ДОСЛІДЖЕННЯ

Групою українських науковців та  медиків  розроблено методи і засоби профілактики та лікування йододефіцитних захворювань
 

Не секрет, проблеми сучасної екології ретранслюються на стан здоров’я та навіть рівень інтелекту жителів нашої планети. Ми всі залежимо від матінки-природи, тісно пов’язані у нашому спільному домі, де відсутність, скажімо, одного зі звичайних елементів таблиці Менделєєва наносить шкоду здоров’ю різним народам. Як відомо, кількість регіонів з нестачею йоду доволі значна.

За даними ВООЗ та ЮНІСЕФ у  йодонеблагополучних регіонах проживає понад 1,5 млрд людей, що входять до груп  ризику розвитку йододефіцитних захворювань. У двохсот мільйонів осіб з цього числа діагностується зоб, у трьох мільйонів — ендемічний кретинізм, у багатьох спостерігаються легші психомоторні порушення.

Оскільки поглинання йоду щитовидною залозою в ендемічних районах підвищене, залоза стає більш сприйнятливою до радіоактивного впливу. Усунення йододефіциту профілактично зменшує ризик радіаційного впливу на щитовидну залозу. Особливо актуальна  ця проблема для територій постчорнобильської Україїни. 

У неблагополучних йододефіцитних регіонах випадки явного кретинізму формують лише верхівку айсберга, менш вираженими є розумові розлади, які гірше діагностуються, а їх поширеність значно вища. Тому українські науковці Інституту ендокринології та обміну речовин ім. В.П.Комісаренка, Інституту гігієни та медичної екології, Національного університету біоресурсів і природокористування, Івано-Франківського національного медичного університету та науково-виробничої компанії «Йодіс»: В. І. Кравченко, В. Н. Корзун, В. І. Боцюрко, В. І. Максін, В. В. Марков, А. П. Ярощук, 

В. В. Мельніченко взялися за вивчення і розробку профілактики йодозалежних захворювань в Україні і впровадження нових засобів запобігання цій патології. Їхні напрацювання претендують на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки у 2011 році. 

Найфатальнішим наслідком дефіциту йоду, за результатами досліджень групи цих науковців, є  народження розумово неповноцінних дітей. У 10-15% населення збільшена щитовидна залоза, знижуються індекси, що характеризують інтелект особи. В Україні щороку доведеться  відкривати школу для розумово відсталих дітей, якщо не приділяти належної уваги профілактиці  йододефіциту. Через кілька поколінь це може стати причиною інтелектуального виродження нації. Спектр цієї патології доволі широкий, дослідники об’єднують їх одним терміном — «йододефіцитні захворювання». 

Контроль за йодною забезпеченістю населення є постійною медико-соціальною проблемою, настільки важливою, що створено Міжнародну раду боротьби із цими захворюваннями. Бо?ротьба з ними є одним з пріоритетів ООН.

Щитовидна залоза вимагає постійної уваги. Фото з сайту medinfo.ua

Чому страждає щитовидна залоза?

У 1997 — 2002 роках нашими науковцями і практиками були здійснені, у рамках спільних з ВООЗ проектів, масштабні дослідження стану йодного забезпечення населення України. Встановлено йододефіцит у жителів усіх областей та значну розповсюдженість пов’язаних з ним захворювань щитовидної залози. Повноцінна йодна профілактика на той час була майже відсутня. Найбільш вразливими до йододефіциту виявились діти і жінки дітородного віку: внаслідок йододефіциту відбувається затримка фізичного розвитку дітей, у жінок виникає патологія вагітності — патології головного мозку плода, народження дітей з анемією і гіпотрофією. 

Дослідження рівня інтелектуального розвитку дітей дошкільного віку засвідчило: внаслідок порушень диференціювання структур головного мозку у внутрішньоутробному житті дитини при недостачі йоду спричиняє в подальшому послаблення пізнавальних здібностей малюка та здатності його до навчання. Об∂рунтовано доцільність проведення групової профілактики йодовмісними препаратами — 250 мкг на добу впродовж всієї вагітності та в період грудного вигодовування.

Третина дітей 3-7 років не отримує необхідної кількості йоду, внаслідок чого у 6,7 % з них відмічено недостатній для віку розумовий розвиток. 

Ці результати, отримані українськими науковцями, стали під∂рунтям для розробки програми профілактики йодозалежних захворювань, створення медпрепаратів нового покоління на основі природних інгредієнтів та натурсировини.

Опрацьовано та апробовано нову програму профілактики йододефіцитних захворювань, важливим компонентом якої є застосування для всього населення України препаратів «Йодоментолу — 25» та  «Йодогліцерину — 25» (дітям).                 

«Йодіс-концентрат» — без кольору і запаху

Результати досліджень наших науковців стали приводом до дій уряду. Видана Постанова Кабінету Міністрів  «Про затвердження Державної програми профілактики йодної недостатності у населення на 2002- 2005 роки». Відповідно до цієї програми за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) налагоджено виробництво йодованої солі на Артемівському солезаводі відповідно до вимог Держстандарту. 

Для оптимізації заходів та підвищення їх ефективності в усіх областях України прийняті регіональні програми, проведена широка роз’яснювальна робота серед медичних працівників, учителів та населення про наслідки йододефіциту  та про заходи профілактики. В результаті поширеність дифузного зоба серед дітей на кінець 2007-го, порівняно з 2002 роком, зменшилась по Україні на 140 тисяч випадків. Така ж позитивна динаміка збереглась і в наступні роки. Це питання не може залишатися поза увагою держави й сьогодні.

Автори також розробили рекомендації на створення нових засобів запобігання йодозалежних захворювань, розроблено медпрепарати з морських водоростей, багатих йодом. Особливої уваги заслуговує «Йодіс-концентрат» — унікальний засіб без кольору та запаху, створений одним з дослідників цієї проблеми, доктором технічних наук В.В.Мельніченком. Це мінеральна вода, насичена термічно стабільним і біологічно активним йодом високої концентрації, ви?водить з організму радіонукліди, підвищує імунітет. Це наш вітчизняний препарат, який запатентований і постачається в 10 країн світу. В Південній Азії офіційно рекомендований для йодної профілактики  та збагачення цим мікроелементом води, напоїв, харчових продуктів.

Дослідження групи українських фахівців, виконане на сучасному методичному рівні в наукових установах Національної академії  медичних наук України відповідно до критеріїв Всесвітньої організації охорони здоров’я, підтверджує світовий рівень його значення. Контроль якості досліджень йододефіциту проводив Центр діагностики і профілактики захворювань — США, Атланта. На підставі проведеної роботи отримано понад 40 патентів та авторських свідоцтв, опубліковано близько 300 наукових праць, захищено 4 докторські та 9 кандидатських дисертацій. 

Важливим результатом цієї чималої за обсягом колективної наукової роботи є те, що авторами докладно вивчене йодне забезпечення різних верств населення, показано негативні наслідки його дефіциту для здоров’я людей, розроблені та запроваджені заходи ліквідації йодозалежних захворювань, які мають пряму дотичність до фізичних чинників формування інтелекту нації. Це безперечно заслуговує на відповідну увагу суспільства та держави, оскільки дало значний економічний ефект — зменшення затрат на діагностику, лікування та диспансерне спостереження за особами з патологією щитовидної залози, покращення здоров’я вагітних, зменшення кількості передчасних родів та викиднів. Їхня праця має позитивні відгуки і високу оцінку міжнародної медичної спільноти, а наша держава з такими надбаннями постає як така, що має значний у цьому аспекті досвід, яким може скористатися світ. 

ДОСЬЄ «УК»

Ярема ТОМАШЕВСЬКИЙ. Завідувач кафедри ендокринології, Заслужений професор Львівського національного медичного університету, дійсний член НТШ, Президент Української Академії профілактичної медицини при НТШ, автор 357 наукових праць.

 

 

 

 

ПОРАДИ

Як приготувати «Йодоментол – 25» та «Йодогліцерин – 25» (дітям) в домашніх умовах

Слід змішати відповідно 25 мл настоянки м’яти перцевої або гліцерину (придбати в аптеці) із 0.5 мл (25 крапель) 5 % спиртового розчину йоду. Одна крапля такої суміші містить 25 мкг чистого йоду.

Обчислення: у 100 мл 5% спиртового розчину йоду міститься 5 г йоду та 2 г калію йодиду (65.3 мг йоду в 1 мл або 32.65 мг у 0.5 мл). Один мл суміші містить 51 краплю з очної піпетки. Ці препарати слід широко використовувати для попередження зоба та інших йододефіцитних захворювань щодня перед сном : дітям грудного віку (до року) призначають  по три краплі йодної суміші (75 мкг на добу), у віці від 1 до 6 років — 4 краплі (100 мкг), від 7-ми до 12-ти років — 5 крапель (125 мкг),  дітям 12-18 років — 8 крапель (200 мкг) і дорослим — 6 крапель (150 мкг чистого йоду). Жінкам у період вагітності та годування грудьми — 10 крапель (250 мкг). Діти вживають краплі з ложкою молока, дорослі — з водою.

Застереження: препарати йоду протипоказані при тиреотоксикозі.