У нашому будинку певний час тому створили житлово-будівельний кооператив. Та проблем у мешканців від того не поменшало, а навіть навпаки. І якщо раніше ми хоча б знали, куди скаржитися — до ЖЕКу, то нині вже й не знаємо, де правди шукати.

Підкажіть, будь ласка, як регулюються відносини між власниками квартир та житлово-будівельним кооперативом?

В. ГОРБУЛЯНСЬКИЙ,
м. Одеса

Олександр МАЛІН,
заступник голови
Одеської обласної
державної адміністрації:

— У зв’язку з тим, що у вашому будинку утворено житлово-будівельний кооператив, відносини власників приміщень та управителя регулюються Законом «Про кооперацію».

Відповідно до Закону від 10.07.2003 року №1087-1V «Про кооперацію», житлово-будівельний кооператив — юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами, які добровільно об’єдналися на основі об’єднання їхніх майнових пайових внесків для участі в будівництві або реконструкції житлового будинку (будинків) і наступної його (їх) експлуатації. Житлово-будівельний кооператив є некомерційною організацією, метою якої є задоволення потреб його членів у житлі.

Відповідно до статті 15 зазначеного закону, вищим органом управління кооперативу є загальні збори членів кооперативу.

До компетенції загальних зборів членів кооперативу належить:

— утворення органів управління та органів контролю за діяльністю кооперативу, інших органів кооперативу;

— заслуховування звітів його органів управління і органів контролю;

— затвердження порядку розподілу доходу кооперативу;

— визначення розмірів оплати праці голови правління, голови ревізійноїкомісії (ревізора), а також кошторису на утримання апарату органівуправління та органів контролю за діяльністю кооперативу;

— прийняття рішень щодо володіння, коригування та розпорядження майном;

— утворення спеціальних комісій із залученням як консультантів найманих працівників;

— визначення розмірів вступного і членського внесків та паїв;

— визначення розмірів, порядку формування та використання фондів кооперативу;

— затвердження річного звіту і балансу кооперативу.

Житлово-будівельний кооператив діє на засадах самоврядування. Термін «самоврядування» стосовно кооперативу означає право та реальну здатність його членів самостійно вирішувати питання діяльності кооперативу в межах законодавства України та статуту кооперативу.

Відповідно до статті 18 Закону «Про кооперацію», здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю правління забезпечується обраною на загальних зборах ревізійною комісією ЖБК або приймається рішення про залучення аудитора. На вимогу ревізійної комісії (ревізора) надаються будь-які матеріали, бухгалтерські та інші документи, а також пояснення посадових осіб кооперативу.

Враховуючи зазначене, рекомендую вам всі спірні питання вирішувати на загальних зборах членів кооперативу або у судовому порядку згідно з чинним законодавством України.