ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності  за вчинення адміністративних правопорушень під час проведення  футбольних матчів

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):

1) частину першу статті 24 доповнити пунктом 41 такого змісту:

"41) заборона відвідувати футбольні матчі";

2) частину першу статті 25 викласти в такій редакції:

"Оплатне вилучення та конфіскація предметів можуть застосовуватися як основні та як додаткові адміністративні стягнення; заборона відвідувати футбольні матчі може застосовуватися тільки як додаткове адміністративне стягнення; інші адміністративні стягнення, зазначені в частині першій статті 24 цього Кодексу, можуть застосовуватися тільки як основні";

3) доповнити статтею 291 такого змісту:

Повний текст Закону України читайте тут