ПОВІДОМЛЕННЯ
про припинення перегляду антидемпінгових заходів
щодо імпорту в Україну нітрату амонію (аміачної селітри)
походженням з Російської Федерації у зв’язку із закінченням строку їх застосування
та припинення проміжного перегляду антидемпінгових заходів
щодо імпорту в Україну мінеральних добрив походженням з Російської Федерації

Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі — Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) рішенням від 17.04.2019 № АД-413/2019/4411-03 порушила перегляд антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну нітрату амонію (аміачної селітри) походженням з Російської Федерації у зв’язку із закінченням строку їх застосування та рішенням від 17.01.2020 № АД-435/2020/4411-03 порушила проміжний перегляд антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну мінеральних добрив походженням з Російської Федерації.

Зазначеними рішеннями Комісії об’єктом переглядів встановлено товар, що має такий опис:

тверді добрива та інші продукти мінеральні або хімічні, азотні (не у водному розчині): нітрат амонію (аміачна селітра) без домішок, нітрат амонію (аміачна селітра) з карбонатом кальцію або іншими неорганічними речовинами, що не є добривами та суміші добрив та інших продуктів на основі нітрату амонію (аміачної селітри) із вмістом двох або більше поживних елементів, в яких сумарна масова частка нітратного і амонійного азоту у перерахунку на азот у сухій речовині складає не менше як 28 мас. %, незалежно від їх цільового використання, що класифікуються згідно з УКТЗЕД у товарних позиціях 3102 та 3105.

Комісія розглянула лист публічного акціонерного товариства «Азот», публічного акціонерного товариства «Концерн Стирол», приватного акціонерного товариства «Сєвєродонецьке об’єднання Азот» та приватного акціонерного товариства «Рівнеазот» про відклик вимоги «Про перегляд антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну нітрату амонію (аміачної селітри) походженням з Російської Федерації у зв’язку із закінченням строку їх застосування» та звіт Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України за результатами проведення перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну нітрату амонію (аміачної селітри) походженням з Російської Федерації у зв’язку із закінченням строку їх застосування та за результатами проведення проміжного перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну мінеральних добрив походженням з Російської Федерації.

Керуючись положеннями пункту 6 частини шостої статті 5 та статті 18 Закону, Комісія прийняла рішення від 21.09.2020 № АД-464/2020/4411-03, згідно з яким вирішила:

1. Припинити перегляд антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну нітрату амонію (аміачної селітри) походженням з Російської Федерації у зв’язку із закінченням строку їх застосування, порушений згідно з рішенням Комісії від 17.04.2019 № АД-413/2019/4411-03, та анулювати антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну нітрату амонію (аміачної селітри) походженням з Російської Федерації, застосовані рішенням Комісії від 21.05.2008 № АД-176/2008/143-47 та продовжені рішенням Комісії від 17.04.2019 № АД-413/2019/4411-03;

2. Припинити проміжний перегляд антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну мінеральних добрив походженням з Російської Федерації, порушений згідно з рішенням Комісії від 17.01.2020 № АД-435/2020/4411-03.

Рішення Комісії набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі