ПОВІДОМЛЕННЯ
про порушення та проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну електричних ламп розжарювання загального призначення походженням з Республіки Білорусь

Відповідно до статті 12 Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі — Закон) 28 грудня 2017 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) розглянула скаргу ПрАТ «Львівський електроламповий завод Іскра» (далі — заявник) «Про порушення антидемпінгової процедури щодо імпорту в Україну електричних ламп розжарювання загального призначення походженням з Республіки Білорусь та проведення антидемпінгового розслідування» (далі — скарга), а також звіт і висновки Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі — Мінекономрозвитку) про результати проведення антидемпінгової процедури щодо імпорту в Україну електричних ламп розжарювання загального призначення походженням з Республіки Білорусь.

За результатами розгляду Комісія встановила:

у скарзі наведено достатньо інформації, на підставі якої можна вважати, що її подано належним національним товаровиробником;

у скарзі наведено достатньо інформації, згідно з якою імпорт в Україну електричних ламп розжарювання загального призначення походженням з Республіки Білорусь міг здійснюватися за демпінговими цінами, причому рівень демпінгової маржі не може вважатися мінімальним, а обсяги імпорту незначними відповідно до положень Закону;

у скарзі міститься достатньо інформації стосовно того, що імпорт в Україну електричних ламп розжарювання загального призначення походженням з Республіки Білорусь здійснювався в таких обсягах і на таких умовах, що міг призвести до заподіяння шкоди національному товаровиробнику.

Зокрема, у періоди 2015 р., 2016 р. та 2 квартал 2016 р. — 1 квартал 2017 р., порівняно з 2014 р.:

частка імпорту з Республіки Білорусь відносно виробництва заявника знизилася на 13 % та зросла на 63 % та 113 % відповідно;

частка імпорту з Республіки Білорусь відносно споживання знизилася на 9 % та зросла на 67 % та 75 % відповідно;

обсяги виробництва заявника скоротилися на 18 %, 27 % та 45 % відповідно;

виробничі потужності заявника скоротилися на 5 %, 15 % та 15 % відповідно;

використання потужностей заявника скоротилося на 15 %, 15 % та 35 % відповідно;

обсяги продажу заявника на внутрішньому ринку скоротилися на 4 %, 20 % та 22 % відповідно;

ціна продажу заявника на внутрішньому ринку знизилася на 20 %, 24 % та 24 % відповідно;

собівартість заявника скоротилася на 8 %, 20 % та 14 % відповідно;

залишки готової продукції в заявника скоротилися на 9 %, зросли на 1 % та скоротилися на 29 % відповідно;

розмір прибутків заявника від реалізації на внутрішньому ринку скоротився на 61 %, 1 % та 40 % відповідно;

продуктивність праці скоротилася на 13 %, 14 % та 30 % відповідно;

рентабельність знизилася на 72 %, 49 % та 79 % відповідно;

зайнятість (середньооблікова) скоротилася на 6 %, 15 % та 21 % відповідно;

заробітна плата зросла на 34 %, 50 % та 57 % відповідно;

коефіцієнт ліквідності заявника зріс на 12 %, 13 % та 15 % відповідно тощо.

У зв’язку з вищезазначеним та відповідно до статті 12 Закону Комісія прийняла рішення № АД-381/2017/4411-05, згідно з яким порушила антидемпінгове розслідування щодо імпорту в Україну товару, що має такий опис:

Лампи розжарювання електричні загального призначення потужністю не більше 200 Вт і напругою більше 100 В, що можуть класифікуватися згідно з УКТЗЕД за кодом 8539 22 90 10, походженням з Республіки Білорусь.

Проведення антидемпінгового розслідування доручено Мінекономрозвитку.

У разі якщо розслідування стосується інтересів фізичних або юридичних осіб, такі особи мають право надсилати до Мінекономрозвитку інформацію, яка може бути корисною для проведення розслідування.

Інформація, що подається Мінекономрозвитку, повинна базуватися на фактах, а не на голослівних твердженнях чи припущеннях. Водночас інформація враховується Мінекономрозвитку в разі подання її державною мовою України та у строки, установлені Законом, Комісією або Мінекономрозвитку.

Протягом 30 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономрозвитку здійснює реєстрацію заінтересованих сторін розслідування та розглядає вимоги щодо проведення слухань. У запиті про реєстрацію заінтересована сторона розслідування повинна зазначити найменування, юридичну адресу, номер телефону, адресу електронної пошти організації, прізвище, ім’я та по батькові контактної особи, вид діяльності (виробник, імпортер, експортер тощо).

Протягом 60 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономрозвитку розглядає письмово викладені коментарі та інформацію стосовно порушення розслідування. Інформація повинна надаватись українською мовою або мовою оригіналу та супроводжуватись українським перекладом. У разі якщо інформація має конфіденційний характер, необхідно підготувати та надіслати до Мінекономрозвитку її конфіденційну та неконфіденційну версії.

Рішення Комісії від 28.12.2017 № АД-381/2017/4411-05 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Контактна інформація: тел. (044) 596-67-55, 596-67-36;

Е-mail: tradedefence@me.gov.ua;

Адреса Мінекономрозвитку: вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008;

Інформація щодо вхідної кореспонденції: тел. (044) 253-93-94;

Факс (044) 253-63-71, e-mail: meconomy@me.gov.ua.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі