Які терміни подання звітності для фізичної особи-підприємця, що перебуває на загальній системі оподаткування, у разі припинення діяльності?

О. Гапошко, м. Київ

Із 23 травня 2020 року чинні внесені Законом України №466-ІХ від 16.01.2020 зміни та доповнення до Податкового кодексу України, зокрема п. 177.11 ст. 177. Відповідно до них фізичні особи, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця за її рішенням, подають податкову декларацію за останній базовий податковий (звітний) період, у якій відображаються виключно доходи від проведення підприємницької діяльності у строки, встановлені цим кодексом для місячного податкового періоду.

Отже, подати таку податкову декларацію фізичній особі-підприємцеві необхідно  буде протягом 20 календарних днів після закінчення місяця, у якому відбулося припинення. У попередній редакції п. 177.11 ст. 177 Податкового кодексу України терміни подання декларації ФОП було визначено протягом 30 календарних днів з дня проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.

Адвокат,  керуючий партнер  АО «Ліга Права» БОГДАН ІЛЬЯШОВ

Я вирішив продати легковий автомобіль. Підкажіть, будь ласка, яка нині ставка податку від продажу об’єкта рухомого майна?

Є. Цимбалюк, м. Дніпро

Дохід платника податку від продажу (обміну) об’єкта рухомого майна протягом звітного податкового року оподатковується за ставкою, визначеною в п. 167.2 ст. 167 цього кодексу (п. 173.1 ст. 173 Податкового кодексу України). Як виняток із положень п. 173.1 Податкового кодексу України дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року одного з об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда, не підлягає оподаткуванню. Звертаю увагу, що згідно із Законом України  №466-ІХ від 16.01.2020, змінено ставки оподаткування податком на доходи фізичних осіб у разі продажу рухомого майна. 

П. 173.2 ст. 173 Податкового кодексу України доповнено таким абзацом: «Дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року третього та наступних об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда або іншого транспортного засобу, підлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною п. 167.1 ст. 167 цього кодексу».

З огляду на запропоновані зміни дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року другого об’єкта рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда, підлягає оподаткуванню за ставкою 5%, а дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року третього та наступних об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда або іншого транспортного засобу, підлягає оподаткуванню за ставкою 18%.

Які новації передбачено Законом №466 у разі реєстрації платником ПДВ?

К. Красіна, м. Черкаси

Із 23 травня 2020 року Законом України №466 від 16.01.2020 внесено зміни до ст. 183 Податкового кодексу України, які стосуються порядку та строків реєстрації платників ПДВ. Для реєстрації платником ПДВ до контролюючого органу особа за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) подає реєстраційну  заяву платника ПДВ за формою №1-ПДВ. Згідно з п. 183.7 ст. 183 Податкового кодексу України, заяву про реєстрацію особи як платника податку слід подавати до контролюючого органу  виключно засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги». Суб’єкти господарювання (новостворені) можуть заявити про своє бажання добровільно зареєструватися як платник податку під час державної реєстрації створення юридичної особи або державної реєстрації фізичної особи-підприємця. Відповідна заява або відомості передають до контролюючих органів у порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

Перереєстрацію платника податку здійснюють з дотриманням правил та у строки, визначені цією статтею для реєстрації платників податку, шляхом внесення відповідного запису до реєстру платників податку. Перереєстрацію, яку здійснюють у зв’язку з перетворенням, проводять на підставі заяви платника ПДВ. Перереєстрацію у зв’язку зі зміною найменування (крім перетворення), прізвища, імені та по батькові платника податку, який внесений до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, здійснює контролюючий орган без подання заяви платником податку.  

Підкажіть, будь ласка, які існують строки та який порядок надання контролюючими органами  індивідуальних податкових консультацій.

К. Денисенко, м. Київ

23 травня 2020 року набрав чинності Закон №466 від 16.01.2020 року, яким було внесено зміни до Податкового кодексу України в частині вдосконалення порядку надання податковими органами індивідуальних податкових консультацій. Положеннями Податкового кодексу України дано визначення поняттям індивідуальна податкова консультація та узагальнююча податкова консультація.

Отже, індивідуальна податкова консультація –– це роз’яснення контролюючого органу, надане платникові податків щодо практичного використання окремих норм податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючий орган, і зареєстроване в єдиному реєстрі індивідуальних податкових консультацій (пп.14.1.1721, п.14.1. ст. 14  Податкового кодексу України).

Узагальнююча податкова консультація  — оприлюднення позиції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику щодо практичного використання окремих норм податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, що склалася за результатами узагальнення індивідуальних податкових консультацій, наданих конт­ролюючими органами платникам податків, та/або у разі виявлення обставин, що свідчать про неоднозначність окремих норм такого законодавства (пп.14.1.173 п.14.1. ст. 14  Податкового кодексу України).

Контролюючі органи, відповідно до пп. 41.1.1 п. 41.1 ст. 41 Податкового кодексу України, — податкові органи (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, його територіальні органи) щодо дотримання законодавства з питань оподаткування (крім випадків, визначених пп. 41.1.2 цього пункту), законодавства з питань сплати єдиного внеску, а також щодо дотримання іншого законодавства, контроль за виконанням якого покладено на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, чи його територіальні органи.

Відповідно до п. 52.1 ст. 52 Податкового кодексу України, за зверненням платників податків у паперовій або електронній формі контролюючий орган, визначений пп. 41.1.1 п. 41.1 ст. 41 цього кодексу, надає їм безоплатно індивідуальні податкові консультації з питань практичного застосування окремих норм податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на такий контролюючий орган, протягом 25 календарних днів, що настають за днем отримання такого звернення цим контролюючим органом.

Податкове законодавство  передбачає вимоги до звернення платника податків на отримання індивідуальної податкової консультації у паперовій або електронній формі. Таке звернення має містити: найменування для юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові для фізичної особи, податкову адресу, а також номер засобу зв’язку та адресу електронної пошти, якщо такі є; код згідно з  ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті); зазначення, в чому полягає практична необхідність отримання податкової консультації (наведення фактичних обставин); підпис платника податків або кваліфікований електронний підпис; дату звернення.

На звернення платника податків, що не відповідає вимогам, зазначеним у цьому пункті, індивідуальну податкову консультацію не надають, а надсилають відповідь за підписом керівника (заступника керівника або уповноваженої особи) у паперовій чи електронній формі в порядку та строки, передбачені Законом України «Про звернення громадян».

Уповноважена особа центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, може прийняти рішення про продовження строку розгляду звернення на отримання індивідуальної податкової консультації понад 25-денний строк, але не більш як 15 календарних днів, і письмово повідомити про це платника податків у паперовій або електронній формі до закінчення строку, визначеного абзацом першим цього пункту.

На індивідуальну податкову консультацію або відповідь, що надає контролюючий орган в електронній формі, накладають електронний підпис уповноваженої посадової особи контролюючого органу з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електрон­ний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги». Індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер, її може використовувати виключно платник податків, якому надано таку консультацію. За вибором платника податків індивідуальна податкова консультація надається в усній, паперовій або електронній формі (п. 52.2 ст. 52 Податкового кодексу України). Індивідуальна податкова консультація, надана у паперовій або електронній формі, має містити назву –– індивідуальна податкова консультація, реєстраційний номер у єдиному реєстрі індивідуальних податкових консультацій, опис питань, які порушує платник податків, з урахуванням фактичних обставин, зазначених у зверненні платника податків, обґрунтування застосування норм законодавства та висновок з питань практичного використання таких норм законодавства (п. 52.3 ст. 52 Податкового кодексу України). Нормами п. 52.4 ст. 52 Податкового кодексу України  передбачено форми надання індивідуальних податкових консультацій.

Індивідуальні податкові консультації надають: в усній формі –– конт­ролюючий орган, визначений пп. 41.1.1 п. 41.1 ст. 41 цього кодексу, державні податкові інспекції; в паперовій та електронній формах –– контролюючий орган, визначений пп. 41.1.1 п. 41.1 ст. 41 цього кодексу, крім державних податкових інспекцій. Індивідуальна податкова консультація, надана у паперовій або електронній формі, підлягає реєстрації в єдиному реєстрі індивідуальних податкових консультацій та розміщенню на офіційному вебсайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, без зазначення найменування (прізвища, імені, по батькові) платника податків, коду згідно з ЄДРПОУ (реєстраційного номера облікової картки) та його податкової адреси (https://cabinet.tax.gov.ua/registers/ipk).

Доступ до цих даних єдиного реєстру індивідуальних податкових консультацій та офіційного вебсайту безплатний і вільний. 

Порядок ведення та форма єдиного реєстру індивідуальних податкових консультацій визначає центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. У подальшому  територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, зобов’язаний надіслати центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, індивідуальну податкову консультацію протягом 15 календарних днів, що настають за днем отримання звернення платника податків на отримання індивідуальної податкової консультації, для розгляду питання про внесення відомостей про таку консультацію до єдиного реєстру індивідуальних податкових консультацій, про що повідомляє платника податків у порядку, визначеному ст. 42 цього кодексу. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, отримавши індивідуальну податкову консультацію від територіального органу (відокремленого підрозділу) центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, протягом 15 календарних днів, що настають за днем отримання такої консультації, але не більш як 40 календарних днів, що настають за днем отримання контролюючим органом відповідного звернення платників податків, приймає одне з таких рішень: про внесення відомостей про індивідуальну податкову консультацію до єдиного реєстру індивідуальних податкових консультацій, про що повідомляє протягом одного робочого дня з моменту прийняття рішення контролюючий орган, який йому підпорядковується; про відмову у внесенні відомостей до єдиного реєстру індивідуальних податкових консультацій з одночасним наданням платнику податків від свого імені індивідуальної податкової консультації та внесенням відомостей про таку консультацію до зазначеного реєстру, про що повідомляє протягом одного робочого дня з моменту прийняття рішення територіальний орган (відокремлений підрозділ) центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, і платника податків у порядку, визначеному ст. 42 цього кодексу; про відмову у внесенні відомостей до єдиного реєстру індивідуальних податкових консультацій, якщо в єдиному реєстрі індивідуальних податкових консультацій уже міститься аналогічна індивідуальна податкова консультація, надана такому платнику податків з цих самих питань, які зазначені у запиті такого платника податків, про що повідомляє протягом одного робочого дня з моменту прийняття рішення контролюючий орган, який йому підпорядковується, і платника податків (п. 52.3 ст. 52 Податкового кодексу України).

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, проводить періодичне узагальнення індивідуальних податкових консультацій, а також аналізує обставини, що свідчать про неоднозначність окремих норм податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, шляхом надання узагальнюючих податкових консультацій, які затверджують наказом цього органу.

Узагальнюючі податкові консультації підлягають оприлюдненню на офіційному вебсайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, протягом п’яти календарних днів з дня їх надання.

Положеннями п. 52-8 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України на період по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується карантин, встановлений Кабінетом Міністрів України на всій території України для запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), зупиняється перебіг строків, встановлених ст. 52 і 53 цього кодексу щодо надання контролюючими органами індивідуальних податкових консультацій у письмовій формі. 

Запитання можете надсилати на електронну адресу expert@ukcc.com.ua