У час боротьби України з російською агресією будь-яка благодійність є важливою (О. Зеленська). У цьому інформаційному листі розглянуті особливості оподаткування податком на прибуток підприємств операцій з надання безоплатної допомоги, пов’язаної з потребою забезпечення оборони держави. Цей лист має інформаційний характер та не є індивідуальною податковою консультацією, оскільки не базується на особливостях фактичних обставин операцій конкретного платника податку. Інформаційний лист ґрунтується на положеннях чинного законодавства України та практики його застосування, які можуть змінитися в майбутньому. Кожен платник податку у порядку, визначеному статтями 52 та 53 Податкового кодексу України, може звернутися до контролюючого органу з наведенням фактичних обставин операцій та наданням відповідних матеріалів для отримання індивідуальної податкової консультації.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ, ВИКОРИСТАНІ В ЦЬОМУ РОЗ’ЯСНЕННІ

1. ПКУ – Податковий кодекс України;

2. Закон № 5073 – Закон України від 05 липня 2012 року № 5073-VI «Про благодійну діяльність та благодійні організації» (зі змінами та доповненнями);

3. Закон № 389 – Закон України від 12 травня 2015 року № 389-VIII «Про правовий режим воєнного стану» (зі змінами та доповненнями);

4. Закон № 1192 – Закон України 22 жовтня 1999 року № 1192-XIV «Про гуманітарну допомогу» (зі змінами та доповненнями);

5. Закон України № 1934 – Закон України від 6 грудня 1991 року № 1934-ХІІ «Про Збройні Сили України» (зі змінами та доповненнями);

6. Закон № 2120 – Закон України від 15 березня 2022 року № 2120-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану»;

7. Закон № 2173 – Закон України від 01 квітня 2022 року № 2173-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо адміністрування окремих податків у період воєнного, надзвичайного стану»;

8. Закон № 2102 – Закон України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»;

9. Закон № 3543 – Закон України від 21 жовтня 1993 № 3543 «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (зі змінами та доповненнями);

10. Указ Президента № 68/2022 – Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 68/2022 «Про утворення військових адміністрацій»;

11. Указ Президента № 64/2022 – Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»;

12. Технічний регламент № 753 – Технічний регламент щодо медичних виробів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 року № 753 (зі змінами та доповненнями);

 13. Положення № 423 – Положення про Міністерство соціальної політики України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423 (зі змінами та доповненнями);

14. Звіт – Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, форма якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17.06.2016 № 553 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.04.2017 № 469).

І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

Основні засади благодійної діяльності в Україні регламентуються Законом № 5073.

Благодійна діяльність – добровільна особиста та/або майнова допомога для досягнення визначених цим Законом цілей, що не передбачає одержання благодійником прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара (ст. 1 Закону № 5073).

Благодійником може виступати дієздатна фізична особа або юридична особа приватного права, яка добровільно здійснює один чи декілька видів благодійної діяльності (п. 5 частини першої ст. 1 Закону № 5073).

Благодійники спільно чи індивідуально можуть здійснювати благодійну діяльність на підставі добровільного вибору одного або кількох таких її видів (ст. 5 Закону № 5073):

 • безоплатна передача у власність бенефіціарів коштів, іншого майна, а також безоплатне відступлення бенефіціарам майнових прав;
 • безоплатна передача бенефіціарам права користування та інших речових прав на майно і майнові права;
 • безоплатна передача бенефіціарам доходів від майна і майнових прав;
 •  безоплатне надання послуг та виконання робіт на користь бенефіціарів;
 • благодійна спільна діяльність та виконання інших контрактів (договорів) про благодійну діяльність;
 • публічний збір благодійних пожертв;
 • управління благодійними ендавментами;
 • виконання заповітів, заповідальних відказів і спадкових договорів для благодійної діяльності;
 • проведення благодійних аукціонів, негрошових лотерей, конкурсів та інших благодійних заходів, не заборонених законом.

Гуманітарною допомогою є цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв’язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема, внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров’я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту.

Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об’єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог статті 3 Закону № 5073.

 Об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які визначені відповідними положеннями ПКУ (п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 ПКУ).

Фінансовий результат до оподаткування податкового (звітного) періоду збільшується платником податку на суму коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року неприбутковим організаціям, внесеним до Реєстру неприбуткових установ та організацій на дату такого перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг, у розмірі, що перевищує 4 відсотки оподатковуваного прибутку попереднього звітного року (п.п. 140.5.9 п. 140.5 ст. 140 ПКУ).

Це коригування не поширюється на перерахування коштів, передання товарів, робіт, послуг:

 • неприбутковій організації, яка є об’єднанням страховиків, якщо участь страховика в такому об’єднанні є умовою провадження діяльності такого страховика відповідно до закону;
 • неприбутковим організаціям, до яких застосовуються положення пп. 140.5.14 ПКУ.

Водночас тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України, введеного Указом Президента № 64/2022, затвердженим Законом № 2102, справляння податків і зборів здійснюється з урахуванням особливостей, визначених у п. 69 підр. 10 р. XX ПКУ.

Так, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України коригування, встановлені п.п. 140.5.9 п. 140.5 ст. 140 ПКУ, не проводяться та об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств не збільшується щодо:

 • сум коштів;
 • вартості спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів);
 •  вартості технічних засобів спостереження;
 • вартості лікарських засобів та медичних виробів;
 • вартості засобів особистої гігієни;
 • вартості продуктів харчування;
 • вартості предметів речового забезпечення;
 • вартості інших товарів, виконаних робіт, наданих послуг за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України;
 • сум наданої гуманітарної допомоги з дотриманням вимог законодавства України про гуманітарну допомогу у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України.

Активи мають бути добровільно перераховані (передані): Збройним Силам України;

Національній гвардії України;

Службі безпеки України;

Службі зовнішньої розвідки України;

Державній прикордонній службі України;

Міністерству внутрішніх справ України;

Управлінню державної охорони України;

Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України;

іншим утвореним військовим формуванням, їх з’єднанням, військовим частинам, підрозділам, установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету.

Така передача має бути для потреб забезпечення оборони держави та надання гуманітарної допомоги у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України.

Крім того, благодійність може бути спрямована:

 органам сфери цивільного захисту,

 закладам охорони здоров’я державної та комунальної власності,

а також у вигляді коштів, перерахованих на спеціальні рахунки Національного банку України для збору коштів.

ІI. ЩОДО ОПОДАТКУВАННЯ НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Пунктом 133.4 ст. 133 ПКУ встановлено, що не є платниками податку на прибуток підприємств неприбуткові підприємства, установи та організації у порядку та на умовах, встановлених цим пунктом.

Так, неприбутковим підприємством, установою та організацією для цілей оподаткування податком на прибуток підприємств є підприємство, установа та організація (далі – неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам:

 •  утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;
 • установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників у розумінні Цивільного кодексу України), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Для цілей цього абзацу не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених підпунктом 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 ПКУ;
 • установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, іншим юридичним особам, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення відповідно до закону (для недержавних пенсійних фондів), або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Положення цього абзацу не поширюється на об’єднання та асоціації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельні кооперативи;
 • внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій (п.п. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 ПКУ).

Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами (абзац перший п.п. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 ПКУ).

При цьому пункт 133.4 ст. 133 ПКУ на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану застосовується з урахуванням положень п. 63 підр. 4 р. ХХ ПКУ.

До кола неприбуткових організацій, що відповідають вимогам п. 133.4 ст. 133 ПКУ і не є платниками податку на прибуток підприємств, зокрема, можуть бути віднесені благодійні організації (п.п. 133.4.6 п. 133.4 ст. 133 ПКУ).

Положеннями п. 63 підр. 4 розд. ХХ ПКУ встановлено, що на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану не вважається порушенням вимог п.133.4 ст. 133 ПКУ:

 • передача майна,
 • надання послуг неприбутковою організацією,
 • використання доходів (прибутків) неприбуткової організації для фінансування видатків, не пов’язаних з реалізацією мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

Зазначені активи мають бути добровільно перераховані (надані, передані):

Збройним Силам України,

Національній гвардії України,

Службі безпеки України,

Службі зовнішньої розвідки України,

Державній прикордонній службі України,

Міністерству внутрішніх справ України,

Управлінню державної охорони України,

Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України,

добровольчим формуванням територіальних громад,

іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з’єднанням, військовим частинам, підрозділам, установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення оборони держави.

Така благодійність може бути спрямована також:

органам сфери цивільного захисту,

закладам охорони здоров’я державної та комунальної власності,

 а також у вигляді коштів, перерахованих на спеціальні рахунки Національного банку України для збору коштів.

Крім того, не вважається порушенням вимог п. 133.4 ст. 133 ПКУ надання неприбутковими організаціями благодійної допомоги фізичним особам, які не є засновниками, учасниками таких організацій або пов’язаними з ними особами та які:

 • мешкають (мешкали) на території населених пунктів, де проводяться (проводилися) бойові дії,
 • та/або вимушено покинули місце проживання у зв’язку з проведенням бойових дій в таких населених пунктах,
 • та, в тому числі, взяті у встановленому законодавством порядку на облік у структурних підрозділах з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад.

Таким чином, на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану, неприбуткові організації зможуть надавати за рахунок своїх доходів благодійну допомогу стороннім особам, зазначеним у п. 63 підр. 4 р. ХХ ПКУ, навіть якщо надання такої допомоги не передбачено їх статутними документами без загрози втрати статусу неприбутковості.

1. ЩОДО ОПОДАТКУВАННЯ ПОДАТКОМ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ ОПЕРАЦІЙ З НАДАННЯ БЛАГОДІЙНОЇ, У ТОМУ ЧИСЛІ ГУМАНІТАРНОЇ, ДОПОМОГИ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

1.1 ЯКИМИ БУДУТЬ ПОДАТКОВІ НАСЛІДКИ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВА У РАЗІ БЕЗОПЛАТНОГО НАДАННЯ НИМ ТОВАРІВ НА КОРИСТЬ МІСЬКОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ?

Стосовно визначення статусу військових адміністрацій щодо належності їх до переліку отримувачів безоплатної допомоги згідно з п.п. 69.6 п. 69 підр. 10 р. ХХ ПКУ слід врахувати таке.

Як встановлено ст. 4 Закону № 389 на територіях, на яких введено воєнний стан, для забезпечення дії Конституції та законів України, забезпечення разом із військовим командуванням запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, оборони, цивільного захисту, громадської безпеки і порядку, захисту критичної інфраструктури, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян можуть утворюватися тимчасові державні органи – військові адміністрації.

Рішення про утворення військових адміністрацій приймається Президентом України за поданням обласних державних адміністрацій або військового командування.

Військові адміністрації утворено згідно з Указом Президента № 68/2022.

Отже, по операціях з добровільної передачі підприємством спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів), технічних засобів спостереження, лікарських засобів та медичних виробів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення, а також інших товарів за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, на користь отримувачів, зазначених у п.п. 69.6 п. 69 підр. 10 р. ХХ ПКУ, у тому числі установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, зокрема військовій адміністрації, для потреб забезпечення оборони держави коригування, встановлені п.п. 140.5.9 п. 140.5 ст. 140 ПКУ, не проводяться та об’’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств не збільшується на вартість таких активів.

1.2 ЧИ МАЄ ПРАВО ТОВАРИСТВО ЗАСТОСУВАТИ ПОЛОЖЕННЯ П.П. 69.6 П. 69 ПІДРОЗДІЛУ 10 РОЗДІЛУ ХХ ПКУ ТА НЕ ЗДІЙСНЮВАТИ КОРИГУВАННЯ, ВСТАНОВЛЕНІ П.П. 140.5.9 П. 140.5 СТ. 140 ПКУ, У ПОДАТКОВІЙ ДЕКЛАРАЦІЇ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ ЩОДО ВАРТОСТІ ДОБРОВІЛЬНО ПЕРЕДАНОГО МЕДИЧНОГО ВИРОБУ СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ЛІКАРНІ?

Так. Слід врахувати, що медичним виробом є будь-який інструмент, апарат, прилад, пристрій, програмне забезпечення, матеріал або інший виріб, що застосовуються як окремо, так і в поєднанні між собою (включаючи програмне забезпечення, передбачене виробником для застосування спеціально для діагностичних та/або терапевтичних цілей та необхідне для належного функціонування медичного виробу), призначені виробником для застосування з метою забезпечення діагностики, профілактики, моніторингу, лікування або полегшення перебігу хвороби пацієнта в разі захворювання, діагностики, моніторингу, лікування, полегшення стану пацієнта в разі травми чи інвалідності або їх компенсації, дослідження, заміни, видозмінювання або підтримування анатомії чи фізіологічного процесу, контролю процесу запліднення та основна передбачувана дія яких в організмі або на організм людини не досягається за допомогою фармакологічних, імунологічних або метаболічних засобів, але функціонуванню яких такі засоби можуть сприяти (п.п. 9 п. 2 Технічного регламенту № 753).

Тому, якщо добровільне передання медичних виробів в період воєнного стану платником податку на прибуток підприємств здійснюється на користь закладів охорони здоров’я державної або комунальної форми власності, що внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, то різниця щодо вартості таких товарів для коригування фінансового результату до оподаткування податком на прибуток згідно з п.п. 140.5.9 п. 140.5 ст. 140 ПКУ не виникає.

1.3 ЧИ ПІДПАДАЄ ПІД ДІЮ ПОЛОЖЕНЬ П.П. 69.6 П. 69 ПІДР. 10 Р. ХХ ПКУ ОПЕРАЦІЯ З ПЕРЕРАХУВАННЯ ПЛАТНИКОМ ПОДАТКУ КОШТІВ У ВИГЛЯДІ ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ БЛАГОДІЙНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ У СТАТУСІ НЕПРИБУТКОВОЇ НА ПРИДБАННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ ДЛЯ ЗСУ?

Якщо надання гуманітарної допомоги здійснювалось з дотриманням вимог Закону № 1192 та у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України на період до припинення або скасування воєнного стану на території України, то коригування, встановлені п.п. 140.5.9 п. 140.5 ст. 140 ПКУ, за такою операцією не проводяться.

Правові, організаційні, соціальні засади отримання, надання, оформлення, розподілу і контролю за цільовим використанням гуманітарної допомоги визначає Закон № 1192.

Донори (іноземні, вітчизняні) – це юридичні та фізичні особи в Україні або за її межами, які добровільно надають гуманітарну допомогу отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за її межами.

Отримувачами гуманітарної допомоги є такі юридичні особи, які зареєстровані в установленому Кабінетом Міністрів України порядку в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги і до переліку яких, зокрема, можуть належати благодійні організації, створені у порядку, визначеному Законом № 5073.

До спеціально уповноважених державних органів з питань гуманітарної допомоги належать, зокрема:

 • центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення;
 • обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації (ст. 4 Закону № 1192).

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення, віднесено, зокрема, визнання вантажів, коштів, у тому числі в іноземній валюті, виконаних робіт, наданих послуг гуманітарною допомогою (ст. 5 Закону № 1192).

Центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію державної політики, зокрема, у сфері соціального захисту населення є Мінсоцполітики (абз. перший п. 1 Положення № 423).

Тож, у разі надання платником податку на прибуток підприємств гуманітарної допомоги отримувачам такої допомоги, що мають статус неприбуткової організації, з дотриманням вимог законодавства України про гуманітарну допомогу у зв’язку з російською військовою агресією проти України, коригувальна різниця щодо сум такої гуманітарної допомоги відповідно до п.п. 140.5.9 п. 140.5 ст. 140 ПКУ при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток у платника податку на прибуток не виникає.

1.4 ЧИ ЗДІИСНЮЄТЬСЯ КОРИГУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ДО ОПОДАТКУВАННЯ НА СУМУ КОШТІВ (ВАРТІСТЬ ТОВАРІВ), ПЕРЕРАХОВАНИХ (ПЕРЕДАНИХ) НЕПРИБУТКОВИМ УСТАНОВАМ АБО ОРГАНІЗАЦІЯМ, ЯКІ НЕ УТРИМУЮТЬСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ, ДЛЯ ПОТРЕБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОРОНИ ДЕРЖАВИ?

Зважаючи на вимоги п.п. 69.6 п. 69 підр. 10 р. XX «Перехідні положення» ПКУ проведення коригувань фінансового результату до оподаткування відповідно до п.п. 140.5.9 п. 140.5 ст. 140 ПКУ поширюються на операціі з добровільного передання активів неприбутковим організаціям, внесеним до Реєстру неприбуткових установ та організаціи (далі – Реєстр) на дату такого перерахування коштів, передачі товарів, які не утримуються за рахунок коштів державного бюджету, крім закладів охорони здоров’я державноі та комунальноі власності, для потреб забезпечення оборони держави.

Але вимоги п.п. 69.6 п. 69 підр. 10 р. XX «Перехідні положення» ПКУ поширюються на операціі з надання гуманітарноі допомоги з дотриманням вимог законодавства Украіни про гуманітарну допомогу у зв’язку з віиськовою агресією росіиськоі федераціі проти Украіни неприбутковим організаціям, внесеним до Реєстру на дату надання такоі допомоги у тому числі, які не утримуються за рахунок коштів державного бюджету.

Тому коригування, встановлені п.п. 140.5.9 п. 140.5 ст.140 ПКУ, не проводяться щодо сум наданої платником податку на прибуток гуманітарноі допомоги з дотриманням вимог законодавства Украіни про гуманітарну допомогу у зв’язку з віиськовою агресією росіиськоі федераціі проти Украіни будь-яким неприбутковим організаціям (включаючи тих, що не утримуються за рахунок коштів з державного бюджету), що перебувають у Реєстрі на дату її надання та які є отримувачами (набувачами) гуманітарноі допомоги згідно з вимогами Закону № 1192, за умови, що зазначена допомога використана для забезпечення потреб оборони держави у зв’язку з росіиською віиськовою агресією.

1.5 ЧИ МАЄ ПРАВО ПІДПРИЄМСТВО НЕ ПРОВОДИТИ КОРИГУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ДО ОПОДАТКУВАННЯ, ВСТАНОВЛЕНЕ ПІДПУНКТОМ 140.5.9 П.140.5 СТ. 140 ПКУ, ПОЧИНАЮЧИ З 24.02.2022 У ПОДАТКОВИХ ПЕРІОДАХ, НА ЯКІ ПРИПАДАЮТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ВІДПОВІДНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ З ДОБРОВІЛЬНОГО ПЕРЕРАХУВАННЯ КОШТІВ, ПЕРЕДАННЯ ТОВАРІВ, ВИКОНАНИХ РОБІТ, НАДАНИХ ПОСЛУГ ОТРИМУВАЧАМ, ЗАЗНАЧЕНИМ У ЦЬОМУ ПІДПУНКТІ, ДЛЯ ПОТРЕБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОРОНИ ДЕРЖАВИ З УРАХУВАННЯМ НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ПОЛОЖЕНЬ П.П. 69.6 П. 69 ПІДРОЗДІЛУ 10 РОЗДІЛУ ХХ ПКУ І ЗМІН ДО НИХ?

Якщо в період воєнного стану підприємство здійснює добровільне перерахування коштів,

передання спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів), технічних засобів спостереження, лікарських засобів та медичних виробів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення,

а також інших товарів, виконаних робіт, наданих послуг за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, на користь отримувачів, зазначених у п.п. 69.6 п. 69 підр. 10 р. ХХ ПКУ, для потреб забезпечення оборони держави,

різниця щодо сум таких коштів та вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, встановлена п.п. 140.5.9 п. 140.5 ст. 140 ПКУ, не виникає.

Положення п.п. 69.6 п. 69 підр. 10 р. ХХ ПКУ застосовуються при здійсненні відповідних операцій з добровільного передання товарів за переліком товарів, зазначених у такому підпункті.

При цьому за операціями з добровільного передання інших товарів, виконаних робіт, наданих послуг, перелік яких не визначено у п.п. 69.6 п. 69 підр. 10 р. ХХ ПКУ, положення цього підпункту до затвердження такого переліку КМУ не застосовуються.

На даний час перелік таких інших товарів розробляється Урядом.

1.6 ЧИ ПІДЛЯГАЄ КОРИГУВАННЮ ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДО ОПОДАТКУВАННЯ НА ПІДСТАВІ П.П. 140.5.9 П. 140.5 СТ. 140 ПКУ У РАЗІ НАДАННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ БЛАГОДІЙНОЇ ДОПОМОГИ ШЛЯХОМ ПЕРЕРАХУВАННЯ КОШТІВ ВІДПОВІДНО ДО ІНІЦІАТИВИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО UNITED 24 НА ПІДТРИМКУ УКРАЇНИ?

На офіційному вебсайті фандрейзингової платформи UNITED 24 (https://u24.gov.ua) повідомлено, що UNITED 24 – ініціатива Президента України Володимира Зеленського. Завдання фандрейзингової платформи – стати головним вікном для пожертв на підтримку України. Кошти надходять на рахунки Національного банку України та направляються профільними міністерствами на головні потреби за трьома напрямами: оборона та розмінування, медична допомога, відбудова України.

Отже, різниці, визначені п.п. 140.5.9 п. 140.5 ст. 140 ПКУ, у платника податку не виникають за операціями з добровільного перерахування сум коштів в період воєнного стану на користь профільних міністерств України шляхом перерахування сум коштів на спеціальні рахунки, відкриті Національним банком України для збору коштів, зокрема при підтриманні ініціативи Президента України Володимира Зеленського UNITED 24.

1.7 ПІДПРИЄМСТВОМ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОТРЕБ ЗСУ ПЕРЕДАНО АВТОМОБІЛІ, ЯКІ ПІСЛЯ ОГОЛОШЕННЯ ДЕМОБІЛІЗАЦІЇ БУДУТЬ ПОВЕРНУТІ Й НАДАЛІ ВИКОРИСТОВУВАТИМУТЬСЯ В ЙОГО ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. ЧИ МОЖЕ ПІДПРИЄМСТВО ПРОДОВЖУВАТИ НАРАХОВУВАТИ АМОРТИЗАЦІЮ У ПОДАТКОВОМУ ОБЛІКУ НА ЧАС МОБІЛІЗАЦІЇ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ, ЯКЩО ТАКІ АВТО ПРОДОВЖУЮТЬ ОБЛІКОВУВАТИСЬ НА БАЛАНСІ ПІДПРИЄМСТВА ТА АМОРТИЗУВАТИСЬ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ?

Військово-транспортний обов’язок установлюється з метою задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань на особливий період транспортними засобами і технікою, і поширюється на центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації, у тому числі на залізниці, порти, пристані, аеропорти, нафтобази, автозаправні станції дорожнього господарства та інші підприємства, установи і організації, які забезпечують експлуатацію транспортних засобів, а також на громадян – власників транспортних засобів (ст. 6 Закону № 3543).

 Порядок виконання військово-транспортного обов’язку визначається Кабінетом Міністрів України.

Порядок відшкодування державою вартості майна чи збитків, яких зазнають центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації, а також громадяни внаслідок вилучення чи примусового відчуження транспортних засобів в особливий період, визначається законом.

 Залучення транспортних засобів під час мобілізації здійснюється територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, Центральним управлінням або регіональними органами Служби безпеки України, відповідним підрозділом Служби зовнішньої розвідки України на підставі рішень місцевих державних адміністрацій, що оформлюються відповідними розпорядженнями.

Приймання-передачі транспортних засобів, залучених під час мобілізації, та їх повернення після оголошення демобілізації здійснюються на підставі актів прийманняпередачі, в яких зазначаються відомості про власників, технічний стан, залишкову (балансову) вартість та інші необхідні відомості, що дають змогу ідентифікувати транспортні засоби.

Якщо транспортні засоби, що обліковувалися підприємством у складі основних засобів, передані (мобілізовані) ним для забезпечення потреб Збройних Сил України за актом приймання-передачі, то право власності на такі транспортні засоби залишається у підприємства і вони продовжують обліковуватись у нього на балансі і відповідно до правил бухгалтерського обліку можуть продовжувати амортизуватись.

У випадку ж, коли транспортний засіб передається за актом про примусове відчуження, то такий засіб підлягає списанню з балансу товариства.

Крім того, якщо транспортні засоби, що перебувають у власності суб’єктів господарювання, обліковуються як товари, призначені для продажу, такі транспортні засоби у бухгалтерському обліку враховуються у складі запасів.

Згідно з п. 138.1 п. 138.2 ст. 138 ПКУ фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму нарахованої амортизації основних засобів та/або нематеріальних активів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності та зменшується на суму розрахованої амортизації основних засобів та/або нематеріальних активів відповідно до п. 138.3 ст.138 ПКУ.

Згідно з п.п. 138.3.1 п. 138.3 ст. 138 ПКУ розрахунок амортизації основних засобів та нематеріальних активів здійснюється відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням обмежень, встановлених п.п. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 ПКУ, підпунктами 138.3.2-138.3.4 цього пункту. При такому розрахунку застосовуються методи нарахування амортизації, передбачені національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Для розрахунку амортизації відповідно до положень цього пункту визначається вартість основних засобів та нематеріальних активів без урахування їх переоцінки (уцінки, дооцінки), проведеної відповідно до положень бухгалтерського обліку.

Амортизація не нараховується за період невикористання (експлуатації) основних засобів у господарській діяльності у зв’язку з їх консервацією.

Відповідно до п.п. 138.3.2 п. 138.3 ст. 138 ПКУ терміни «невиробничі основні засоби», «невиробничі нематеріальні активи» означають відповідно основні засоби, нематеріальні активи, не призначені для використання в господарській діяльності платника податку.

Положення п. 138.1 та п. 138.2 ст. 138 ПКУ передбачають коригування фінансового результату до оподаткування на різниці, які виникають при нарахуванні амортизації виключно для активів, що є основними засобами, або нематеріальних активів, які відповідають вимогам п.п. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 ПКУ.

 Якщо основні засоби (транспортні засоби), які тимчасово не використовуються у господарській діяльності платника податку (передані у тимчасове користування Збройним Силам України в рамках виконання підприємством військово-транспортного обов’язку під час дії воєнного стану), призначені для використання у господарській діяльності і нарахування амортизації у бухгалтерському обліку протягом такого періоду не припиняється, то такий основний засіб буде амортизуватись протягом такого періоду у податковому обліку.

При цьому вартість переоцінки (уцінки, дооцінки), проведеної відповідно до положень бухгалтерського обліку, таких транспортних засобів у податковому обліку не амортизується.

1.8 ПОЧИНАЮЧИ З ЯКОГО ПЕРІОДУ НЕ ПРОВОДЯТЬСЯ КОРИГУВАННЯ, ВСТАНОВЛЕНІ ПП. 140.5.9 П. 140.5 СТ. 140 ПКУ, ЩОДО КОШТІВ ТА ТОВАРІВ, ЗАЗНАЧЕНИХ У П. 69.6 ПІДРОЗД. 10 РОЗД. XX «ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» ПКУ?

Зауважимо, що до пп. 69.6 п. 69 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ вносились зміни Законом № 2120 (набрав чинності 17.03.2022) та Законом № 2173 (набрав чинності 16.04.2022).

Отже, коригування фінансового результату до оподаткування, встановлені пп. 140.5.9 п. 140.5 ст. 140 ПКУ, щодо коштів та товарів, зазначених у пп. 69.6 п. 69 підрозд. 10 розд. XX ПКУ, починаючи з 24 лютого 2022 року не проводяться платниками податку на прибуток підприємств у податковому (звітному) періоді здійснення таких операцій з урахуванням термінів набрання чинності положеннями пп. 69.6 п. 69 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ та змінами до них, з відображенням відповідних сум податкових пільг у додатку ПП до Декларації.

2. ЩОДО ОПОДАТКУВАННЯ НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ З НАДАННЯ БЛАГОДІЙНОЇ ДОПОМОГИ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

2.1 ЗАКОРДОННА БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОСТАЧАТИМЕ МОБІЛЬНІ БУДИНКИ ДЛЯ ТИМЧАСОВОГО ПРОЖИВАННЯ ОСІБ, ЯКІ ВТРАТИЛИ ЖИТЛО ПІД ЧАС БОЙОВИХ ДІЙ В УКРАЇНІ. ЦІ БУДИНКИ БУДУТЬ ПЕРЕДАНІ НА БАЛАНС СЕЛИЩНОЇ РАДИ (НЕПРИБУТКОВА УСТАНОВА, ВНЕСЕНА ДО РЕЄСТРУ) ЯК ЦІЛЬОВА БЛАГОДІЙНА ДОПОМОГА ОСОБАМ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВІД ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОТЯГОМ ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ. ЯКИЙ ПОРЯДОК ОПОДАТКУВАННЯ ПОДАТКОМ НА ПРИБУТОК ОПЕРАЦІЙ З ОТРИМАННЯ ТА ПЕРЕДАЧІ ЦІЛЬОВОЇ БЛАГОДІЙНОЇ ДОПОМОГИ У ВИГЛЯДІ МОБІЛЬНИХ БУДИНКІВ ДЛЯ ТИМЧАСОВОГО ПРОЖИВАННЯ ОСІБ, ЯКІ ВТРАТИЛИ ЖИТЛО ПІД ЧАС БОЙОВИХ ДІЙ В УКРАЇНІ?

Бенефіціар – набувач благодійної допомоги (фізична особа, неприбуткова організація або територіальна громада), що одержує допомогу від одного чи кількох благодійників для досягнення цілей, визначених Законом № 5073 (п. 1 частини першої ст. 1 Закону № 5073).

 Однією із сфер благодійної діяльності, зокрема, є допомога постраждалим внаслідок збройних конфліктів і нещасних випадків, а також біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах (п. 4 частини другої ст. 3 Закону № 5073).

