ПОВІДОМЛЕННЯ

про порушення та проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну деякого прокату з корозійностійким покриттям походженням з Російської Федерації та Китайської Народної Республіки

Відповідно до статті 12 Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі – Закон) 28 жовтня 2018 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі – Комісія) розглянула:

скаргу приватного акціонерного товариства «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» (далі – заявник) про порушення та проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну деякого прокату з корозійностійким покриттям походженням з Російської Федерації та Китайської Народної Республіки (далі – скарга);

звіт і висновки Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 

(далі – Мінекономрозвитку) про результати проведення антидемпінгової процедури щодо імпорту в Україну деякого прокату з корозійностійким покриттям походженням з Російської Федерації та Китайської Народної Республіки. 

За результатами розгляду Комісія встановила:

у скарзі наведено достатньо обґрунтованих доказів, на підставі яких можна вважати, що її подано від імені належного національного товаровиробника;

у скарзі наведено достатньо обґрунтованих доказів, на підставі яких можна вважати, що імпорт в Україну деякого прокату з корозійностійким покриттям походженням з Російської Федерації та Китайської Народної Республіки міг здійснюватися за демпінговими цінами, причому рівень демпінгової маржі не може вважатися мінімальним, а обсяги імпорту – незначними відповідно до положень Закону;

у скарзі наведено достатньо обґрунтованих доказів стосовно того, що імпорт в Україну деякого прокату з корозійностійким покриттям здійснювався в таких обсягах і на таких умовах, що міг призвести до заподіяння шкоди національному товаровиробнику.

Зокрема, відповідно до матеріалів скарги за період дослідження (2015 – 2017 роки):

відбулося зростання обсягів імпорту з Російської Федерації та Китайської Народної Республіки: в абсолютних показниках – на 51 %, відносно споживання – на 24 %, при цьому частка заявника у споживанні скоротилася на 22 %.

У зв’язку із зазначеним та відповідно до статті 12 Закону Комісія прийняла рішення № АД-397/2018/4411-05, згідно з яким порушила антидемпінгове розслідування щодо імпорту в Україну товару, що має такий опис: Плоский прокат у рулонах, листах та смугах з вуглецевої або легованої сталей (за виключенням швидкорізальної сталі) з покриттям алюмінієм, цинком, сплавами цинк-алюміній, цинк-залізо, алюміній-цинк, алюміній-кремній, хромом, міддю та нікелем або їх сплавами, що нанесені методом занурювання у розплав (крім плакування), електролітичним (гальванічним) або іншим способом; з хімічним обробленням поверхні (наприклад: фосфатування, хромування, оксалатизація, борування, тощо), що класифікується згідно з УКТЗЕД за кодами: 7210 30 00 00, 7210 41 00 00, 7210 49 00 00, 7210 50 00 00, 7210 61 00 00, 7210 69 00 00, 7210 90 80 00, 7212 20 00 00, 7212 30 00 00, 7212 50 20 00, 7212 50 30 00, 7212 50 40 00, 7212 50 61 00, 7212 50 69 00, 7212 50 90 00, 7225 91 00 00, 7225 92 00 00, 7225 99 00 00, 7226 99 10 00, 7226 99 30 00, 7226 99 70 00 походженням з Російської Федерації та Китайської Народної Республіки.

Проведення антидемпінгового розслідування доручено Мінекономрозвитку.

Якщо розслідування стосується інтересів фізичних або юридичних осіб, такі особи мають право надсилати до Мінекономрозвитку інформацію, яка може бути корисною для проведення розслідування.

Інформація, що подається Мінекономрозвитку, повинна базуватися на фактах, а не на голослівних твердженнях чи припущеннях. Водночас, інформація враховується Мінекономрозвитку в разі подання її державною мовою України та в строки, встановлені Законом, Комісією або Мінекономрозвитку.

Протягом 30 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономрозвитку здійснює реєстрацію заінтересованих сторін розслідування та розглядає вимоги щодо проведення слухань. У запиті про реєстрацію заінтересована сторона розслідування повинна зазначити найменування, юридичну адресу, номер телефону, адресу електронної пошти організації, прізвище, ім’я та по батькові контактної особи, вид діяльності (виробник, імпортер, експортер тощо). Рекомендована форма запиту про реєстрацію заінтересованою стороною розслідування наведена у додатку до цього повідомлення.

Протягом 60 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономрозвитку розглядає письмово викладені коментарі та інформацію стосовно порушення розслідування. Якщо інформація має конфіденційний характер, необхідно підготувати та надіслати до Мінекономрозвитку її конфіденційну та неконфіденційну версії.

Рішення Комісії від 28.09.2018 № АД-397/2018/4411-05 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Контактна інформація: тел. (044) 596-67-55, 596-67-36;

e-mail: tradedefence@me.gov.ua.

Адреса Мінекономрозвитку: вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008.

Інформація щодо вхідної кореспонденції: тел. (044) 253-93-94, 

e-mail: meconomy@me.gov.ua.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі

Додаток
Форма запиту щодо реєстрації
заінтересованою стороною розслідування

{на офіційному фірмовому бланку компанії/організації}

Відповідно до частини дванадцятої статті 12 Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» просимо зареєструвати заінтересованою стороною антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну деякого прокату з корозійностійким покриттям походженням з Російської Федерації та Китайської Народної Республіки (компанію/організацію) на підставі наступного:

І. Інформація про заінтересовану сторону:

Повна та скорочена назви компанії:

Статус компанії у рамках розслідування {імпортер, експортер, виробник, споживач, їх об'єднання, інше (вкажіть)}:

Основний вид діяльності:

Відомості про контактну особу:

Відомості про юридичного представника (у разі наявності):

Адреса для отримання кореспонденції у рамках розслідування:

Електронна адреса для отримання кореспонденції у рамках розслідування:

ІІ. Інформація про діяльність компанії

{необхідно надати дані щодо Товару, що є об'єктом розслідування, що стосуються компанії відповідно до виду діяльності, за календарний рік, що безпосередньо передує порушенню розслідування}

Загальний обсяг виробництва Товару, що є об'єктом розслідування (у кількісних (тонни) та вартісних показниках (дол. США):

Обсяг виробництва (у розрізі кодів УКТЗЕД чи основних видів Товару):


Загальний обсяг закупівлі Товару, що є об'єктом розслідування (у кількісних (тонни) та вартісних показниках (дол. США): 

Основні постачальники Товару із зазначенням їх обсягів, вартості постачання та частки постачальника в загальному постачанні Товару, що є об'єктом розслідування:


Загальний обсяг продажу Товару, що є об'єктом розслідування (у кількісних (тонни) та вартісних показниках (дол. США): 

Обсяг продажу (у розрізі кодів УКТЗЕД чи основних видів Товару):

Основні покупці Товару із зазначенням їх обсягів, вартості реалізації та частки покупця в загальній реалізації Товару, що є об'єктом розслідування:

{за підписом керівника підприємства або уповноваженої особи}

{якщо існують обґрунтовані підстави для застосування конфіденційного режиму до інформації,
необхідно чітко зазначити про це та в такому випадку необхідно підготувати дві версії запиту:
конфіденційну та неконфіденційну}