Чи можна з’ясувати готовність документів щодо підтвердження громадянства дитини, яка народилася на території України? Звернулися до міграційної служби 9 жовтня 2020 року, і нас повідомили, що термін розгляду документів — до трьох місяців. Ми приходили уточнювати результат в ДМС за адресою: вул. Березняківська, 4а, і 11 січня відповіді за нашими документами ще не було. Дитина Ергашева Сара народилася в Києві.

Начальник Центрального міжрегіонального управління ДМС у м. Києві та Київській області ВЯЧЕСЛАВ ГУЗЬ

Згідно з пунктом 95 Порядку провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень, затвердженого Указом Президента України від 27 березня 2001 року №215 «Питання організації виконання Закону України «Про громадянство України» (зі змінами, внесеними Указами від 27 червня 2006 року №588, від 1 лютого 2012 року №46, від 30 травня 2012 року №367, від 29 березня 2016 року №3120 та від 6 березня 2019 року №56/2019) рішення про оформлення набуття особою громадянства України або про відмову у задоволенні клопотання про оформлення набуття особою громадянства України не пізніше як у тримісячний строк з дня надходження документів надсилається до територіального підрозділу ДМС, до якого документи були подані заявником.

Звертаю увагу на те, що Ваше питання розглянуте, рішення про оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням щодо Вашої дитини відповідно до частини 3 статті 8 Закону України «Про громадянство» від 18.01.2001 року №2235-ІІІ (зі змінами та доповненнями) вже прийняте. Для отримання довідки про реєстрацію особи громадянином України потрібно одному з батьків дитини звернутися із документом, що посвідчує його особу та свідоцтвом про народження дитини до управління громадянства Центрального міжрегіонального управління ДМС у м. Києві та Київській області, розташованого за адресою: вул. Березняківська, 4а, каб. 28 для отримання відповідної платної послуги, передбаченої Переліком платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби, і розмір плати їх надання, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2007 р. №795 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 №1098).

Я бажаю оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон. У відділі міграційної служби в м. Бровари мене повідомили, що пільги для осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, відсутні. Скажіть, будь ласка, для яких категорій громадян передбачені пільги на оформлення паспорта для виїзду за кордон і яка вартість такого оформлення?

Тараненко Д.,
м. Бровари

Відповідно до пункту 1 статті 20 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» від 20.11.2012 №5492 — VI (зі змінами та доповненнями) (далі — Закон), за оформлення та видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон сплачується адміністративний збір, який включає вартість адміністративної послуги, вартість бланка документа та його персоналізації.

Також відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02.11.2016 року №770 «Деякі питання надання адміністративних послуг у сфері міграції» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 р. №371), вартість адміністративної послуги за оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон протягом 20 робочих днів становить 352 грн, а у разі термінового оформлення (протягом 7 робочих днів) — 704 грн, а також вартість бланка документа з його персоналізацією.

З метою реалізації вимог Закону Державна міграційна служба України щорічно укладає договори на виготовлення бланків паспорта громадянина України для виїзду за кордон з Державним підприємством «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів, яким встановлюється вартість такого бланка документа.

Наразі вартість бланка паспорта громадянина України для виїзду за кордон становить 342 грн.

Враховуючи вищевикладене, сума адміністративного збору при оформленні паспорта громадянина України для виїзду за кордон протягом 20 робочих днів становить 694 грн. Сума адміністративного збору при оформленні паспорта громадянина України для виїзду за кордон протягом 7 робочих днів становить 1046 грн.

Розділом II Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, спрямовану на лібералізацію Європейським Союзом візового режиму для України» від 14.07.2016 р. №1474-VIII (далі — Закон №1474) визначено, що органи місцевого самоврядування можуть звільняти окремі категорії осіб від оплати вартості адміністративної послуги за оформлення (у тому числі замість втрачених або викрадених), обмін документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, яка зараховується до місцевих бюджетів, а також приймати рішення про компенсацію таким категоріям осіб вартості адміністративної послуги за оформлення (у тому числі замість втрачених або викрадених), обмін документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, вартості бланка документа, його персоналізації, яка зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України.

Отже, Закон №1474 надає право місцевим громадам самостійно визначатися, яким категоріям громадян надавати пільги по сплаті адміністративного збору та в якому розмірі.

Таким чином, вирішення питання про надання пільги при оформленні паспорта громадянина України для виїзду за кордон не належить до компетенції Центрального міжрегіонального управління ДМС у м. Києві та Київській області.

У березні поточного року я одружуюсь, а відтак змінюю прізвище. Одразу після весілля ми з чоловіком плануємо вирушити у весільну подорож за кордон. Мене цікавить, чи не буде перешкодою те, що паспорт для виїзду за кордон буде ще на старе прізвище. Упродовж якого часу я мушу обміняти паспорт?

Гайдіна Ю.,
м. Київ

Згідно з підпунктом 1 пункту 6 Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 травня 2014 року №152 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 року №1001) (далі — Порядок), обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон здійснюється у разі зміни інформації, внесеної до паспорта для виїзду за кордон.

Відповідно до пункту 22 Порядку, у разі зміни інформації, внесеної до паспорта для виїзду за кордон, документи для його обміну подаються протягом одного місяця з дати настання таких обставин (подій).

При цьому першочергово Вам необхідно буде обміняти паспорт громадянина України. Оскільки згідно із пунктом 35 Порядку, заявник для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон поміж інших документів подає також паспорт громадянина України (для особи, яка досягла 14-річного віку та проживає в Україні).

У разі прийняття проекту Закону України «Про паспорт громадянина України у формі книжечки» (реєстраційний №3986) будуть порушені права віруючих українців. Оскільки наша віра не дозволяє нам отримувати паспорти у вигляді картки з присвоєнням унікального номера запису в реєстрі, нами надіслане звернення до Кабінету Міністрів України щодо відкликання з Верховної Ради України цього законопроекту. Звертаємося також до Державної міграційної служби з проханням посприяти відкликанню цього законопроекту і недопущенню його прийняття.

Коломієць С.,
м. Вінниця

Згідно з Конституцією, Україна є правовою державою (стаття 1), в Україні визнається і діє принцип верховенства права (стаття 8), кожен зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України (стаття 68).

Зобов’язання людини (громадянина) перед державою, у якій вона проживає чи є її громадянином, закріплено також у статті 29 Загальної декларації прав людини (прийнята і проголошена резолюцією 217 А (ІІІ) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року), згідно з якою кожна людина має обов’язки перед суспільством, у якому тільки й можливий вільний і повний розвиток її особи. При здійсненні своїх прав і свобод кожна людина повинна зазнавати тільки таких обмежень, які встановлені законом виключно з метою забезпечення належного визнання і поваги прав і свобод інших та забезпечення справедливих вимог моралі, громадського порядку і загального добробуту в демократичному суспільстві.

На сьогодні в Україні правовий статус паспорта громадянина України визначено в Законі України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» від 20.11.2012 №5492-VI (зі змінами та доповненнями) (далі — Закон про ЄДДР).

Так, згідно з частиною першою статті 21 Закону про ЄДДР, паспорт громадянина України є документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України. Тобто цей документ має дві юридичні складові: по-перше, дозволяє ідентифікувати фізичну особу — людину як члена суспільства, індивіда, що має унікальні соціальні та правові ознаки; по-друге, визначає її приналежність до громадянства певної держави, зокрема України, закріплює політико-правовий статус.

Саме приналежність особи до громадянства України надає їй можливості в певному обсязі реалізовувати передбачені та гарантовані Конституцією України і прийнятими на її виконання іншими актами законодавства України права, свободи та інтереси, а також зобов’язує до виконання певних громадянських обов’язків.

Стаття 24 Конституції визначає, що громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Тому належність чи самоідентифікація особи до певної етнічної групи, національності, сповідання тієї чи іншої релігії жодним чином в Україні не впливає на обсяг прав, свобод, інтересів, а також обов’язків громадянина.

Підписанням Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (учинено в м. Брюссель 21 березня 2014 року), Україна взяла на себе зобов’язання серед іншого забезпечувати поступову адаптацію законодавства України до acquis ЄС відповідно до напрямів, визначених у цій Угоді, та забезпечувати ефективне її виконання, наближати своє законодавство та практику до принципів acquis ЄС.

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, спрямованих на лібералізацію Європейським Союзом візового режиму для України» від 14 липня 2016 року №1474-VIII серед іншого, внесено відповідні зміни до Закону про ЄДДР, підвищено престиж та імідж на міжнародному рівні паспорта громадянина України.

На сьогодні статтею 21 Закону про ЄДДР визначено, що кожен громадянин України, що досяг чотирнадцятилітнього віку, зобов’язаний отримати паспорт громадянина України.

Паспорт громадянина України оформлюється із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру.

Єдиний державний демографічний реєстр ведеться з метою ідентифікації особи для оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсними та знищення передбачених цим Законом документів (стаття 4 Закону про ЄДДР).

У частині сьомій статті 21 Закону про ЄДДР визначено мінімум необхідної інформації про особу та для її ідентифікації, яка має юридичне значення, що відображається в паспорті громадянина України.

Пунктом 1 розділу V «Перехідні положення» Закону про ЄДДР передбачено, що документи, які посвідчують особу, підтверджують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, видані до дня набрання чинності цим Законом, є чинними до закінчення строку їх дії та не підлягають обов’язковій заміні.

Варто також звернути увагу на те, що з огляду на наслідки, які спричинені окупацією Автономної Республіки Крим та збройним конфліктом на сході країни, дедалі загрозливішою стає ситуація із використанням підроблених бланків паспортів громадянина України у формі книжечки, вкрай необхідним є відхід від успадкованої з радянських часів системи документування громадян України паспортом громадянина України у формі книжечки, а також ураховуючи зміни в законодавстві України, виникла необхідність у вдосконаленні правового регулювання суспільних правовідносин у сфері забезпечення громадян України документами, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України.

Тому Кабінетом Міністрів України розроблено та подано до Верховної Ради України проект Закону України «Про паспорт громадянина України у формі книжечки» (реєст. 3986).

При цьому повідомляю, що розгляд, прийняття чи відхилення (або визнання такими, що втратили чинність) законів України Конституцією України віднесено до повноважень виключно Верховної Ради України (стаття 85).

Запитання можете надсилати на електронну адресу expert@ukcc.com.ua

Матеріали рубрики «Запитайте в експерта» захищено авторськими правами