ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 жовтня 2014 року                                          м. Київ                                                                     № 1976

Про оголошення попередження кандидатув народні депутати Українив одномандатному виборчому окрузі № 103 Медвідю В.В.

До Центральної виборчої комісії 17 жовтня 2014 року надійшла заява представника Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу Ємця Леоніда Олександровича із повідомленням про встановлення судом факту порушення Закону України "Про вибори народних депутатів України" (далі – Закон) кандидатом у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 103 Медвідем Віктором Вікторовичем.

У заяві суб’єкт звернення просить Центральну виборчу комісію оголосити кандидату в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 103 Медвідю В.В. попередження за порушення встановлених Законом обмежень щодо ведення передвиборної агітації, прийняту постанову оприлюднити в газетах "Голос України", "Урядовий кур’єр" та на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Свої вимоги Ємець Л.О. обґрунтовує тим, що судовим рішенням, яке набрало законної сили, встановлено факт порушення вимог частини двадцять третьої статті 74 Закону кандидатом у народні депутати України  в одномандатному виборчому окрузі № 103 Медвідем В.В., що полягає у виготовленні та розповсюдженні друкованих матеріалів передвиборної агітації без зазначення відомостей про замовника друкованих передвиборних агітаційних матеріалів, установи, яка здійснила друк, їх тиражу, інформації про осіб, відповідальних за випуск.

Розглянувши заяву та додані до неї матеріали, Центральна виборча комісія встановила.

Постановою Центральної виборчої комісії від 26 вересня 2014 року№ 1217 "Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, які балотуються в одномандатних виборчих округах у порядку самовисування на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року" Медвідь В.В. зареєстрований кандидатом у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 103.

Згідно з частиною першою статті 68 Закону передвиборна агітація – це здійснення будь-якої діяльності з метою спонукання виборців голосувати за або не голосувати за певного кандидата у депутати або партію – суб’єкта виборчого процесу. Передвиборна агітація може здійснюватися в будь-яких формах і будь-якими засобами, що не суперечать Конституції України та законам України.

За змістом частини сьомої статті 69 Закону  друковані матеріали передвиборної агітації повинні містити відомості про замовника цих матеріалів, установу, що здійснила друк, або вказівку, що друк здійснено з використанням обладнання, що належить партії, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск.

Обмеження щодо ведення передвиборної агітації визначено статтею 74 Закону, відповідно до частини двадцять третьої якої забороняється виготовлення та розповсюдження друкованих передвиборних агітаційних матеріалів, що не містять відомостей про замовника друкованих передвиборних агітаційних матеріалів, установу, яка здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск.

Постановою Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 12 жовтня 2014 року в справі № П/811/3418/14 визнано протиправними дії кандидата у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 103 Медвідя В.В. щодо виготовлення та розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації без зазначення відомостей про замовника друкованих передвиборних агітаційних матеріалів, установи, яка здійснила друк, їх тиражу, інформації про осіб, відповідальних за випуск,  а також зобов’язано вказаного кандидата утриматися від дій щодо розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації (листівок, буклетів, стендів) "Мир і порядок через очищення влади!" без зазначення відомостей про їх замовника, установи, яка здійснила друк, їх тиражу, інформації про осіб, відповідальних за випуск.

Особливості провадження у справах щодо оскарження дій або бездіяльності кандидатів, їхніх довірених осіб, партії (блоку), місцевої організації партії, їхніх посадових осіб та уповноважених осіб, ініціативних груп референдуму, інших суб’єктів ініціювання референдуму, офіційних спостерігачів від суб’єктів виборчого процесу визначено статтею 175 Кодексу адміністративного судочинства України.

Відповідно до частини третьої статті 177 Кодексу адміністративного судочинства України судові рішення за наслідками розгляду судами першої інстанції справ, визначених статтями 172 –175 указаного Кодексу, набирають законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження, а у разі їх апеляційного оскарження – з моменту проголошення судового рішення суду апеляційної інстанції.

Частиною дев’ятою статті 177 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що судове рішення суду апеляційної інстанції є остаточним.

Отже, вищевказана постанова Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду 12 жовтня 2014 року набрала законної сили.

Частиною п’ятою статті 124 Конституції України встановлено, що судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов’язковими до виконання на всій території України.

Пунктом 5 частини другої статті 61 Закону визначено, що у разі порушення кандидатом у  народні депутати України обмежень щодо проведення передвиборної агітації йому оголошується попередження.

Згідно з частиною першою зазначеної статті рішення про попередження окремому кандидату в народні депутати України приймає Центральна виборча комісія.

Відповідно до частини четвертої статті 61 Закону попередження, зазначене у частині першій вказаної статті, оприлюднюється Центральною виборчою комісією у загальнодержавних засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Таким чином, Центральною виборчою комісією встановлено передбачені Законом підстави для оголошення кандидату в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 103 Медвідю В.В. попередження за порушення визначених Законом обмежень щодо проведення передвиборної агітації з подальшим його оприлюдненням у загальнодержавних засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Комісії.

Враховуючи викладене, відповідно до пункту 1 частини другої статті 30, частин першої, другої, четвертої, сьомої статті 61, частини сьомої статті 69, частини двадцять третьої статті 74 Закону України "Про вибори народних депутатів України", керуючись статтями 11 – 13, частиною п’ятою статті 14, частинами п’ятою, шостою статті 15 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Оголосити кандидату в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 103 Медвідю Віктору Вікторовичу попередження за порушення встановлених Законом України "Про вибори народних депутатів України" обмежень щодо проведення передвиборної агітації.

2. Копії цієї постанови надати кандидату в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 103 Медвідю В.В. та представнику Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу Ємцю Л.О.

3. Цю постанову оприлюднити в загальнодержавних засобах масової інформації – в газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр", а також на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова Центральної виборчої комісії   М. ОХЕНДОВСЬКИЙ