Черкаська медична академія, один з найпопулярніших закладів вищої освіти Шевченкового краю, за ближчого знайомства вражає не тільки численними юними обличчями, а й високопрофесійним викладацьким колективом, постійним поступом на шляху вдосконалення. Заснований ще 1930 року як технікум фельдшерсько-акушерського профілю, навчальний заклад постійно розбудовується, прогресує, готуючи кваліфікованих фахівців для галузі охорони здоров’я. Ставши три роки тому правонаступником медичного коледжу, академія зберегла його у своїй структурі, що відповідає вимогам Закону України «Про фахову передвищу освіту», продовжила підготовку молодших спеціалістів і бакалаврів і розпочала магістрів, серед яких магістри медсестринства та лікарі.

Як зменшити кадровий дефіцит медиків, знає Інна Губенко

Головний постулат — безперервний професійний розвиток

Підготовка лікаря — справа дуже непроста. Його освіта не обмежується роками навчання в академії. Медичний фахівець — це людина, яка все життя має тримати руку на пульсі не лише свого пацієнта, а й науки та нових знань. Тому перший постулат медичної освіти і кожного медика: вчитися все життя.

— Ми проробили серйозну підготовчу роботу, — розповіла ректор академії Інна Губенко. — Значно розширили навчальну й матеріальну бази, підсилили викладацький склад, зміцнили зв’язки з медичними закладами. Цього року прийняли на ІІ курс спеціальності «Медицина» професійно орієнтованих студентів, які вже мають дипломи молодших спеціалістів і в майбутньому поповнять заклади охорони здоров’я області, що зменшить кадровий дефіцит у галузі. Нині медичними та фармацевтичними спеціальностями у нас оволодівають майже 2000 студентів. У закладі працює відділення післядипломної освіти з ліцензованим обсягом 3500 осіб, яке повністю покриває потреби області в безперервному професійному розвитку молодших спеціалістів і бакалаврів з медичною та фармацевтичною освітою.

Ідемо разом з Інною Яківною світлими просторими приміщеннями закладу. Привертають увагу обладнані за останнім слово техніки аудиторії, лабораторії. Тут є все для оволодіння глибинами медичної науки: сучасні тренажери, манекени, медична апаратура. Матеріально-технічну базу академії постійно розширюють та поповнюють сучасними приладами. Позаторік, приміром, відкрито центр симуляційного навчання. Тут студенти набувають навичок і професійного вміння в умовах, максимально наближених до реальних. Керівник центру Ольга Федосєєва вміло організувала опрацювання тієї чи іншої маніпуляції чи медичного втручання. Число віртуальних пацієнтів — тренажерів і манекенів — постійно збільшується, допомагаючи студентам удосконалювати свої вміння і навички.

Ще чотири роки тому заклад поновив підготовку спецфельдшерів для потреб Збройних сил України та інших силових структур. Багато зусиль для того, щоб зі стін академії виходили всебічно підготовлені спеціалісти, докладає завідувачка медичного відділення кандидат педагогічних наук, магістр медсестринства Любов Білик.

З ініціативи Міністерства охорони здоров’я щодо реформування системи екстреної медичної допомоги та запровадження фаху парамедика торік тут розпочали навчання перші в Україні студенти-парамедики за навчальним планом, розробленим викладачами академії. Команди студентів-спецфельдшерів та парамедиків неодноразово здобували призові місця на всеукраїнських змаганнях й олімпіадах з екстреної та домедичної допомоги в екстремальних умовах.

Академія стала одним з перших закладів вищої медичної освіти в Україні, що розпочали підготовку осіб з надання домедичної допомоги. Приміром, працівники поліції чи рятувальники, як правило, прибувають першими на місце екстремальних подій і катастроф. Не маючи медичної освіти, вони, однак, повинні вміти надати першу допомогу потерпілим, адже часто саме від їхніх дій може залежати життя постраждалих. Саме в цьому навчальному закладі правоохоронці, рятувальники здобувають необхідні знання, набувають навичок допомоги людям в екстремальних ситуаціях.

Навчальні площі закладу постійно розширюють. Із жовтня цього року рішенням сесії Черкаської обласної ради до структури академії передано обласну наукову медичну бібліотеку. З нового року до складу академії також увійде центр підвищення кваліфікації лікарів. А цими днями заклад отримав ліцензію на такий вид освітньої діяльності.

Продовжує діяльність перший і єдиний на сьогодні в Україні регіональний навчально-тренінговий центр з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу, створений на базі обласного комунального закладу. Із часу його відкриття у 2013 році тут пройшли підготовку більш як 13 тисяч медичних сестер, фельдшерів, акушерок, медичних лаборантів.

Студенти академії спецфельдшери та парамедики — неодоразові призери фахових змагань. Фото з архiву академії

На рівні міжнародних стандартів

Головна цінність академії — висококваліфіковані, досвідчені працівники. Уже більш як 30 років навчальний заклад очолює кандидат медичних наук, доцент, почесний професор, академік Української академії наук, заслужений лікар України, голова Спілки жінок Черкащини, повний кавалер ордена «За заслуги» Інна Губенко. Її невичерпна енергія, вміння продуктивно організувати навчальний процес, постійно вдосконалюючи його на основі нових досягнень науки та передової практики, не тільки приваблюють сюди талановитих викладачів, а й викликають повагу вітчизняних і закордонних світил медичної освіти і науки. На базі академії часто проводять наукові конференції з актуальних проблем, гарні відгуки про заклад залишають визнані спеціалісти охорони здоров’я, зокрема з-за кордону. Приміром, багато добрих слів про заклад, його працівників і студентів недавно висловив відомий в Україні фахівець із психіатрії, наркології, лікар вищої категорії Олександр Іванов, який тісно співпрацює з академією.

Плідним для обох сторін було спілкування з делегацією Злінського краю Чеської Республіки та представниками Міжнародної дипломатичної місії народної дипломатії, гостями з Латвії та Ізраїлю.

Докладають усіх зусиль, щоб колектив академії працював як злагоджений механізм заступники ректора: з навчальної роботи — кандидат педагогічних наук, заслужений працівник охорони здоров’я України Ірина Радзієвська, з навчально-методичної роботи — заслужений працівник охорони здоров’я України Олександра Шевченко, з виховної роботи — кандидат педагогічних наук Анжела Демченко.

Викладачі з науковими ступенями та вченими званнями, численні викладачі-методисти, спеціалісти вищої категорії допомагають майбутнім медикам активно долучитися до професії. Самі ж викладачі — автори фахових підручників, зокрема національних, навчальних посібників, розробники галузевих стандартів освіти і стандартів вищої освіти, протоколів медичної сестри (фельдшера, акушерки) з догляду за пацієнтом і виконання основних медичних процедур та маніпуляцій, навчальних планів і програм медичних сестер, парамедиків і санітарних фельдшерів, за якими навчаються студенти всієї України.

Педагоги не тільки самі ведуть активну науково-дослідницьку роботу, а й залучають до неї студентів. Їхні доповіді на науково-практичних конференціях, виступи на семінарах і тренінгах свідчать про високий рівень теоретичної й практичної підготовки, готовність до виконання майбутньої відповідальної місії медичного працівника. Розвиваючи студентське самоврядування та волонтерський рух, постійно дбаючи про створення всіх необхідних умов для всебічного розвитку наукових, фізичних і творчих здібностей студентів, наставники формують медика завтрашнього дня. У цьому їм, як зауважила заступник ректора Олександра Шевченко, допомагає й плідна співпраця із закладами вищої медичної та фармацевтичної освіти України і світу, практичної охорони здоров’я та фармації, професійними об’єднаннями й громадськими організаціями.

Викладачі академії брали активну участь у міжнародних програмах «Партнери в охороні здоров’я», MATRA (програма трансформації суспільства), проєктах Міжнародної організації праці. Це сприяє фаховій підготовці молодих фахівців на рівні міжнародних стандартів.

Як вимагають європейські протоколи

Черкаська медична академія належить до навчальних закладів, які зберегли найкращі традиції національної школи підготовки медичних фахівців та збагатили її сучасними освітніми, медичними і науковими технологіями.

З огляду на гострий кадровий дефіцит у медичній галузі країни своє основне завдання академія вбачає в підготовці висококваліфікованих медичних фахівців усіх спеціальностей та рівнів (лікарів, медичних сестер, акушерок, парамедиків, фармацевтів, фельдшерів) для подолання цієї проблеми передовсім у Черкаській області. Акцент роблять на забезпеченні спеціалістами первинної ланки охорони здоров’я та системи екстреної медичної допомоги. Тому програми підготовки майбутніх медиків ґрунтуються на вимогах європейських протоколів і стандартів лікування хвороб, сучасних інформаційних технологіях, передбачають можливість опанування практичних навичок роботи із сучасним лікувально-діагностичним устаткуванням. У навчальний процес до- та післядипломної підготовки медичних працівників постійно впроваджують використання сучасних технологій, щоб спеціалісти мали змогу навчатися і працювати в єдиному професійному європейському просторі.

Запровадження електронних інформаційних систем у медицині створило попит на висококваліфікованих медичних фахівців, які мають володіти компетентностями, що дають змогу використовувати ці системи повною мірою. В академії обрали два шляхи вирішення цього питання: внесли зміни у навчальні програми з інформатики для студентів усіх спеціальностей та запровадили післядипломну підготовку фахівців-практиків з різних інформаційних систем, таких, як МІС «Доктор Елекс» та «ЕМСіМЕД».

Ще один напрям діяльності, який започатковують в академії, — підготовка на до- та післядипломному рівні фахівців з медичної реабілітації — фізичних терапевтів та ерготерапевтів, адже нині в Україні гостро стоїть проблема відновлення здоров’я після перенесених захворювань, операцій, травм, зокрема бойових.

Немає професії жертовнішої та гуманнішої, ніж медик. Завдяки зусиллям колективу академії з її стін виходять випускники із глибоким розумінням своєї ролі в суспільстві. Попри проблеми, які останніми роками намагається подолати система охорони здоров’я в Україні, вони завжди готові прийти на допомогу людині, яка цього потребує, виявляють справжню відданість справі, якій присвятили життя. За час навчання вони формують свідому громадянську позицію, стають патріотами своєї держави.