Вивчення історії рідного краю, його минулого й сучасного як складової історії України особливо важливе в умовах російсько-української війни та післявоєнної розбудови нашої країни. З огляду на історико-географічне розташування у самому центрі України є всі підстави стверджувати, що Шевченків край завжди уособлював найхарактерніші риси буття українського народу. Тут зароджувалося козацтво, набирали сили і міцніли волелюбні державотворчі традиції, формувалися духовні засади української нації, на основі наддніпрянської й полтавської говірок складалась українська літературна мова.

Унікальний навчальний курс «Моя Черкащина» (історія рідного краю з найдавніших часів до сьогодення) розробили науковці, краєзнавці й педагоги Шевченкового краю. Школи області вже починають працювати із цією розробкою, автори-укладачі  якої — творча група, а науковий керівник — професор Черкаського національного університету краєзнавець Василь Мельниченко.

За таким підручником школярі вивчатимуть історію рідного краю.  Фото пресслужби Черкаської ОВА

Проєкт, аналогів якому немає

Як розповів Василь Мельниченко, ідея системно вивчати історію рідного краю як складову історії України зародилася ще в 1970-х роках, коли працював учителем у школі, але тоді й курсу історії України не було. Уже в роки незалежності, очолюючи обласну організацію Національної спілки краєзнавців України, зрушив справу з місця. Підтримуючи ініціативу освітянської громадськості, разом з обласним інститутом післядипломної освіти педагогічних працівників 2006 року  розробили програму викладання такого курсу в школах і навіть видали невеликий за обсягом і накладом посібник. Та ініціатива не знайшла підтримки в тодішнього  керівництва освітньої галузі.

Однак справа рухалася на ентузіазмі вчителів історії, які іноді викладали курс факультативно або ж викроювали для нього час на уроках історії України. І лише торік з ініціативи обласного управління освіти і науки було ухвалено рішення сесії обласної ради про підтримку, зокрема фінансову, розроблення регіонального проєкту «Моя Черкащина» з вивчення історії рідного краю та впровадження його в освітній процес. Робота над проєктом почалася торік у жовтні.

Упровадження в освітній процес нового курсу — складна й відповідальна справа, яка передбачає комплекс із навчально-методичного забезпечення. Діяли за двома напрямами: підготовка програми й навчально-методичного посібника для вчителів. Необхідно було у стислі строки виконати великий обсяг роботи. Складнощі полягали в тому, що на сьогодні аналогів таких проєктів немає, якщо не брати до уваги напіваматорські розробки. Автори ж ставили найвищу планку: програма й посібник мають пройти державну експертизу й отримати гриф Міністерства освіти і науки та схвалення для використання в освітньому процесі.

Збирали відомості по крупинці

Сучасна освіта, передусім історична надзвичайно динамічна, а з початком російської агресії в ній відбулися істотні корективи й уточнення. Члени робочої групи перед початком роботи ретельно опрацювали великий масив нормативно-інструктивних матеріалів і рекомендацій, нових наукових праць.

Василь Мельниченко взяв підготовку змістового наповнення навчально-методичного посібника на себе, опираючись на власні багаторічні напрацювання. У викладі навчального матеріалу довелося дуже ретельно редагувати текст з урахуванням сучасної ситуації, уточнень та оцінок подій і явищ минулого.

Несподівано зіткнулися із проблемою висвітлення новітньої історії краю. Усе було ніби недавно і ще свіже в пам’яті. Але історія потребує не особистих спогадів, а посилання на інформацію з офіційних джерел. Здавалося б, що тут складного: заходь у гугл і шукай, що хочеш.

Справді, електронні джерела — річ чудова, але, як виявляється, ненадійна. На багатьох сайтах, зокрема владних структур, інформацію коригують, а то й вилучають (особливо після зміни керівництва). Довелося по крупинці вишукувати реальні відомості з тих небагатьох паперових ЗМІ, що ще функціонують.

Відповідальним етапом було проходження експертної процедури. З урахуванням зауважень і рекомендацій експертів допрацьовували окремі позиції. Поліграфічну частину роботи виконало місцеве видавництво «Вертикаль».

Слід кілька слів сказати про робочу групу з підготовки посібника. Вона складалася із 12 осіб. Це науковці й молоді вчителі-історики, зокрема троє директорів шкіл. Працювали активно, узгоджено й відкрито. Усі питання обговорювали разом, радилися, дискутували. Науковим керівником проєкту був Василь Мельниченко. Намагалися врахувати думки колег-практиків, адже вони щодня працюють в учнівських аудиторіях, тримають руку на пульсі, добре орієнтуються в сучасних освітніх технологіях. Нині групу хочуть зберегти як постійно діючий творчий осередок.

Кожен учитель може внести доповнення

Передбачено, що курс викладатимуть у 7— 11 класах як самостійний предмет одну година на тиждень. Рекомендовано вивчати історію свого села, міста, територіальної громади, життя й діяльність відомих земляків. Програма і зміст матеріалу повністю узгоджено і синхронізовано з вивченням історії України і подано в її контексті.

Зрозуміло, щороку новий посібник не видаватимуть, але вчитель має змогу творчо доповнювати курс і організовувати його вивчення. Для того він і вчитель.

Творчий  колектив й надалі братиме участь у підготовці матеріалів для викладання курсу історії краю. Уже розробляють робочі зошити для кожного класу, триває робота зі створення спеціального сайту «Моя Черкащина», на якому концентруватимуться матеріали на допомогу вчителям та учням. Це буде бібліотека електронних ресурсів за темами, фотогалерея, примірні сценарії позаурочних заходів, перелік рекомендованої літератури, матеріали з досвіду роботи тощо.

Навчальний курс «Моя Черкащина» (історія рідного краю з найдавніших часів до сьогодення) розроблено з урахуванням вимог Державного стандарту базової середньої освіти до громадянської та історичної освітньої галузі, положень Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа».

Відгуки вчителів, учнів та їхніх батьків схвальні. Це закономірно, адже слід визнати, що в дітей і дорослих знання про малу батьківщину вкрай обмежені, іноді їх зовсім нема. Тим часом люди хочуть знати свої родоводи, мати інформацію про події минулого, звичаї та обряди своєї місцевості, відомих уродженців краю.

Презентований проєкт і спрямовано на заповнення цієї прогалини. Це лише частина великої кропіткої роботи з поліпшення національно-патріотичного виховання. В її основі, переконані члени творчої групи, мають бути глибокі й усебічні знання історії, культури і традицій українського народу і рідного краю, бо самих гасел білбордів, муралів, флешмобів — недостатньо. Усе слід розглядати комплексно, всі форми й методи виховання мають взаємодоповнювати одне одного.

Комплект навчально-методичного забезпечення (навчально-методичний посібник та програма окремою брошурою) безкоштовно отримає кожен учитель історії області, а також шкільні бібліотеки. Є вільний доступ через сайт «Моя Черкащина» і піар-код. Кошти на видання надано з бюджету згідно з рішенням сесії обласної ради, за що творча група висловлює вдячність депутатам. Інвестиції в освіту — це інвестиції в майбутнє України.