ПОВІДОМЛЕННЯ
про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну скляної тари медичного призначення місткістю до
0,15 л походженням з Російської Федерації

Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі – Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі – Комісія) розглянула подані Міністерством економічного розвитку і торгівлі України звіт, матеріали, висновки про результати антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну скляної тари медичного призначення місткістю до 0,15 л походженням з Російської Федерації та за результатами розгляду:

зробила позитивний висновок стосовно наявності факту демпінгового імпорту в Україну скляної тари медичного призначення місткістю до 0,15 л походженням з Російської Федерації для експортера-виробника ВАТ «Березицький скляний завод» та інших експортерів; зробила негативний висновок стосовно наявності факту демпінгового імпорту в Україну скляної тари медичного призначення місткістю до 0,15 л походженням з Російської Федерації для експортеравиробника ТОВ «Острів Джус»;

зробила позитивний висновок щодо заподіяння істотної шкоди національному товаровиробникові, оскільки:

 - обсяги демпінгового імпорту в Україну скляної тари медичного призначення місткістю до 0,15 л походженням з Російської Федерації в ІІ кв. 2011 р. - 1 кв. 2012 р. порівняно з ІІ кв. 2009 р. - 1 кв. 2010 р. зросли в абсолютних показниках на 11,3 %; відносно споживання на внутрішньому ринку України – на 4,3 відсоткових пункти;

 - демпінговий імпорт в Україну скляної тари медичного призначення місткістю до 0,15 л походженням з Російської Федерації здійснювався за цінами, що були нижчими як за ціни продажу товару національного товаро виробника на внутрішньому ринку України, так і за його собівартість, що призвело до неможливості підняття цін національного товаровиробника на рівень, необхідний для прибуткової діяльності, і як результат його діяльність від реалізації продукції стала збитковою;

- російські виробники скляної тари медичного призначення місткістю до 0,15 л мають достатній потенціал для збільшення обсягів експорту в Україну;

визначила, що національні інтереси України потребують застосування остаточних антидемпінгових заходів.

Розмір ставки остаточного антидемпінгового мита для ВАТ «Березицький скляний завод» установлено на рівні демпінгової маржі, для інших експортерів – на рівні, достатньому для запобігання шкоді, що заподіюється національному товаровиробнику.

Беручи до уваги зазначене та керуючись положеннями статті 16 Закону, Комісія 24 травня 2013 року прийняла рішення № АД – 293/2013/4423-06 «Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Ук- раїну скляної тари медичного призначення місткістю до 0,15 л походженням з Російської Федерації» (далі – рішення Комісії).

Рішенням Комісії припинено антидемпінгове розслідування без застосування остаточних антидемпінгових заходів стосовно експортера-виробника ТОВ «Острів Джус», розташованого за адресою: Російська Федерація, 432026, Ульянівська обл., м. Ульянівськ, вул. Жовтнева, буд. 22д.

Відповідно до статті 16 Закону рішенням Комісії застосовано остаточні антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну товару, який має такий опис: скляна тара медичного призначення місткістю до 0,15 л походженням з Російської Федерації, що виробляється зі скла марок ОС та ОС-1 світлозахисного з рівномірним забарвленням та класифікується згідно з УКТЗЕД за кодами 7010 90 71 10 і 7010 90 79 00.

Остаточні антидемпінгові заходи застосовуються шляхом запровадження справляння остаточного антидемпінгового мита в розмірі:

♦для експортера-виробника ВАТ «Березицький скляний завод», розташованого за адресою: Російська Федерація, 249730, Калузька область, Козельський район, с. Березицький скляний завод, вул. Куйбишева, 1, – 13,08 відсотка;

♦ для інших експортерів – 27,99 відсотка.

Остаточні антидемпінгові заходи застосовуються строком на п'ять років.

Справляння антидемпінгового мита здійснюється відповідно до опису зазначеного товару. Сплата остаточного антидемпінгового мита здійснюється в готівковій або безготівковій формі, або шляхом унесення суми мита на депозит або оформлення відповідного боргового зобов'язання, якщо інше не передбачено законодавством України.

Остаточне антидемпінгове мито справляється митними органами України незалежно від сплати інших податків і зборів (обов'язкових платежів), у тому числі мита, які, як правило, справляються під час імпорту в Україну товарів.

Застосування остаточних антидемпінгових заходів не повинно створювати перешкод для здійснення митного оформлення товару відповідно до його опису.

Імпорт на митну територію України товару відповідно до опису без сертифіката про походження здійснюється зі сплатою остаточного антидемпінгового мита за ставкою 27,99 %, визначеною як «для інших експортерів».

Остаточні антидемпінгові заходи застосовуються з моменту набрання чинності рішенням Комісії.

Рішення Комісії набирає чинності через 30 календарних днів із дня опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі