ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо заочного кримінального провадження

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести до Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9-13, ст. 88) такі зміни:

1) частину другу статті 52 доповнити пунктом 7 такого змісту:

"7) щодо осіб, стосовно яких здійснюється заочне кримінальне провадження, - з моменту прийняття рішення про його здійснення";

2) перше речення частини восьмої статті 135 доповнити словами "а в разі проживання такої особи за кордоном - не пізніше ніж за сім днів";

3) статтю 139 доповнити частиною четвертою такого змісту:

"4. У випадках, передбачених цим Кодексом, неприбуття підозрюваного, обвинуваченого на виклик може мати наслідком здійснення щодо нього заочного кримінального провадження";

Повний текст Закону України читайте тут