Дорадництво — порівняно нове суспільне явище —  має на меті відродити сільське господарство та забезпечити його стабільні прибутки на основі підвищення рівня знань та практичних навичок, забезпечення найновішою інтегрованою інформацією із різних сфер, індивідуальними практичними порадами формувати нового господаря з новим типом економічного мислення, ринковою мотивацією та поведінкою. Сільськогосподарська дорадча діяльність уже стає явищем економічним і політичним. В усіх регіонах України сформовані та функціонують сільськогосподарські дорадчі служби, працюють і надають дорадчі послуги на постійній основі професійні сільськогосподарські дорадники, а також експерти-дорадники, яких внесено до державного реєстру.

У пригоді стане європейський досвід

Як свідчить практика, з боку селян, переважно власників особистих селянських господарств, дрібних та середніх підприємств, фермерів, динамічно зростає попит на нові знання. Це й зрозуміло, адже в умовах конкуренції немає місця для неефективної, неприбуткової праці. Проте, на жаль, існуючий попит поки що у більшості випадків неплатоспроможний. Завдання держави — створити умови для формування нового сільськогосподарського товаровиробника, озброєного сучасними знаннями, технікою, технологіями для підвищення конкурентоспроможності, прибутковості сільськогосподарського виробництва,  підвищення рівня життя сільського населення загалом.

Нещодавно у Драбові на Черкащині за ініціативи голови райдержадміністрації Івана Гайдая відбулася міжрегіональна науково-практична конференція на тему: «Дорадництво як рушійна сила розвитку села і сільських територій».  У ній узяли участь керівники фермерських господарств району, сільські та селищні голови, представники громад. Організатори першого в області такого представницького заходу ставили за мету роз’яснити переваги й ефективність функціонування системи дорадництва для розвитку сільських територій і залучення інвестицій у розвиток села, необхідність створення інфраструктури аграрного ринку, формування маркетингової мережі збуту сільськогосподарської продукції від товаровиробника до споживача через сільські кооперативи, районні кооперативні агроторгові, оптові ринки (плодоовочеві, продовольчі), аукціони живої худоби і птиці, товарні і ф’ючерсні біржі, переробні підприємства, роздрібну торгівлю, заклади харчування тощо. Згідно з угодою про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом, передбачено, що співробітництво у сфері сільського господарства та розвитку сільських територій має охоплювати, зокрема, поширення знань шляхом проведення навчальних та інформаційних заходів, а також сприяння інноваціям  через проведення досліджень та просування системи дорадництва до сільськогосподарських виробників.

Голові райдержадміністрації Іванові Гайдаю (ліворуч) завжди цікаво поспілкуватися з представниками дорадчої служби. Фото надане районним управлінням агропромислового розвитку

Про необхідність наближення європейського досвіду сільськогосподарського дорадництва до фермерів та про кооперацію як шлях  до розвитку села говорив на конференції голова Національної асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України Роман Корінець. Йшлося про різноманітні аспекти діяльності дорадників, у тому числі й про такий важливий напрям, як  сприяння товаровиробникам, особливо селянським і фермерським господарствам, у доступі до кредитних ресурсів, у тому числі через створення кредитних спілок та кооперативних банків. Великі сільськогосподарські підприємства також потребують порад у підготовці бізнес-планів для отримання кредитів у комерційних банках, як і селяни в розвитку несільськогосподарського підприємництва у сільській місцевості, у розв’язанні проблеми зайнятості сільського населення, в тому числі шляхом поширення сільського зеленого туризму. Важко переоцінити роль дорадників у юридичних питаннях: яким чином отримати свої земельні і майнові паї у власність, як документально це оформити, як ефективно їх використовувати, як реструктуризувати сільськогосподарські підприємства, диверсифікувати їхню виробничу діяльність тощо.

Ближче до людей

Голова обласної сільськогосподарської дорадчої служби Інна Дерій,  ознайомлюючи присутніх із Програмою розвитку дорадчої служби та дорадчої діяльності в Драбівському районі на 2016—2018 роки, наголошувала на тому, що  сільськогосподарські підприємства, особисті селянські та фермерські господарства зіткнулися в умовах ринку з певними проблемами. Серед них — брак достатнього досвіду практичної роботи в ринкових умовах,  мала кількість кваліфікованих спеціалістів у галузі сільського господарства, брак нових знань та практичних навичок у господарюванні в умовах обмежених ресурсів, відсутність стабільних та недорогих каналів отримання інформації: технологічної, економічної, правової тощо.

Нерозвиненість ринкової інфраструктури у сільській місцевості, особливо такої її важливої складової, як інформаційно-дорадче забезпечення сільськогосподарських товаровиробників та сільського населення, негативно впливає на стан сільськогосподарського виробництва та розвиток сільської  місцевості. На межі розорення балансує значна частина фермерських і особистих селянських господарств. Майже не зростають реальні доходи селян, головним джерелом сукупного доходу яких залишаються надходження від низькопродуктивної праці в особистих селянських господарствах. Практично не відновлюється діяльність підприємств і закладів сфери обслуговування, припинилося оновлення матеріальної бази соціальної інфраструктури у сільській місцевості. Тому є нагальна  необхідність використати нові інструменти державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників та сільського населення. Один із таких всесвітньо визнаних інструментів аграрної політики  — сільськогосподарська дорадча діяльність, яку розпочали всебічно удосконалювати, наближати до потреб конкретних людей, підприємств.

Дорадники  запровадять комплексний підхід до розв’язання проблем сільського господарства та конкретної місцевості через поєднання інтересів жителів сільської місцевості, сільських громад, місцевого самоврядування та держави шляхом гармонізації соціальних і економічних важелів регулювання відповідних відносин з організаційними і правовими. Як  наголошували  учасники конференції,     надання дорадчих послуг  здійснюватимуть    тільки  на замовлення районної державної адміністрації, сільських рад, товаровиробників, населення на суто  добровільній основі.

Учасники конференції також провели жваву дискусію про шляхи підтримки кооперативного руху в сільському господарстві з метою надання допомоги у створенні виробництва екологічно чистих і дієтичних продуктів харчування на базі сучасних технологій, розглянули можливості створення в районі сімейних ферм і фермерських господарств. Науковці Черкаської дослідної станції біоресурсів Національної академії аграрних наук України ознайомили присутніх з технологією утримання та годівлі кролів, відтворення в кролівництві та проведення ветеринарно-санітарних заходів.