ПОВІДОМЛЕННЯ
про перегляд рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі 
від 23.04.2021 № СП-491/2021/4411-03
«Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну проводів
незалежно від країни походження та експорту»

Відповідно до частини дванадцятої статті 16 Закону України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну» (далі — Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) розглянула вимогу Міністерства цифрової трансформації України про перегляд рішення Комісії від 23.04.2021 № СП-491/2021/4411-03.

3а результатами розгляду Комісія розпочала перегляд рішення від 23.04.2021 № СП-491/2021/4411-03. Проведення перегляду доручено Мінекономіки.

У разі якщо перегляд стосується інтересів фізичних або юридичних осіб, до 30.09.2021 повідомити Мінекономіки про свою заінтересованість та подати письмово викладені коментарі та інформацію стосовно перегляду.

Інформація, що подається до Мінекономіки, повинна базуватися на фактах, а не на голослівних твердженнях чи припущеннях. Водночас інформація враховується Мінекономіки у разі подання її державною мовою України та в строки, установлені Законом, Комісією або Мінекономіки.

У разі якщо інформація має конфіденційний характер, необхідно підготувати та надіслати до Мінекономіки її конфіденційну та неконфіденційну версії.

Рішення Комісії від 24.09.2021 № СП-508/2021/4411-03 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Контактна інформація: тел. (044) 596-67-43*3854, (044) 596-68-04*3858; e-mail: tradedefence@me.gov.ua.

Для офіційної реєстрації документів: адреса Мінекономіки: вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008; е-mail: meconomy@me.gov.ua.

Інформація щодо вхідної кореспонденції: тел. (044) 200-47-53.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі