ЗАКОНОПРОЕКТ

Перший крок до справедливих пенсій

Лідія ТКАЧЕНКО,
 кандидат економічних наук,
провідний науковий співробітник
Інституту демографії та соціальних досліджень
імені  М. Птухи НАНУ для «Урядового кур’єра»

Напрацювання нової редакції законопроекту «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» фактично розпочалося ще в січні цього року, оскільки вже перші заходи, проведені в рамках громадського обговорення пенсійної реформи, засвідчили про необхідність внесення істотних змін у законопроект версії від 13.12.2010 р.

На мою думку, найбільшої уваги заслуговує новий пункт у законопроекті, який дає можливість добровільного виходу на пенсію жінкам при досягненні 55 років, якщо вони мають необхідний страховий стаж і припиняють трудову діяльність.

Хоча за більш ранній вихід на пенсію вони одержуватимуть частковий розмір своєї пенсії (розмір пенсії буде знижений на 0,5% за кожний місяць дострокового періоду), по досягненні пенсійного віку, передбаченого для відповідного покоління жінок, вони набуватимуть право на повний розмір пенсії. Оскільки можливість виходу на пенсію за старою межею пенсійного віку передбачено у перші три роки, таке зниження розміру пенсії може становити не більше 18%. Тобто жінки сучасних передпенсійних поколінь, які першими потрапляють під підвищення пенсійного віку, матимуть змогу за бажанням вийти на пенсію у 55 років без суттєвих матеріальних втрат. Це надзвичайно гнучкий підхід, що пом’якшує і так толерантний порядок підвищення пенсійного віку. Нагадаю, що і новий, і попередній законопроекти передбачають поступове підвищення пенсійного віку згідно з графіком поколінь (на 5 років за 10 років), а також підвищення пенсії на 2,5% за кожні півроку пізнішого виходу на пенсію.

У новому законопроекті значно жорсткіше обмежуються так звані «спеціальні» пенсії, високі розміри яких викликають найбільше обурення серед населення. Передбачається, що максимальний розмір пенсії не перевищуватиме 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність, тобто розрив між максимальною і мінімальною пенсіями буде скорочено принаймні вдвічі. Важливо, що обмеження максимального розміру пенсії пропонується поширити і на вже призначені пенсії.

Ці та інші запропоновані заходи щодо порядку призначення «спеціальних» пенсій, звісно, не вирішують повністю проблеми соціальної справедливості в пенсійній системі, це лише маленький крок у напрямку уніфікації пенсійного законодавства. Залишаються нерозв’язаними проблема вдосконалення порядку осучаснення призначених пенсій з метою запобігання їх знеціненню внаслідок інфляції та збідненню пенсіонерів порівняно з працюючим населенням, питання щодо джерел фінансування дострокових пенсій для працівників, зайнятих у шкідливих та несприятливих умовах, та деякі інші.

Тож цей законопроект слід сприймати як черговий необхідний, але далеко не останній крок на шляху реформування пенсійної системи. Треба звикати до того, що бурхливий темп сучасного життя постійно вносить корективи, а з урахуванням демографічних перспектив нашої країни пенсійна реформа має стати безперервним, діючим на постійній основі процесом.