ПОВІДОМЛЕННЯ
про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну електричних ламп розжарювання загального призначення походженням з Киргизької Республіки

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі – Комісія) 23 червня 2015 року відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі – Закон) розглянула подані Міністерством економічного розвитку і торгівлі України матеріали та звіт про результати проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну електричних ламп розжарювання загального призначення походженням з Киргизької Республіки. За результатами розгляду Комісія встановила:

♦ у період розслідування (друге півріччя 2013 року – перше півріччя 2014 року) імпорт в Україну електричних ламп розжарювання загального призначення (далі – товар) походженням з Киргизької Республіки (далі – КР) здійснювався за демпінговими цінами. Порівняння проводилося на основі однакових базисних умов поставки товару нормальної вартості, визначеної на підставі цін, установлених під час здійснення звичайних торговельних операцій між незалежними покупцями в КР, з експортною ціною товару, що фактично була оплачена під час продажу в Україну з КР;

♦ обсяг імпорту товару в Україну походженням з КР протягом 2011 року – першого півріччя 2014 року зріс на 72,26 %, одночасно зросла його частка в загальному імпорті в Україну – з 18,76 % до 36,79 %;

♦ протягом 2011 року – першого півріччя 2014 року відбулося погіршення соціально-економічних показників національного товаровиробника публічного акціонерного товариства «ІСКРА», а саме скоротилися: обсяги продажу на внутрішньому ринку України (на 9,95 %), фінансовий результат від продажу на внутрішньому ринку України (на 19,19 %), рентабельність (на 13,33 %), інвестиції (на 85,73 %), кількість працівників (на 12,08 %), коефіцієнт ліквідності (на 10,94 %), зросли залишки на складах (на 34,19 %) тощо;

♦ протягом 2011 року – першого півріччя 2014 року демпінговий імпорт в Україну товару походженням з КР здійснювався за цінами, нижчими за ціни національного товаровиробника, та призводив до зниження його ціни;

♦ киргизькі виробники товару мають достатній експортний потенціал, що свідчить про ймовірність значного зростання обсягу демпінгового експорту в Україну. Практика киргизьких експортерів з реалізації товару у треті країни переважно за демпінговими цінами, нижчими за ціни національного товаровиробника, свідчить про ймовірність значного перешкоджання зростанню його цін і зростання потреб у нових імпортних поставках;

♦ існує причинно-наслідковий зв’язок між демпінговим імпортом товару походженням з КР та шкодою, що наносилася національному товаровиробнику;

♦національні інтереси України потребують застосування остаточних антидемпінгових заходів. У зв’язку з вищезазначеним та керуючись положеннями статті 16 Закону, Комісія прийняла рішення № АД-330/2015/4442-06 «Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну електричних ламп розжарювання загального призначення походженням з Киргизької Республіки» (далі – рішення Комісії), згідно з яким установила остаточні антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну товару, що має такий опис: лампи розжарювання електричні загального призначення потужністю не більше як 200 Вт і напругою понад 100 В, що класифікуються згідно з УКТЗЕД за кодом 8539 22 90 10. Остаточні антидемпінгові заходи застосовуються шляхом запровадження справляння остаточного антидемпінгового мита в розмірі 25,73 %.

Остаточні антидемпінгові заходи застосовуються строком на п’ять років.

Справляння антидемпінгового мита здійснюється відповідно до опису зазначеного товару. Остаточне антидемпінгове мито справляється у відсотках до митної вартості товару. Сплата остаточного антидемпінгового мита здійснюється в готівковій або безготівковій формі, або шляхом унесення суми мита на депозит, або оформлення відповідного боргового зобов’язання, якщо інше не передбачено законодавством України.

Остаточне антидемпінгове мито стягується митними органами України незалежно від сплати інших податків і зборів (обов’язкових платежів). Застосування остаточних антидемпінгових заходів не повинно створювати перешкод для здійснення митного оформлення товару відповідно до його опису.

Імпорт на митну територію України товару відповідно до опису без сертифіката про походження та в разі неможливості визначення його походження здійснюється зі сплатою остаточного антидемпінгового мита за ставкою 25,73 %.

Остаточні антидемпінгові заходи застосовуються з моменту набрання чинності рішенням Комісії.

Рішення Комісії набирає чинності через 30 календарних днів з дня опублікування цього повідомлення. 

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі