Директор Київського
міського центру зайнятості 
Віктор БІЛИЧ

— Які професії нині найоплачуваніші та мають найбільший попит у роботодавців (10 спеціальностей, приблизний рейтинг)? Журналіст — це професія, популярна серед роботодавців?

Протягом січня — серпня 2019 року роботодавці проінформували центри зайнятості про наявність понад 56 тисяч вакансій, що на 12% більше, ніж у відповідному періоді 2018 року. Кількість роботодавців, які співпрацювали з центрами зайнятості, збільшилася на 6% і становила 12 тисяч одиниць.

Професії, які мають найбільший попит у роботодавців:

 ♦ водії різних категорій;

 ♦ бухгалтери;

 ♦ лікарі різних спеціалізацій;

 ♦ інженери;

 менеджери різних напрямів;

 ♦ касири;

 оператори АЗС;

 продавці;

♦ охоронці;

 автослюсарі;

 кухарі.

На сьогодні найбільш оплачувані серед роботодавців посади для робітників з інструментами (муляр, монтажник, авторемонтник, арматурник, бетоняр, газорізальник, стропальник), заробітні плати на яких становлять 15—30 тисяч гривень. Водіям різних категорій роботодавці пропонують зарплату 10—28 тисяч гривень. Серед кваліфікованих працівників найбільш оплачувані програмісти — їхня заробітна плата становить 20—25 тисяч гривень.

Кількість осіб, працевлаштованих за сприяння столичної служби зайнятості, зросла на 3% і становила 13 тисяч, 36% з них було працевлаштовано оперативно до надання статусу безробітного.

Щодо професії журналіста до столичної служби зайнятості протягом 2019 року зверталися восьмеро роботодавців і пропонували 10 вакансій.

Начальник відділу
організації профнавчання
Владлена ШЕВЦОВА 

— Де і як можна платно чи безкоштовно у службі зайнятості перевчитися на спеціальність для отримання в подальшому високооплачуваної роботи?

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» і за сприяння служби зайнятості зареєстрованих безробітних, які мають право на соціальні послуги з професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, направляють на навчання.

Професійне навчання безробітних організовують на замовлення роботодавця, поточної та перспективної потреби ринку праці для набуття та вдосконалення професійних знань, умінь та навичок особою відповідно до її здібностей, що забезпечує відповідний рівень професійної кваліфікації для професійної діяльності та конкурентоспроможності на ринку праці.

З переліком напрямів навчання, за якими можна пройти підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації, можливо ознайомитися на сайті: https://kie.dcz.gov.ua/, рубрика «Навчання».

Начальник відділу
організації надання послуг роботодавцям
Майя ШУРКО 

— Які професії мають найбільший попит у роботодавців закордонних компаній (10 спеціальностей, приблизний рейтинг)? Які основні вимоги та соціальні гарантії для українських громадян?

Українські компанії з іноземними інвестиціями надають до столичної служби вакансії переважно робітничих професіяй, зокрема:

 продавці;

 касири;

 електрики;

 механіки;

 слюсарі;

 оператори АЗС;

♦ оператори Call-центру;

 продавці закладів ресторанного господарства.

Заробітні плати за такими вакансіями пропонують в діапазоні від 7—14 тисяч гривень. 

Заступник начальника відділу
організації сприяння працевлаштуванню
Наталія РУДЕНКО

1. У який період після припинення трудових відносин необхідно зареєструватися в центрі зайнятості?

Термінів щодо постановки на облік немає.

2. Які документи необхідно надати в центр зайнятості для реєстрації як безробітного?

Для надання статусу безробітного особа, яка шукає роботу, подає заяву про надання статусу безробітного та пред’являє такі документи:

 громадяни України — паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

 іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, визнані в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, яким надано в Україні притулок чи тимчасовий захист, а також ті, що одержали дозвіл на імміграцію, — посвідку на постійне проживання або посвідчення біженця чи особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист;

 довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);

 трудову книжку (договір, на підставі якого особа здійснювала певний вид робіт чи документ, який підтверджує припинення останнього виду зайнятості). Особа, яка втратила трудову книжку, пред’являє дублікат трудової книжки чи довідку архівної установи про прийняття та звільнення з роботи;

 документ про освіту;

 військово-обліковий документ для осіб, які звільнилися із строкової військової служби;

 особа з інвалідністю подає копію довідки до акта огляду медико-соціальної експертної комісії та в разі наявності пред’являє індивідуальну програму реабілітації.

3. З якого часу починають здійснювати виплату допомоги у зв’язку з безробіттям та від чого залежить розмір її виплати?

Допомогу у зв’язку з безробіттям призначають центри зайнятості з восьмого дня після реєстрації безробітного за його особистою заявою за відповідною формою. Розмір допомоги у зв’язку з безробіттям визначають на підставі відомостей Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі Державний реєстр) залежно від страхового стажу, заробітної плати (доходу).

Якщо страховий стаж протягом 12 місяців, що передують реєстрації особи як безробітної, становить шість або більше місяців, допомога у зв’язку з безробіттям визначається у відсотках до її середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), визначеної відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 року № 1266, залежно від страхового стажу:

 до 2 років — 50%;

 від 2 до 6 років — 55%;

 від 6 до 10 років — 60%;

 понад 10 років — 70%.

Залежно від тривалості безробіття допомога у зв’язку з безробіттям зменшується і виплачується у відсотках до визначеного розміру:

 перші 90 календарних днів — 100%;

 протягом наступних 90 календарних днів — 80%;

 надалі — 70%.

4. Упродовж якого часу людина може отримувати допомогу у зв’язку з безробіттям?

Загальна тривалість виплати допомоги у зв’язку з безробіттям застрахованим особам не може перевищувати 360 календарних днів (особам передпенсійного віку — не більш як 720 календарних днів) протягом двох років з дня її призначення. Для молоді, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби і яка потребує сприяння у працевлаштуванні на перше робоче місце у разі реєстрації в установленому порядку відповідних осіб як безробітних, — 180 календарних днів.

Взяті на облік внутрішньо переміщені особи, які не мають документів, необхідних для надання статусу безробітного, отримують статус безробітного без вимог, що застосовуються за звичайної процедури. До отримання документів та відомостей про періоди трудової діяльності, заробітну плату (дохід), страховий стаж допомога у зв’язку з безробіттям таким особам призначається у мінімальному розмірі, встановленому законодавством у разі безробіття, — 180 календарних днів.

5. Коли людина може відмовитися від запропонованої вакансії та скільки разів?

Зареєстрована особа як безробітна може відмовлятися від пропозицій роботи. Однак слід зауважити, що у разі відмови від двох пропозицій підходящої роботи, зокрема за набутою професією за направленням центру зайнятості, їй буде припинено реєстрацію як безробітної.

6. Який порядок реєстрації внутрішньо переміщених осіб? Який пакет документів необхідний для реєстрації в центрі зай­нятості?

Порядок реєстрації внутрішньо переміщених осіб такий самий, як для всіх осіб, що потребують статусу безробітного. Проте якщо немає документів, які підтверджують факт звільнення, внутрішньо переміщені особи подають такі документи:

заяву про припинення трудових відносин, справжність підпису на якій нотаріально засвідчено, або документ, що підтверджує факт припинення зайнятості (цивільно-правовий договір, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань), або відповідне рішення суду — у разі припинення трудових відносин (припинення зайнятості) у судовому порядку;

розрахунковий документ (квитанцію), що підтверджує надсилання зазначеної заяви роботодавцеві рекомендованим листом з описом вкладення (за можливості).

Фахівці Київського міського центру зайнятості практикують різні форми спілкування з тими, хто шукає роботу. Фото Володимира ЗАЇКИ

7. Які підстави припинення реєстрації у службі зайнятості?

Відповідно до статті 45 Закону України «Про зайнятість населення», центр зайнятості припиняє реєстрацію безробітного у разі:

♦ зайнятості особи;

 поновлення на роботі за рішенням суду, що набрало законної сили;

 подання безробітним особисто письмової заяви про зняття його з реєстрації як безробітного або відмови від її послуг;

 дворазової відмови від пропонування підходящої роботи, а для безробітного, який вперше шукає роботу і не має професії (спеціальності), дворазової відмови від пропонування проходження професійного навчання;

♦дворазової відмови від пропонування підходящої роботи за професією (спеціальністю), набутою за направленням територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції;

♦ припинення професійного нав­чання за направленням територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, без поважних причин;

 невідвідування без поважних причин територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, протягом 30 робочих днів з дати прийняття рішення про таке відвідування (наявність поважних причин підтверджується відповідними документами);

 встановлення факту подання особою недостовірних даних та документів, на підставі яких було прийнято рішення про надання їй статусу безробітної, призначення (виплати) матеріального забезпечення у разі безробіття та надання соціальних послуг;

 встановлення факту виконання безробітним оплачуваної роботи (надання послуг);

 набрання законної сили вироком суду про засудження особи до позбавлення волі, обмеження волі, арешту (крім випадків звільнення від відбування покарання з випробуванням);

 вступу на навчання за денною формою;

 призову на строкову військову або альтернативну (невійськову) службу;

 досягнення особою встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсійного віку або призначення пенсії на пільгових умовах чи за вислугу років;

 подання заяви про бажання здійснювати догляд за дитиною до досягнення нею трирічного віку або тривалістю, визначеною у медичному висновку;

 смерті безробітного або визнання його за рішенням суду померлим, безвісно відсутнім, не­дієздатним чи обмежено дієздатним;

 з дня видачі довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією з висновками про визнання особи не здатною до трудової діяльності;

 з інших підстав, передбачених порядком реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних.

8. Якщо працівника звільнено за власним бажанням та/або за угодою сторін, то чи має він право отримувати допомогу у зв’язку з безробіттям?

Так, звільнені працівники за власним бажанням та за угодою сторін можуть отримувати допомогу у зв’язку з безробіттям.

9. З якими країнами співпрацює служба зайнятості з приводу працевлаштування українських громадян? На підставі яких документів регулюються ці відносини?

Відповідно до Закону України «Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль про тимчасове працевлаштування українських працівників в окремих галузях на ринку праці Держави Ізраїль» та Імплементаційного протоколу А (будівельна галузь) між Міністерством соціальної політики України та Управлінням з питань населення та імміграції при Міністерстві внутрішніх справ Держави Ізраїль до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль про тимчасове працевлаштування українських працівників в окремих галузях на ринку праці Держави Ізраїль, служба зайнятості активно співпрацює з Ізраїлем. Відповідно до угоди, визначено чотири професії для працевлаштування висококваліфікованих українських фахівців, а саме: опалубник, арматурник, лицювальник, штукатур.

10. Які особливості, обмеження у працевлаштуванні людей з інвалідністю?

На сьогодні для роботодавців обов’язкове виконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, передбаченого статтею 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні». Виконання нормативу робочих місць у кількості, визначеній згідно з частиною першою цієї статті, вважається працевлаштування підприємством, установою, організацією, зокрема підприємством, організацією громадських організацій інвалідів, фізичною особою, яка використовує найману працю осіб з інвалідністю, для яких це місце роботи основне.

Для всіх підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, які використовують найману працю, встановлюється норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю у розмірі 4% середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб — у кількості одного робочого місця.

11. Чи може громадянин, який перебуває на обліку у службі зайнятості, відкрити власну справу? Що для цього потрібно?

Зареєстрованим безробітним з числа застрахованих осіб, яким виповнилося 18 років та які не можуть бути працевлаштовані за сприяння центру зайнятості протягом місяця у зв’язку з відсутністю на ринку праці підходящої роботи, за їхнім бажанням допомогу у зв’язку з безробіттям можна виплачувати одноразово для організації підприємницької діяльності.

Виплата допомоги у зв’язку з безробіттям одноразово здійснюється в розмірі залишку призначеної безробітному допомоги у зв’язку з безробіттям, визначеного на день державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності, обмеженого строком 360 календарних днів, зокрема особам передпенсійного віку.

Одноразова виплата допомоги у зв’язку з безробіттям для організації безробітним підприємницької діяльності здійснюється в межах коштів, передбачених для цього бюджетом фонду на поточний рік.

Особам, які виявили намір отримати допомогу у зв’язку з безробіттям одноразово, за їхнім бажанням можуть надати консультації та профорієнтаційні послуги для виявлення здібностей, схильностей до провадження підприємницької діяльності, вибору виду діяльності, отримання додаткової інформації про підприємництво. Центр зайнятості може залучати безробітних за їхнім бажанням до семінарів або організувати навчання з питань підприємництва (за бажанням).

Для розгляду питань щодо надання допомоги у зв’язку з безробіттям одноразово зареєстрований безробітний подає до центру зайнятості такі документи:

 заяву про надання допомоги у зв’язку з безробіттям одноразово;

 бізнес-план. 

Свої запитання ви можете надсилати на електронну адресу: expert@ukcc.com.ua