Минулого місяця довелося побувати на фестивалі «Молодь обирає здоров’я» в Умані. Організували його відділи у справах сім’ї та молоді, з питань фізичної культури і спорту міської ради та міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх». Звернув увагу на добре підготовлений фізично, озброєний глибокими знаннями колектив майбутніх медичних працівників, а поки що студентів місцевого медичного коледжу. Команда «Вітаміни» представила на фестивалі художні творчі роботи, що висвітлювали тему здорового способу життя, і музично-спортивну композицію.

Команда «Вітаміни» переконала багатьох у необхідності щоденно оздоровлювати організм, отримувати радість від життя. Фото з архiву коледжу

Небайдужі «Вітаміни»

Як розповіли дівчата, вони власним прикладом та методом переконання намагаються прищепити навколишнім навички здорового способу життя. Для цього не тільки беруть активну участь у фізкультурно-спортивній роботі, а й організовують серед молоді бесіди про здорове харчування, роз’яснюють необхідність відповідного режиму, ритму і темпу життя, врахування особливостей роботи, відпочинку і спілкування.

Як розповів керівник навчального закладу Юрій Скоробреха, формування здорового способу життя у студентської молоді — одна із пріоритетних проблем для педагогічного колективу Уманського медичного коледжу. Науково-технічний прогрес, безперечно, зробив життя людини комфортнішим. З іншого боку, він  сприяє тому, що людина стає малорухливою. Це можливо виправити за допомогою занять фізичною культурою і спортом, на які нам часто бракує часу. Саме у підлітковому та юному віці особа набуває шкідливих звичок, що спричиняє зниження інтересу молоді до занять фізичною культурою і спортом. Тому першочергове завдання педагогів — не лише озброїти майбутнього медичного працівника ґрунтовними знаннями, а й сприяти формуванню особистості, прищепити їй потребу вести здоровий спосіб життя.

Навчити дітей берегти і зміцнювати здоров’я — своє та навколишніх, забезпечити їхню активну участь у цьому — одне з важливих завдань вихователя. Але навчити дітей цього непросто: здоров’я не завжди посідає перше місце в системі життєвих цінностей нинішньої молоді. Багато хто з юного покоління головну роль відводить матеріальним благам. Чимало дітей ведуть себе не до здоров’я, а від нього.

Формуючи культуру здоров’я студентів, у коледжі допомагають усвідомлювати їм важливість розумного, дбайливого ставлення до власного життя, прищеплюють почуття відповідальності, розуміння, що саме здоров’я визначає якість життя.

Шкідливим  звичкам тут  не раді

У колективі сформувалося чітке негативне ставлення до різних форм залежностей, зміцнюється віра у власні сили, несприйняття шкідливих для здоров’я форм поведінки, зросла відповідальність за власні здоров’я і подальшу долю. Та й самі студенти стають надійними провідниками пропаганди й утвердження здорового способу життя.

Колектив постійно вдосконалює методи роботи зі студентською молоддю. Питання виховання потреби вести здоровий спосіб життя щороку виносять на засідання педагогічної  та методичної рад, методичного об’єднання керівників груп. Саме обговорення думок педагогів, розгляд пропозицій, обмін досвідом тощо дає змогу знайти нові креативні підходи в роботі з молоддю.

Керівник фізичного виховання коледжу Олександр Мамбик поділився таким спостереженням: рік у рік зростає кількість молоді, яка мало рухається. Це спричиняє надмірну вагу і як наслідок — набуття хронічних захворювань. Тому викладачі фізичного виховання навчального закладу залучили майже всіх студентів до участі у фізкультурно-спортивних секціях.

Щоб здоровий спосіб життя став щоденною духовною й фізичною потребою студентів, у коледжі проводять спортивно-масові заходи, зокрема дні здоров’я, туристські походи, конкурс аеробіки, розважально-спортивний захід «Козацькі розваги». Виявити спортивно обдаровану молодь серед студентів нового  набору дають змогу регулярні Тижні фізичного виховання, у програму яких входять змагання з волейболу, баскетболу, легкої атлетики, шахів та шашок. Студенти, які відвідують спортивні секції й мають значні досягнення у спорті, представляють навчальний заклад на міських, обласних та загальнодержавних змаганнях.

— Прагнемо заохочувати молодь до фізкультури та спорту: призерів змагань нагороджуємо грамотами і грошовими преміями від адміністрації та профспілкового комітету коледжу, — додав голова профспілкового комітету коледжу Сергій Ремезюк. — Оскільки нинішні студенти — майбутні медичні працівники, в коледжі активно залучаємо їх до масової роботи серед колег, щоб сформувати навички здорового способу життя. Поміж студентів багато тих, хто готовий не тільки бути прикладом для інших, а й уміє переконати в доцільності здорової організації буття. Тож прийшовши в колектив медиків, зможе підставити надійне плече у прищепленні населенню навичок зміцнення здоров’я через використання гігієнічних знань у боротьбі зі шкідливими звичками, гіподинамією і подоланням несприятливих чинників, пов’язаних з різними життєвими ситуаціями.

Мотиватори змін

Як розповіла заступник директора з навчальної роботи Юлія Мамбик, протягом навчального року під час тижнів навчальних дисциплін у коледжі активно здійснюють цілий комплекс заходів, спрямованих не тільки на профілактику шкідливих звичок, а й прищеплення навичок здорового харчування, екологічну культуру, підвищення обізнаності з особливостями репродуктивного здоров’я людини. Це й засідання круглих столів, і вікторини та виставки санітарних бюлетенів, і тематичні екскурсії та лекції-бесіди. Зрозуміло, активними організаторами всієї цієї роботи виступають викладачі гуманітарних, природничих та клінічних дисциплін. Як наголосила  Юлія Валеріївна, тут кожен захід завжди організовують із душею, прагнучи дійти до суті проблеми, добитися максимального ефекту. Кожен студент, приміром, може прочитати цілу лекцію про методи оздоровлення організму, зокрема розповісти про раціональне харчування, оптимальний руховий режим, важливість уміння керувати своїм емоційним станом, систематичного загартовування, додержання правил гігієни. А спортивними досягненнями коледж давно завоював повагу в регіоні, виховує гідних суперників у багатьох видах спорту, про що свідчать численні кубки й дипломи на стенді у вестибюлі навчального закладу.

Один з найважливіших чинників формування здоров’я, зауважила  заступник директора з гуманітарної освіти та виховання коледжу Валентина Домбровська, — мотивація. Пошуки ефективних шляхів виховання мотивацій здоров’я тісно пов’язані з вихованням у собі настанови на довге здорове життя. Така настанова має спиратися на свідомість та резерви організму людини.

— Саме на це й спрямовуємо всю виховну роботу. Тому кожен викладач несе частку особистої відповідальності за формування духовного зростання та фізичного розвитку студента.  Завдяки співпраці добиваємося, щоб здоровий спосіб життя став щоденною потребою кожного.