Різновидом благодійництва є гуманітарна допомога. На період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану не вважається порушенням вимог п. 133.4 ст. 133 ПКУ здійснення неприбутковою організацією передачі майна, надання послуг, благодійної допомоги, використання доходів (прибутків) для фінансування видатків, не пов’язаних з реалізацією мети та напрямів діяльності, передбачених її установчими документами, на цілі, що визначені п. 63 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ. При цьому зауважимо, що серед можливих отримувачів благодійної допомоги згідно з п. 63 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ є фізичні особи, які не є засновниками, учасниками такої неприбуткової організації або пов’язаними з ними особами та які мешкають (мешкали) на території населених пунктів, де проводяться (проводилися) бойові дії, та/або вимушено залишили місце проживання у зв’язку з проведенням бойових дій у таких населених пунктах та, в тому числі, взяті у встановленому законодавством порядку на облік у структурних підрозділах з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад.

Враховуючи те, що селищна рада внесена до Реєстру та не є платником податку на прибуток підприємств, то операції з отримання та передачі такою установою активів (мобільних будинків для тимчасового проживання осіб, які втратили житло під час бойових дій в Україні) не є об’єктом оподаткування податком на прибуток та відображаються установою згідно з правилами бухгалтерського обліку.

При цьому передача селищною радою мобільних будинків для тимчасового проживання осіб, які втратили житло під час бойових дій, не призводить до втрати нею статусу неприбутковості.

2.2 ЧИ МОЖЕ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД У СТАТУСІ НЕПРИБУТКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ, ОТРИМАВШИ БЛАГОДІЙНІ ПОЖЕРТВИ У ВИГЛЯДІ МАЙНОВИХ ПРАВ, А САМЕ: НА ЛЕГКОВІ ТА ВАНТАЖНІ АВТОМОБІЛІ, АВТОБУСИ, МІКРОАВТОБУСИ, МАШИНИ ШВИДКОЇ ДОПОМОГИ ТА ІНШІ ТРАНСПОРТІ ЗАСОБИ, ПЕРЕДАВАТИ З БАЛАНСУ ТАКОГО БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ ЇХ В КОРИСТУВАННЯ ЗБРОЙНИМ СИЛАМ УКРАЇНИ, ЯКЩО ТАКИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД СПРИЯЄ ОБОРОНОЗДАТНОСТІ ТА МОБІЛІЗАЦІЙНІЙ ГОТОВНОСТІ КРАЇНИ, ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ МИРНОГО І ВОЄННОГО СТАНУ?

Здійснення благодійним фондом у статусі неприбуткової організації відповідно до вимог Закону № 5073, у тому числі в період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану, операцій з передання майнових прав на транспортні засоби в безоплатне користування Збройним Силам України, Національній гвардії України, Національній поліції України, Службі безпеки України, Силам територіальної оборони, органам державної влади та місцевого самоврядування, відповідає вимогам ПКУ щодо перебування такої організації у Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

2.3 ЧИ МОЖЕ ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ У СТАТУСІ НЕПРИБУТКОВОЇ НАДАВАТИ БЛАГОДІЙНУ ДОПОМОГУ УЧАСНИКАМ БОЙОВИХ ДІЙ (ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ) АБО ПОСТРАЖДАЛИМ НА ТЕРИТОРІЇ БОЙОВИХ ДІЙ, ЯКЩО СТАТУТОМ ЗАЗНАЧЕНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТАКУ ДІЯЛЬНІСТЬ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО? ЧИ МОЖЛИВО, ЩОБ ТАКА БЛАГОДІЙНА ДОПОМОГА БУЛА НЕЦІЛЬОВА, ПОСТІЙНА (КОЖНОГО МІСЯЦЯ), БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ У СУМІ?

Обов’язковими умовами перебування громадської організації у статусі неприбуткової є, зокрема, заборона розподілу доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої неприбуткової організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб, як це передбачено абзацом третім п.п. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 ПКУ, та використання своїх доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

Водночас, на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану не вважається порушенням вимог п. 133.4 ст. 133 ПКУ здійснення неприбутковою організацією передачі майна, надання послуг, благодійної допомоги, використання доходів (прибутків) для фінансування видатків,не пов’язаних з реалізацією мети та напрямів діяльності, передбачених її установчими документами, на цілі, що визначені п. 63 підр. 4 р. ХХ ПКУ.

При цьому серед переліку можливих отримувачів благодійної допомоги згідно з п. 63 підр. 4 р. ХХ ПКУ таких фізичних осіб як військовослужбовці окремо не визначено.

Натомість, на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану не є підставою для виключення громадської організації з Реєстру неприбуткових установ та організацій надання такою організацією благодійної допомоги фізичним особам, які не є засновниками, учасниками такої організації або пов’язаними з ними особами та які мешкають (мешкали) на території населених пунктів, де проводяться (проводилися) бойові дії, та/або вимушено залишили місце проживання у зв’язку з проведенням бойових дій у таких населених пунктах та, в тому числі, взяті у встановленому законодавством порядку на облік у структурних підрозділах з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад.

Щодо періодичності та обмежень у сумі благодійної допомоги, що надається на підставі п. 63 підр. 4 р. ХХ ПКУ, то ПКУ таких спеціальних обмежень не встановлено, а цільове спрямування такої допомоги обумовлено категорією осіб, яким зазначена благодійна допомога надається.

2.4 ЧИ МАЄ ПРАВО НЕПРИБУТКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ НАДАВАТИ НЕЦІЛЬОВУ БЛАГОДІЙНУ МАТЕРІАЛЬНУ ДОПОМОГУ СВОЇМ ЧЛЕНАМ, ЯКІ СПЛАЧУЮТЬ ВНЕСКИ НА ЇЇ ФІНАНСУВАННЯ, АЛЕ НЕ Є ЇЇ ШТАТНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ, ТА ЯКІ БУЛИ МОБІЛІЗОВАНІ ДО ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ?

Як зазначалось раніше, однією з обов’язкових умов перебування організації у статусі неприбуткової є заборона розподілу доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб та використання своїх доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

При цьому на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану не вважається порушенням вимог п. 133.4 ст. 133 ПКУ надання неприбутковими організаціями благодійної допомоги фізичним особам, які не є засновниками, учасниками таких організацій або пов’язаними з ними особами та які:

 • мешкають (мешкали) на території населених пунктів, де проводяться (проводилися) бойові дії,
 • та/або вимушено покинули місце проживання у зв’язку з проведенням бойових дій в таких населених пунктах
 • та, в тому числі, взяті у встановленому законодавством порядку на облік у структурних підрозділах з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад.

Таким чином, на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану, неприбуткові організації зможуть надавати за рахунок своїх доходів благодійну допомогу лише стороннім особам без загрози втрати статусу неприбутковості.

Отже, у випадку здійснення неприбутковою організацією окремим її членам виплат у вигляді нецільової благодійної матеріальної допомоги, зокрема, які мобілізовані до лав Збройних Сил України, проведення таких операцій призведе до розподілу отриманих доходів на користь членів такої організації та, відповідно, до порушення права перебування такої організації у Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

Крім того, враховуючи положення п. 63 підр. 4 р. ХХ ПКУ на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану, серед переліку можливих отримувачів добровільної фінансової допомоги, надання якої неприбутковою організацією не призведе до порушення вимог, встановлених пунктом 133.4 ст. 133 ПКУ, таких фізичних осіб як військовослужбовці окремо не визначено.

Натомість, на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану не є підставою для виключення неприбуткової організації з Реєстру неприбуткових установ та організацій проведення такою організацією операцій з добровільного перерахування коштів для потреб забезпечення оборони держави, зокрема, безпосередньо Збройним Силам України, що є військовим формуванням, на яке відповідно до Конституції України покладаються оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності, згідно з частиною першою ст. 1 Закону України № 1934, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з’єднанням, військовим частинам, підрозділам.

2.5 З МЕТОЮ НАДАННЯ БЛАГОДІЙНОЇ ДОПОМОГИ УКРАЇНСЬКИМ ФЕРМЕРАМ У ВИГЛЯДІ БЕЗОПЛАТНОГО НАДАННЯ ПОСЛУГ ПО ЗБОРУ ВРОЖАЮ, ІНОЗЕМНИМ ДОНОРОМ У ЯКОСТІ ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ НАПРАВЛЕНО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ТЕХНІКУ. ОТРИМУВАЧЕМ ВКАЗАНИХ ВАНТАЖІВ ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ Є БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД У СТАТУСІ НЕПРИБУТКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ. ВІДПОВІДНО ДО ДОМОВЛЕНОСТЕЙ ІЗ ДОНОРОМ ВСЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ТЕХНІКА ПОВИННА ПЕРЕДАВАТИСЯ В БЕЗОПЛАТНЕ ТИМЧАСОВЕ КОРИСТУВАННЯ УКРАЇНСЬКИМ АГРАРІЯМ ДЛЯ ЗБОРУ ВЛАСНОГО ВРОЖАЮ ТА ПРОВЕДЕННЯ ІНШИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ РОБІТ. ЯКИМ ЧИНОМ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ВІДОБРАЖЕННЯ У ЗВІТНОСТІ ДОХОДІВ НЕПРИБУТКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ У ВИГЛЯДІ БЕЗПОВОРОТНОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ, ДОБРОВІЛЬНИХ ПОЖЕРТВУВАНЬ, МИЛОСЕРДЯ ТОЩО, У ТОМУ ЧИСЛІ БЛАГОДІЙНОЇ ТА ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ?

Для цілей податкового обліку доходи, одержані неприбутковими організаціями, відображаються у рядках 1.1 – 1.11 частини І Звіту, а суми видатків (витрат) – у рядках 2.1 – 2.6 частини І Звіту.

 Форма Звіту передбачає заповнення лише тих показників, які відображають особливості діяльності неприбуткової організації в залежності від закону, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

Зокрема, такі доходи як надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги, добровільних пожертвувань, милосердя тощо, у тому числі благодійної та гуманітарної допомоги відображаються відповідно у рядках 1.6, 1.6.1, 1.6.2 ГД частини І Звіту.

Інформація щодо операцій з гуманітарною допомогою відображається у Додатку ГД до рядків 1.6.2 ГД, 2.4.2 ГД та 3.1 ГД Звіту. Додаток ГД до рядків 1.6.2 ГД, 2.4.2 ГД та 3.1 ГД Звіту подають неприбуткові організації, що є, зокрема, отримувачами гуманітарної допомоги.

При цьому формування доходів та видатків, що відображаються у Звіті, здійснюється за правилами бухгалтерського обліку.

Пресслужба Державної податкової служби