ПОВІДОМЛЕННЯ
про припинення спеціального розслідування щодо імпорту
в Україну гіпохлориту натрію незалежно від країни походження та експорту без застосування спеціальних заходів

Відповідно до Закону України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну» (далі – Закон) за заявою, поданою АТ «ДНІПРОАЗОТ», рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (далі – Комісія) від 19.05.2021 № СП-493/2021/4411-03 було порушено спеціальне розслідування щодо імпорту в Україну гіпохлориту натрію незалежно від країни походження та експорту (далі – розслідування).

Згідно із зазначеним рішенням Комісії об'єктом розслідування встановлено товар, що має такий опис:

гіпохлорит натрію (хлорноватістокислий натрій), що класифікується згідно з УКТ ЗЕД за кодом ех 2828 90 00 00 (далі – товар).

Відповідно до Закону Комісія розглянула звіт та матеріали Мінекономіки про результати проведення спеціального розслідування щодо імпорту в Україну гіпохлориту натрію незалежно від країни походження та експорту та встановила таке:

АТ «ДНІПРОАЗОТ» є належним національним товаровиробником у розумінні пункту 11 статті 1 Закону;

товар, який виробляється національним товаровиробником, у розумінні пункту 13 статті 1 Закону, є подібним до товару, що є об’єктом розслідування;

протягом 2017-2020 років спостерігалось значне зростання обсягів імпорту в Україну товару як в абсолютних величинах, так і відносно загального виробництва та споживання подібного товару в Україні. Основними причинами такого зростання імпорту були зупинка виробництва та реалізації подібного товару національним товаровиробником, а також зростання попиту на товар внаслідок спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2;

імпорт товару здійснювався за цінами, які протягом 2018-2019 рр. були нижче за ціни на подібний товар Заявника, а в 2017 р. та 2020 р. – істотно їх перевищували. Водночас протягом досліджуваного періоду ціни імпорту в Україну товару перевищували собівартість подібного товару Заявника;

у 2018 р., порівняно з 2017 р., відбулось значне погіршення ряду показників фінансово-господарського стану національного товаровиробника, таких як: обсяг виробництва, обсяг реалізації, продуктивність, рентабельність реалізації на внутрішньому ринку України, стан ліквідності. Водночас протягом 2019-2020 рр. більшість показників фінансово-господарського стану національного товаровиробника відновилась до рівня 2017 р. Скорочення частки національного товаровиробника у споживанні товару протягом
2019-2020 рр. спричинене суттєвим зростанням обсягів споживання в Україні подібного товару;

відсутні факти, які б свідчили про наявність загрози заподіяння значної шкоди національному товаровиробнику;

відсутній причинно-наслідковий зв’язок між зростаючим обсягом імпорту в Україну товару та погіршенням окремих показників фінансово-господарського стану національного товаровиробника, оскільки мав місце вплив інших факторів, аніж зростаючий імпорт, а саме зупинка виробництва товару національного товаровиробника у 2018 р.;

застосування спеціальних заходів суперечить національним інтересам України.

У зв’язку із зазначеним та відповідно до статті 16 Закону Комісія, з огляду на відсутність достатніх підстав для застосування спеціальних заходів, вирішила припинити спеціальне розслідування щодо імпорту в Україну гіпохлориту натрію незалежно від країни походження та експорту, порушене згідно з рішенням Комісії від 19.05.2021 № СП-493/2021/4411-03, без застосування спеціальних заходів.

Рішення Комісії від 17.08.2022 № СП-531/2022/441-01 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

 Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі