ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 22 жовтня 2021 року м. Київ № 426

Про оголошення попередження кандидатам у народні депутати України, зареєстрованим в одномандатних виборчих округах № 184 та № 197 на проміжних виборах народних депутатів України
31 жовтня 2021 року

Відповідно до частини першої статті 48 Закону України «Про вибори народних депутатів України» (далі — Закон), положення якого згідно з підпунктом 2 пункту 2 розділу XXXXII «Прикінцеві та перехідні положення» Виборчого кодексу України щодо організації підготовки та проведення проміжних виборів народних депутатів Украї-ни є чинними до наступних чергових або позачергових виборів народних депутатів України, кандидат у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі зобов’язаний відкрити рахунок свого виборчого фонду не пізніш як на десятий день з дня реєстрації Центральною виборчою комісією.

За змістом частини шостої статті 48 Закону та Порядку контролю за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів політичних партій, кандидати в народні депутати України від яких зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, та кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 16 травня 2014 року № 618, постановою Правління Національного банку України від 16 травня 2014 року № 285, наказом Міністерства інфраструктури України від 16 травня 2014 року № 211, банк не пізніше наступного робочого дня після дня відкриття відповідного поточного рахунку виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі письмово повідомляє Центральну виборчу комісію, Національне агентство з питань запобігання корупції та відповідну окружну виборчу комісію про відкриття відповідного рахунку та його реквізити.

Згідно з повідомленнями банків кандидатами в народні депутати України, зареєстрованими в одномандатних виборчих округах № 184 та № 197 на проміжних виборах народних депутатів України 31 жовтня 2021 року, зазначеними в додатку до
цієї постанови, в установлені частиною першою статті 48 Закону терміни рахунків виборчих фондів не відкрито.

Пунктом 6 частини другої статті 61 Закону передбачено, що в разі порушення кандидатом у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі терміну відкриття рахунку свого виборчого фонду йому оголошується попередження.

Рішення про попередження окремому кандидату в народні депутати України прий-має Центральна виборча комісія (частина перша статті 61 Закону).

Відповідно до частини четвертої статті 61 Закону попередження, передбачене частиною першою вказаної статті Закону, оприлюднюється Центральною виборчою комісією в загальнодержавних засобах масової інформації та на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.

Враховуючи викладене, згідно з підпунктом 2 пункту 2 розділу ХХХХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Виборчого кодексу України, пунктом 1 частини другої статті 30, частиною першою статті 48, частиною дев’ятою статті 50, частиною першою, пунктом 6 частини другої, частинами четвертою, сьомою статті 61 Закону Украї-ни «Про вибори народних депутатів України», керуючись статтями 11 — 13, пунктами 1, 5 статті 19 Закону України «Про Центральну виборчу комісію», Центральна виборча комісія постановляє:

1. Оголосити попередження за порушення термінів відкриття рахунків виборчих фондів кандидатам у народні депутати України, зареєстрованим в одномандатних виборчих округах № 184 та № 197 на проміжних виборах народних депутатів України 31 жовтня 2021 року, зазначеним у додатку.

2. Цю постанову оприлюднити в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр».

3. Цю постанову довести до відома кандидатів у народні депутати України, вказаних у додатку, шляхом оприлюднення на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.

    Голова Центральної виборчої комісії О. ДІДЕНКО

Додаток
до постанови Центральної виборчої комісії
від 22 жовтня 2021 року № 426

ПЕРЕЛІК
кандидатів у народні депутати України, зареєстрованих в одномандатних виборчих округах № 184
та № 197 на проміжних виборах народних депутатів України
31 жовтня 2021 року, яким оголошено попередження

Одномандатний виборчий округ № 184

Матвійчук Сергій Володимирович,

Лазарева Тетяна Василівна,

Лагута Геннадій Васильович,

Пономарьов Олександр Євгенович.

 

Одномандатний виборчий округ № 197

Панкевич Богдан Романович,

Подчапко Антон Олександрович,

Козачук Олена Олександрівна,

Алексіюк Руслан Іванович,

Кур’ят Петро Павлович,

Кухарчук Дмитро Васильович,

Голуб Владислав Володимирович (1992 р.н.),

Голуб Вячеслав Володимирович,

Звягінцева Тамара Петрівна,

Пильник Владислав Володимирович.

 

Секретар Центральної виборчої комісії О. ГАТАУЛЛІНА