Наскільки я знаю, згідно з Умовами праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення, затвердженого Мінпраці та МОЗ, лікарям усіх спеціальностей, які отримали диплом з відзнакою після закінчення вищих медичних навчальних закладів, посадовий оклад, що визначений за тарифними розрядами, підвищується упродовж 5 років на 5%. Уточніть, будь ласка, який день вважається початком цього періоду?

Також прошу роз'яснити, які є надбавки для ліфтерів з посиланнями на чинні нормативні акти.

М. КОРОТУН,
головний бухгалтер Луганської обласної клінічної лікарні

Павло МАЛИШ,
начальник ГУ охорони здоров'я
Луганської облдержадміністрації:

- Згідно з пунктом 2.4.3 Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики та Міністерства охорони здоров'я від 05.10.2005 року N 308\519, "лікарям усіх спеціальностей та провізорам (крім лікарів-інтернів та провізорів-інтернів), які отримали диплом з відзнакою після закінчення вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів, посадовий оклад, що визначений за тарифними розрядами, підвищується упродовж 5 років на 5%". Початком цього періоду слід вважати дату наказу вищого медичного навчального закладу про затвердження рішення атестаційної комісії щодо присвоєння звання лікаря-спеціаліста з відповідної спеціальності, що визначено пунктом 2.6 наказу МОЗ від 19.12.1997 року N 359 "Про подальше удосконалення атестації лікарів". Згідно з пунктом 1.7 цього спільного наказу Мінпраці і МОЗ, "визначення розміру заробітної плати проводиться у всіх випадках окремо за основною посадою і по роботі за сумісництвом із урахуванням зазначених вище положень".

Тарифні розряди ліфтерам (від 1 до 3) встановлюються від швидкості руху ліфтів від 25 до 5 метрів за секунду - 1 тарифний розряд; від 5 до 7 метрів за секунду - 2 тарифний розряд; більше 7 метрів за секунду - 3 тарифний розряд. За високі досягнення у праці можливо призначити надбавку до окладу ліфтера у розмірі до 50% посадового окладу.