукова та технічна діяльність, добувна промисловість і розроблення кар’єрів, виробництво коксу та продуктів нафтопереробки, де заробітна плата працівників перевищила середній показник по економіці в 1,5—4,4 раза.

У всіх регіонах середній розмір оплати праці був вищим за мінімальну заробітну плату, водночас лише у трьох із них заробітна плата перевищила середню по країні: у м. Києві — 6102 грн, Донецькій — 4494 грн та Дніпропетровській — 3991 грн областях. Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у Тернопільській, Чернівецькій та Херсонській областях і не перевищував 72,0% середнього по економіці.

Ринок праці

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець травня 2015 р. становила 469,4 тис. осіб, або 25,4% усіх безробітних працездатного віку, визначених за методологією МОП. Допомогу по безробіттю отримували 78,1% осіб, які мали статус безробітного.

Із загальної кількості безробітних більш як половина — жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по країні порівняно з квітнем 2015 р. не змінився і на кінець травня становив 1,8% населення працездатного віку. У сільській місцевості зазначений показник знизився на 0,1 в. п. та становив 2,1%, а в міських поселеннях він залишився на рівні попередніх місяців (1,6% населення працездатного віку).

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у травні 2015 р. порівняно з квітнем зменшилася на 1,8 тис., або на 3,6%, і на кінець місяця становила 48,1 тис.

Демографічна ситуація

Чисельність наявного населення в Україні за оцінкою на 1 травня 2015 р. становила 42854,1 тис. осіб. Упродовж січня—квітня 2015 р. чисельність населення зменшилася на 75,2 тис. осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 5,3 особи.

Чисельність населення зменшилася за рахунок природного скорочення (82,7 тис. осіб), водночас зафіксовано міграційний приріст населення (7,5 тис. осіб).

У січні—квітні 2015 р. рівень природного скорочення становив 5,9 особи в розрахунку на 1000 наявного населення.

Народжуваність становила 9,5 живонароджених у розрахунку на 1000 наявного населення, а смертність — 15,4 померлих на 1000 наявного населення. 

Державна служба статистики України

Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і  м. Севастополя.