ПОВІДОМЛЕННЯ
про застосування антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну
деяких видів шоколаду та інших готових харчових продуктів
з вмістом какао походженням  
з Російської Федерації

Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі — Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) 18 травня 2017 року розглянула подані Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі — Мінекономрозвитку) матеріали про результати антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну деяких видів шоколаду та інших готових харчових продуктів з вмістом какао походженням з Російської Федерації. За результатами такого розгляду Комісія:

1) зробила позитивний висновок щодо:

наявності в період розслідування (2015 рік) демпінгового імпорту в Україну деяких видів шоколаду та інших готових харчових продуктів з вмістом какао походженням з Російської Федерації;

обґрунтованості методу, на підставі якого було визначено демпінгову маржу;

наявності істотної шкоди, заподіяної національному товаровиробнику, що підтверджується погіршенням соціально-економічних показників національного товаровиробника протягом періоду дослідження (2013—2015 роки), зокрема скоротилися обсяги виробництва (на 7,63 %), зменшилися обсяги продажу на внутрішньому ринку України (на 20,85 %), відбулося значне погіршення фінансових результатів від продажу товару на внутрішньому ринку України (на 63,36 %), зменшилася рентабельність реалізації продукції на внутрішньому ринку (на 26,42 %), скоротилося використання виробничих потужностей (на 6,07 %), зросли залишки на складах (на 23,77 %), відбулося скорочення кількості працюючих, задіяних у виробництві товару (на 11,06 %), тощо;

2) установила, що:

протягом періоду дослідження (2013—2015 роки) демпінговий імпорт в Україну деяких видів шоколаду та інших готових харчових продуктів з вмістом какао походженням з Російської Федерації здійснювався за цінами, які були нижчими за ціни національного товаровиробника та перешкоджали значному зростанню цін на подібний товар, що мало б місце за умови відсутності демпінгового імпорту;

існує причинно-наслідковий зв’язок між демпінговим імпортом в Україну деяких видів шоколаду та інших готових харчових продуктів з вмістом какао походженням з Російської Федерації та істотною шкодою, заподіяною національному товаровиробнику;

національні інтереси України потребують застосування остаточних антидемпінгових заходів.

Остаточну інформацію щодо фактів і висновків, на підставі яких  Мінекономрозвитку рекомендувало Комісії застосувати антидемпінгові заходи, було надіслано всім заінтересованим сторонам розслідування. Коментарі заінтересованих сторін до остаточної інформації Мінекономрозвитку були взяті до уваги Комісією.

У зв’язку із зазначеним та відповідно до статті 16 Закону Комісія прийняла рішення № АД-373/2017/4411-05, згідно з яким вирішила застосувати остаточні антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну товару походженням з Російської Федерації, що має такий опис:

1806 31 00 00 — шоколад та інші готові харчові продукти з вмістом какао у вигляді блоків, плиток чи батонів з начинкою, масою нетто до 2 кг;

1806 90 11 00 — шоколад і шоколадні вироби з вмістом какао, шоколадні цукерки, з начинкою або без начинки, які містять алкоголь;

1806 90 19 00 — шоколад і шоколадні вироби з вмістом какао, шоколадні цукерки, з начинкою або без начинки, які не містять алкоголь;

1806 90 50 00 — кондитерські вироби з цукру та їх замінники, виготовлені з цукрозамінників, з вмістом какао.

Остаточні антидемпінгові заходи застосовуються строком на п’ять років.

Остаточні антидемпінгові заходи застосовуються шляхом запровадження справляння остаточного антидемпінгового мита щодо імпорту в Україну товару з Російської Федерації, опис якого зазначено вище, у розмірі 31,33 %.

Остаточне антидемпінгове мито справляється у відсотках до митної вартості товару, опис якого зазначено вище.

Остаточне антидемпінгове мито стягується органами доходів і зборів (митницями) України незалежно від сплати інших податків і зборів (обов’язкових платежів).

Застосування остаточних антидемпінгових заходів не повинно створювати перешкод для здійснення митного оформлення.

Імпорт на митну територію України товару, опис якого зазначено вище, без сертифіката про походження та в разі неможливості визначення його походження здійснюється зі сплатою остаточного антидемпінгового мита за ставкою 31,33 %.

Рішення Комісії набирає чинності через 30 днів з дня опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі