ПОВІДОМЛЕННЯ
про порушення та проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну шприців походженням з Республіки Індія, Турецької Республіки і Китайської Народної Республіки

Відповідно до статті 12 Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі – Закон) 25 жовтня 2017 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі – Комісія) розглянула скаргу про порушення та проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну шприців походженням з Республіки Індія, Турецької Республіки і Китайської Народної Республіки, подану ПАТ «ГЕМОПЛАСТ» та ПрАТ «ТЮМЕНЬ-МЕДИКО-СМІЛА» (далі – заявник), а також звіт і висновки Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) про результати проведення антидемпінгової процедури щодо імпорту в Україну шприців походженням з Республіки Індія, Турецької Республіки і Китайської Народної Республіки.

За результатами розгляду Комісія встановила:

у скарзі наведено достатньо інформації, на підставі якої можна вважати, що її подано належним національним товаровиробником;

у скарзі наведено достатньо інформації, згідно з якою імпорт в Україну шприців походженням з Республіки Індія, Турецької Республіки і Китайської Народної Республіки міг здійснюватися за демпінговими цінами, оскільки експортні ціни були нижчими за ціни продажу шприців на внутрішньому ринку Республіки Індії, Турецької Республіки і Китайської Народної Республіки, при цьому рівень демпінгової маржі не може вважатися мінімальним, а обсяги імпорту незначними відповідно до положень Закону;

у скарзі міститься достатньо інформації стосовно того, що імпорт в Україну шприців походженням з Республіки Індія, Турецької Республіки і Китайської Народної Республіки здійснювався в таких обсягах і на таких умовах, що міг призвести до заподіяння шкоди національному товаровиробнику;

у період 2015 – 2016 роки порівняно з 2014 роком:

- частка сукупного імпорту з Республіки Індія, Турецької Республіки і Китайської Народної Республіки відносно споживання зросла на 13 % і 120 % відповідно;

- частка сукупного імпорту з Республіки Індія, Турецької Республіки і Китайської Народної Республіки відносно виробництва заявника зросла на 17 % і 214 % відповідно;

- обсяги виробництва заявника скоротилися на 19 % і 35 % відповідно;

- використання виробничих потужностей підприємств заявника скоротилося на 19 % і 35 % відповідно;

- обсяги продажу заявника на внутрішньому ринку України скоротилися на 14 % і 30 % відповідно;

- обсяги експорту заявника скоротилися на 40 % у 2015 році, а у 2016 році експорт заявником не здійснювався;

- зайнятість на підприємствах заявника скоротилася на 11 % і 20 % відповідно;

- середньомісячна зарплата на підприємствах заявника скоротилася на 28 % і 26 % відповідно.

У зв’язку з вищезазначеним та відповідно до статті 12 Закону Комісія прийняла рішення № АД-379/2017/4411-05, згідно з яким порушила антидемпінгове розслідування щодо імпорту в Україну товару, що має такий опис: шприци з полімерних матеріалів з голками або без голок, двокомпонентні та трьохкомпонетні, що можуть класифікуватися згідно з УКТЗЕД за кодом 9018 31 10 00:

- ємністю 2 мл і 5 мл походженням з Китайської Народної Республіки;

- ємністю 2 мл і 5 мл походженням з Турецької Республіки;

- ємністю 2 мл, 5 і 10 мл походженням з Республіки Індія.

Проведення антидемпінгового розслідування доручено Мінекономрозвитку.

У разі якщо антидемпінгове розслідування стосується інтересів фізичних або юридичних осіб, такі особи мають право надсилати до Мінекономрозвитку інформацію, що може бути корисною для проведення розслідування.

Інформація, що подається Мінекономрозвитку, повинна базуватися на фактах, а не на голослівних твердженнях чи припущеннях. Водночас інформація враховується Мінекономрозвитку в разі подання її державною мовою України та у  строки, установлені Законом, Комісією або Мінекономрозвитку.

Протягом 30 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономрозвитку здійснює реєстрацію заінтересованих сторін антидемпінгового розслідування та розглядає вимоги щодо проведення слухань. У запиті про реєстрацію заінтересована сторона антидемпінгового розслідування повинна зазначити найменування, юридичну адресу, номер телефону, адресу електронної пошти організації, прізвище, ім’я та по батькові контактної особи, вид діяльності (виробник, імпортер, експортер тощо).

Протягом 60 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономрозвитку розглядає письмово викладені коментарі та інформацію стосовно порушення антидемпінгового розслідування. Інформація повинна надаватись українською мовою або мовою оригіналу та супроводжуватись українським перекладом. У разі якщо інформація має конфіденційний характер, необхідно підготувати та надіслати до Мінекономрозвитку її конфіденційну та неконфіденційну версії.

Рішення Комісії від 25.10.2017 № АД-379/2017/4411-05 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Контактна інформація: тел. (044) 596-67-55, 596-67-36;
e-mail: tradedefence@me.gov.ua.

Адреса Мінекономрозвитку: вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008.

Інформація щодо вхідної кореспонденції: 

тел. (044) 253-93-94, 
факс (044) 253-63-71,
e-mail: meconomy@me.gov.ua.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі