ПОВІДОМЛЕННЯ
про порушення та проведення антидемпінгового розслідування
щодо імпорту в Україну пробок гумових медичного призначення
походженням з Республіки Польща та Китайської Народної Республіки

Відповідно до статті 12 Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі — Закон) 20 квітня 2018 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) розглянула скаргу ТОВ «Київгума» (далі — заявник) «Про порушення та проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну пробок гумових медичного призначення походженням із Польщі та КНР» (далі — скарга), а також звіт і висновки Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі — Мінекономрозвитку) про результати проведення антидемпінгової процедури щодо імпорту в Україну пробок гумових медичного призначення походженням з Республіки Польща та Китайської Народної Республіки.

За результатами розгляду Комісія встановила:

у скарзі наведено достатньо інформації, на підставі якої можна вважати, що її подано належним національним товаровиробником;

у скарзі наведено достатньо інформації, згідно з якою імпорт в Україну пробок гумових медичного призначення походженням з Республіки Польща та Китайської Народної Республіки міг здійснюватися за демпінговими цінами, оскільки експортні ціни були нижчими за ціни продажу товару на внутрішньому ринку Республіки Польща та Китайської Народної Республіки, при цьому рівень демпінгової маржі не може вважатися мінімальним, а обсяги імпорту незначними відповідно до положень Закону;

у скарзі міститься достатньо інформації стосовно того, що імпорт в Україну пробок гумових медичного призначення походженням з Республіки Польща та Китайської Народної Республіки здійснювався в таких обсягах і на таких умовах, що міг призвести до заподіяння шкоди національному товаровиробнику.

Зокрема, у період 2014 — 2016 роки та друге півріччя 2016 р. —  перше півріччя 2017 р. порівняно  з 2014 р.:

частка імпорту з Республіки Польща відносно споживання зросла на 64 %, 165 % та 140 % відповідно;

частка імпорту з Китайської Народної Республіки відносно споживання зросла на 3 % у 2015 р., та скоротилась у наступні періоди на 46 % і 69 % відповідно;

частка сукупного імпорту з Республіки Польща та Китайської Народної Республіки відносно споживання зросла на 42 %, 90 % та 66 % відповідно;

частка імпорту з Республіки Польща відносно виробництва заявника зросла на 76 %, 283 % та на 179 % відповідно;

частка імпорту з Китайської Народної Республіки відносно виробництва заявника зросла на 12 % у 2015 р. та протягом наступних періодів зменшилась на 23 % і 64 % відповідно;

частка сукупного імпорту з Республіки Польща та Китайської Народної Республіки відносно виробництва заявника зросла на 53 %, 175 % та 93 % відповідно;

обсяги виробництва заявника скоротилися на 14 %, 27 % та 10 % відповідно;

виробничі потужності заявника скоротилися на 5 %, 13 % та 9 % відповідно;

використання виробничих потужностей заявником скоротилося на 10 %,  17 % та 2 % відповідно;

обсяги продажу заявника на внутрішньому ринку скоротилися на 24 %, 32 % та 29 % відповідно;

ціна продажу заявника на внутрішньому ринку (дол. США/тонну) скоротилася на 9 %, 14 % та 16 % відповідно;

собівартість заявника (дол. США/тонну) скоротилася на 7 %, 11 % та 13 % відповідно;

обсяги експорту заявника зросли на 11 %, 11 % та 33 % відповідно;

зайнятість заявника зросла у 2015 р. на 5 %, скоротилася у 2016 р. на 3 %, однак зросла в останньому періоді на 4 %;

заробітна плата заявника скоротилася на 1 % у 2015 р., однак зросла у наступні періоди на 51 % та 84 % відповідно;

коефіцієнт ліквідності заявника протягом періоду дослідження не змінювався і становив менше 1;

інвестиції заявника скоротились на 60 %, 31 % та 47 % відповідно;

продуктивність (фондовіддача основних фондів) заявника зросла на 18 % у 2015 р. та на 41 % у 2016 р.

рентабельність заявника була від’ємною, а виробництво збитковим.

У зв’язку з вищезазначеним та відповідно до статті 12 Закону Комісія прийняла рішення № АД — 386/2018/4411-05, згідно з яким порушила антидемпінгове розслідування щодо імпорту в Україну товару, що має такий опис: пробки гумові медичного призначення, що класифікуються згідно з УКТЗЕД за кодом 4016 99 97 90, походженням з Республіки Польща та Китайської Народної Республіки.

Проведення антидемпінгового розслідування доручено Мінекономрозвитку.

У разі коли розслідування стосується інтересів фізичних або юридичних осіб, такі особи мають право надсилати до Мінекономрозвитку інформацію, яка може бути корисною для проведення розслідування.

Інформація, що подається Мінекономрозвитку, повинна базуватися на фактах, а не на голослівних твердженнях чи припущеннях. Водночас інформація враховується Мінекономрозвитку в разі подання її державною мовою України та в строки, установлені Законом, Комісією або Мінекономрозвитку.

Протягом 30 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономрозвитку здійснює реєстрацію заінтересованих сторін розслідування та розглядає вимоги щодо проведення слухань. У запиті про реєстрацію заінтересована сторона розслідування повинна зазначити найменування, юридичну адресу, номер телефону, адресу електронної пошти організації, прізвище, ім’я та по батькові контактної особи, вид діяльності (виробник, імпортер, експортер тощо).

Протягом 60 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономрозвитку розглядає письмово викладені коментарі та інформацію стосовно порушення розслідування. Інформація повинна надаватись українською мовою або мовою оригіналу та супроводжуватись українським перекладом. У разі якщо інформація має конфіденційний характер, необхідно підготувати та надіслати до Мінекономрозвитку її конфіденційну та неконфіденційну версії.

Рішення Комісії від 20 квітня 2018 року № АД — 386/2018/4411-05 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Контактна інформація: тел. (044) 596-67-55, 596-67-36;

e-mail:  tradedefence@me.gov.ua.

Адреса Мінекономрозвитку: вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008.

Інформація щодо вхідної кореспонденції: тел. (044) 253-93-94, факс (044) 253-63-71,

e-mail: meconomy@me.gov.ua

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі