Два роки поспіль мій чоловік інвалід І групи «А» Сергій Чалий, 1976 р.н. (15 років на інвалідному візку), маючи неповнолітніх дітей на вихованні в багатодітній родині, під опікою, не отримав допомоги ні у грудні 2018-го, ні цього року (документи здавав у травні 2019 року в Київській області, смт Бородянка). Усна відповідь полягала в тому, що недійсне пенсійне посвідчення, але сказали це кілька днів тому. Посвідчення продовжено, і термін безстроковий, як і група інвалідності, а ось другої сторінки пенсійного в пакеті документів справді не було. Чому так? Пишуть гарно про допомогу! Чому спеціаліст не зателефонував? Чоловік би додав документи. Навіть в електронній базі є номер цього посвідчення. А торік і причини не назвали.

Як повернути належну йому допомогу? Сума за 2018-й та 2019 роки становить 5400,00 грн.

Ю. Чала

Начальниця відділу соціальних допомог, субсидій та персоніфікованого обліку пільг департаменту соціального захисту Київської ОДА Надія КОРЗУН

Надання щорічної разової адресної грошової допомоги здійснюється в межах асигнувань, передбачених в обласному бюджеті на реалізацію заходів Київської обласної цільової програми соціальної підтримки в Київській області людей з інвалідністю на 2017—2020 роки.

Протокольним рішенням засідання комісії з питань надання щорічної разової адресної грошової допомоги сім’ям, які складаються з двох та більше осіб з інвалідністю, в тому числі дітей з інвалідністю, особам з інвалідністю, які опинилися у складних життєвих обставинах, одиноким особам з інвалідністю, особам з інвалідністю по зору та слуху І та ІІ груп, в тому числі дітям з порушеннями зору та слуху, і здійснення заходів з реабілітації дітей з інвалідністю (далі комісія) від 21.12.2019 №15, документи Сергія Станіславовича Чалого повернуто управлінню соціального захисту населення Бородянської райдержадміністрації у зв’язку з використанням у повному обсязі коштів, наданих у 2018 році на цю мету.

У 2019 році заява С. Чалого від 17.05.2019 та пакет документів зареєстровано в департаменті соціального захисту населення від 24.05.2019 за №1547/02-04.1-28.

Протокольним рішенням засідання комісії від 28.05.2019 №5 ухвалено рішення про повернення документів С. Чалого на до­опрацювання у зв’язку з закінченням терміну чинності пенсійного посвідчення (31.12.2006) та у зв’язку з тим, що акт обстеження матеріально-побутових умов сім’ї не оформлено належно.

У зв’язку з використанням у повному обсязі коштів, передбачених у 2019 році на цю мету, надати С. Чалому матеріальну допомогу відповідно до Порядку надання щорічної разової адресної грошової допомоги сім’ям, які складаються з двох та більше осіб з інвалідністю, в тому числі дітей з інвалідністю, особам з інвалідністю, які опинилися у складних життєвих обставинах, одиноким особам з інвалідністю, особам з інвалідністю по зору та слуху І та ІІ груп, в тому числі дітям з порушеннями зору та слуху, за рахунок коштів обласного бюджету, затвердженого наказом департаменту соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації від 11.03.2019 №51, зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Київській області від 14.03.2019 за №36/1231, немає фінансової можливості.

Коли вручатимуть нагрудні знаки до посвідчення «Ветеран праці»?

О. Чернявський

Відповідно до ст. 46 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» від 16.12.1993 року №3721-XII (із змінами та доповненнями), ветеранам праці видають посвідчення про право на пільги та нагрудні знаки. Порядок виготовлення і видачі посвідчень та нагрудних знаків встановлює Кабінет Міністрів України.

П. 4 Положення про порядок видачі посвідчення і нагрудного знака «Ветеран праці», затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 29.07.1994 року №521 (із змінами та доповненнями, положення) зазначено, що посвідчення і нагрудний знак видають ветеранам праці за місцем їхнього проживання органи праці та соціального захисту населення, а ветеранам праці із числа осіб, зазначених у ч. 2 ст. 10 Закону «Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ» — органи, що здійснюють їхнє пенсійне забезпечення відповідно до законодавства.

Відповідно до п. 7 положення, посвідчення і нагрудний знак вручають особисто ветеранам праці або за їхнім дорученням рідним чи іншим особам, за що вони розписуються у відповідних документах.

Посвідчення і нагрудний знак видають безкоштовно.


Яких радикальних заходів вжили органи Пенсійного фонду України щодо виплат перерахованих пенсій, відповідно до ст. 63 військового пенсійного закону й урядової постанови №103 від 21.02.2018 з огляду на призначений відсотковий розмір пенсій від грошового утримання з урахуванням виплачених сум після того, як 16 жовтня Велика палата Верховного Суду ухвалила рішення у зразковій справі № 240/5401/18, предмет спору в якій — зменшення відсоткового розміру основної пенсії, призначеної за Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»?

О. Чернявський

Заступниця директора департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України Любов БРИЧОК

У діяльності Пенсійний фонд України керується Конституцією та законами України, зокрема Законом від 09.04.1992 №2262-ХІІ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (закон №2262), указами Президента, постановами Верховної Ради, ухваленими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів, іншими нормативно-правовими актами, а також Положенням про Пенсійний фонд України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 23.07.2014 №280.

Умови, норми і порядок пенсійного забезпечення військовослужбовців визначено законом №2262.

Статтею 13 закону №2262 до 30.09.2011 було передбачено, що максимальний розмір пенсії за вислугу років не може перевищувати 90% відповідних сум грошового забезпечення.

Відповідно до Закону від 08.07.2011 №3668-VI «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи», з 01.10.2011 максимальний розмір пенсії за вислугу років встановлено в розмірі 80% відповідних сум грошового забезпечення.

З 01.05.2014 Законом України від 27.03.2014 №1166-VII «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні» внесено зміни до статті 13 закону №2262, якими передбачено, що максимальний розмір пенсії за вислугу років не може перевищувати 70% відповідних сум грошового забезпечення.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 №103 «Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб» (постанова №103), відповідно до довідок про розмір грошового забезпечення, наданих уповноваженими органами силових міністерств та відомств відповідно до Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до закону №2262, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.02.2008 № 45, органи Пенсійного фонду України провели перерахунки пенсій відповідно до норм закону №2262, чинних на час перерахунку.

Під час перерахунку пенсій було застосовано норму статті 13 закону №2262 (в редакції, чинній з 01.05.2014), відповідно до якої максимальний розмір пенсії за вислугу років не може перевищувати 70% відповідних сум грошового забезпечення.

Однак певна кількість пенсіонерів, у яких до 01.01.2018 розмір пенсій було визначено з урахуванням редакцій статті 13 закону №2262, чинній на час призначення пенсій (залежно від тривалості вислуги років та умов звільнення), рішення органів Пенсійного фонду України про застосування під час перерахунку пенсій відповідно до постанови №103 норми статті 13 закону №2262 в редакції з 01.05.2014 оскаржила в судовому порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 14 та п. 1 ст. 370 Кодексу адміністративного судочинства України, постанови та ухвали суду в адміністративних справах, що набрали законної сили, обов’язкові до виконання на всій території України. Рішення судів органи Пенсійного фонду України виконують у межах покладених зобов’язань.

 

19 вересня 2019 р. в газеті «Урядовий кур’єр» №179 у статті «Гірка пенсійна правда» йдеться про те, як Пенсійний фонд застосував у жовтні 2017-го до пенсіонерів своєрідний кредитний овердрафт, зробивши їх боржниками, а в березні цього року на порушення п. 6 порядку, затвердженого урядовою постановою №124-2019, суму доплат до попередніх пенсій не враховано під час перерахування пенсій, а примусово вилучено з розміру щомісячних пенсій. Яких конкретно заходів в порядку нагляду за діями пенсійних органів вживає Мінсоцполітики України із забезпечення виконання вказаної урядової постанови?

О. Іващенко

Розмір пенсії кожного пенсіонера, обчислений за нормами Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (закон №1058), визначається індивідуально з урахуванням набутого особою страхового стажу та отриманого заробітку, з якого сплачено страхові внески.

Відповідно до Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій», з 1 жовтня 2017 року проведено перерахунки раніше призначених пенсій, заробітну плату яких обчислено відповідно до ст. 40 закону, з урахуванням показника середньої заробітної плати за три календарні роки (2014—2016) — 3764,40 грн та величини оцінки одного року страхового стажу в розмірі 1%.

Цей перерахунок проводили з огляду на страховий стаж та заробітну плату, з урахуванням яких обчислено розмір пенсії станом на 30.09.2017.

Згідно з п. 4 Прикінцевих положень закону №1058, якщо внаслідок перерахунку пенсії за нормами цього закону її розмір зменшувався, пенсію виплачували в раніше встановленому розмірі.

 

Розкажіть, будь ласка, поетапно механізм перерахунку пенсії згідно з ч. 3 ст. 42 закону №1058-2003 за заявою пенсіонера після звільнення з роботи.

Г. Шаповаленко

Ч. 3 ст. 42 закону №1058 передбачено, що з 1 січня 2016 року в разі збільшення розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом, підвищується розмір пенсії, обчислений відповідно до ст. 28 цього закону (крім пенсіонерів, які працюють — провадять діяльність, пов’язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування).

Перерахунок пенсії проводять із дня встановлення нового розміру прожиткового мінімуму. Пенсіонерам, які працюють (провадять діяльність, пов’язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування), після звільнення з роботи або припинення такої діяльності пенсія перераховується з урахуванням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом на дату звільнення з роботи або припинення такої діяльності.

Відповідно до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до закону №1058, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 №22-1 (зі змінами) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.12.2005 за №1566/11846, документи, які підтверджують, що особа не працює (не провадить діяльності, пов’язаної з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування), такі: трудова книжка, індивідуальні відомості про застраховану особу та відомості про відсутність інформації про державну реєстрацію фізичної особи — підприємця за наявними в органі, що призначає пенсію, даними.

Отже, перерахунок пенсії в разі збільшення розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законодавством, проводять особам, які припинили трудову діяльність та звернулися до територіального управління з відповідною заявою.

Запитання можете надсилати на електронну адресу: expert@ukcc.com.ua