МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
(Мінекономрозвитку)

Н А К А З
20.06.2019 Київ № 1040

Про внесення змін до наказу Міністерства економічного  розвитку і торгівлі України
від 13 квітня 2017 року № 566  

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
«15» липня 2019 року
за № 781/33752

 

Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання, спеціальних вагонів для перевезення зерна, обладнання для виробництва біоетанолу та електроенергії з біомаси, що закуплені у вітчизняних виробників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 року № 130, та постанови Кабінету Міністрів України від 30 січня 2019 року № 123 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2017 р. № 77 і від 1 березня 2017 р. № 130», з метою приведення нормативно-правового акта Міністерства економічного розвитку і торгівлі України у відповідність до законодавства України НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 13 квітня 2017 року № 566 «Про затвердження Положення про комісію з формування переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 квітня 2017 року за № 521/30389, такі зміни:

1) заголовок наказу викласти в такій редакції:

«Про затвердження Положення про комісію з формування переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, спеціальних вагонів для перевезення зерна, обладнання для виробництва біоетанолу та електроенергії з біомаси, що закуплені у вітчизняних виробників, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету»;

2) пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Затвердити Положення про комісію з формування переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, спеціальних вагонів для перевезення зерна, обладнання для виробництва біоетанолу та електроенергії з біомаси, що закуплені у вітчизняних виробників, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету, що додається.».

2. Затвердити Зміни до Положення про комісію з формування переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 13 квітня 2017 року № 566, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 квітня 2017 року за № 521/30389 (у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 16 березня 2018 року № 371), що додаються.

3. Департаменту промислової політики (Черних О. О.) у встановленому законодавством порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший віце-прем’єр-міністр України — Міністр економічного розвитку  і торгівлі України С. І. Кубів

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
20 червня 2019 року № 1040

Зареєстровано 
в Міністерстві юстиції України 
«15» липня 2019 року
за № 781/33752

ЗМІНИ
до Положення про комісію з формування переліку вітчизняної техніки та обладнання
для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується
за рахунок коштів державного бюджету

1. Заголовок Положення викласти в такій редакції:

«Положення про комісію з формування переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, спеціальних вагонів для перевезення зерна, обладнання для виробництва біоетанолу та електроенергії з біомаси, що закуплені у вітчизняних виробників, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету».

2. Пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Це Положення визначає порядок організації та діяльності комісії з формування переліку вітчизняної техніки та обладнаннядля агропромислового комплексу, спеціальних вагонів для перевезення зерна, обладнання для виробництва біоетанолу та електроенергії з біомаси, що закуплені у вітчизняних виробників, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету (далі — комісія), що утворюється при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України.».

3. Пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. Головним завданням комісії є формування переліку вітчизняної техніки та обладнаннядля агропромислового комплексу, спеціальних вагонів для перевезення зерна, обладнання для виробництва біоетанолу та електроенергії з біомаси, що закуплені у вітчизняних виробників, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету  (далі — перелік).».

4. Пункти 5, 6 викласти в такій редакції:

«5. Перелік формується за результатами розгляду комісією поданих заявок заводів-виробників щодо включення до переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, спеціальних вагонів для перевезення зерна, обладнання для виробництва біоетанолу та електроенергії з біомаси, що закуплені у вітчизняних виробників, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету (додаток 1) (далі — заявки заводів-виробників щодо включення), та документів щодо включення, які подаються до  комісії з формування переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, спеціальних вагонів для перевезення зерна, обладнання для виробництва біоетанолу та електроенергії з біомаси, що закуплені у вітчизняних виробників, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету (додаток 2) (далі — документи щодо включення, які подаються до комісії), та за результатами перевірки комісією ступеня локалізації виробництва техніки та обладнання для агропромислового комплексу (далі — техніка та обладнання), спеціальних вагонів для перевезення зерна (далі — вагони), обладнання для виробництва біоетанолу та електроенергії з біомаси (далі — устатковання).

6. Щорічне підтвердження відповідності техніки та обладнання, вагонів, устатковання, включених до переліку у попередні роки, критеріям поточного року, визначеним у пунктах 5, 7 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання, спеціальних вагонів для перевезення зерна, обладнання для виробництва біоетанолу та електроенергії з біомаси, що закуплені у вітчизняних виробників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 2017 року № 130 (із змінами) (далі — Порядок), здійснюється за результатами розгляду комісією поданих заявок заводів-виробників стосовно щорічного підтвердження відповідності техніки та обладнання, вагонів, устатковання, включених до переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, спеціальних вагонів для перевезення зерна, обладнання для виробництва біоетанолу та електроенергії з біомаси, що закуплені у вітчизняних виробників, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету, у попередні роки, критеріям поточного року (додаток 3) (далі — заявки заводів-виробників стосовно щорічного підтвердження відповідності) та документів на щорічне підтвердження відповідності техніки та обладнання, вагонів, устатковання, включених до переліку у попередні роки, які подаються до комісії з формування переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, спеціальних вагонів для перевезення зерна, обладнання для виробництва біоетанолу та електроенергії з біомаси, що закуплені у вітчизняних виробників, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету (додаток 4) (далі — документи на щорічне підтвердження), за результатами перевірки комісією ступеня локалізації виробництва техніки та обладнання, вагонів, устатковання.».

5. Абзац другий пункту 7 викласти в такій редакції:

«Заявки на щорічне підтвердження відповідності техніки та обладнання, вагонів, устатковання, що закуплені у вітчизняних виробників, включених до переліку за попередні роки, критеріям поточного року, визначеним у пунктах 5, 7 Порядку, подаються комісії щороку з 01 січня по 30 квітня.».

6. У пункті 9:

1) абзац перший викласти в такій редакції:

«9. Комісія приймає рішення про включення техніки та обладнання, вагонів, устатковання, що закуплені у вітчизняних виробників, до переліку в разі відповідності заводів-виробників таким критеріям:»;

2) підпункт 3 після слів «техніку та обладнання» доповнити словами «, вагони, устатковання»;

3) підпункти 4 — 6 після слів «техніки та обладнання» доповнити словами «, вагонів, устатковання».

7. Пункт 11 викласти в такій редакції:

«11. Рішення комісії щодо включення техніки та обладнання, вагонів, устатковання до переліку або їх виключення затверджується протоколом засідання комісії після перевірки ступеня локалізації виробництва техніки та обладнання, вагонів, устатковання, використання заводами-виробниками на території України основних технологічних операцій та за умови відповідності критеріям, визначеним у пункті 9 цього Положення.».

8. Пункти 12, 13 після слів «техніки та обладнання» доповнити словами «, вагонів, устатковання».

9. У додатках до Положення:

1) у додатку 1:

відмітку викласти в такій редакції:

«Додаток 1 до Положення про комісію з формування переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, спеціальних вагонів для перевезення зерна, обладнання для виробництва біоетанолу та електроенергії з біомаси, що закуплені у вітчизняних виробників, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету (пункт 5)»;

назву викласти в такій редакції:

«Заявка заводу-виробника щодо включення до переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, спеціальних вагонів для перевезення зерна, обладнання для виробництва біоетанолу та електроенергії з біомаси, що закуплені у вітчизняних виробників, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету»;

текст заявки перший після слів «техніки та обладнання» доповнити словами «, вагонів, устатковання»;

2) у додатку 2:

відмітку викласти в такій редакції:

«Додаток 2 до Положення про комісію з формування переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, спеціальних вагонів для перевезення зерна, обладнання для виробництва біоетанолу та електроенергії з біомаси, що закуплені у вітчизняних виробників, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету (пункт 5)»;

назву викласти в такій редакції:

«Перелік документів щодо включення, які подаються до комісії з формування переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, спеціальних вагонів для перевезення зерна, обладнання для виробництва біоетанолу та електроенергії з біомаси, що закуплені у вітчизняних виробників, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету»;

пункт 8 викласти в такій редакції:

«8. Довідка про конструкторсько-технологічну документацію та/або зареєстроване право інтелектуальної власності на техніку та обладнання, вагони, устатковання, які пропонується внести до переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, спеціальних вагонів для перевезення зерна, обладнання для виробництва біоетанолу та електроенергії з біомаси, що закуплені у вітчизняних виробників, зазначена в балансівартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету.»;

пункти 9, 11 після слів «техніки та обладнання» доповнити словами «, вагонів, устатковання»;

3) у додатку 3:

відмітку викласти в такій редакції:

«Додаток 3 до Положення про комісію з формування переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, спеціальних вагонів для перевезення зерна, обладнання для виробництва біоетанолу та електроенергії з біомаси, що закуплені у вітчизняних виробників, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету (пункт 6)»;

назву викласти в такій редакції:

«Заявка заводу-виробника стосовно щорічного підтвердження відповідності техніки та обладнання, вагонів, устатковання, включених до переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, спеціальних вагонів для перевезення зерна, обладнання для виробництва біоетанолу та електроенергії з біомаси, що закуплені у вітчизняних виробників, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету, у попередні роки, критеріям поточного року»;

текст заявки після слів «техніки та обладнання» доповнити словами «, вагонів, устатковання»;

4) у додатку 4:

відмітку викласти в такій редакції:

«Додаток 4 до Положення про комісію з формування переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, спеціальних вагонів для перевезення зерна, обладнання для виробництва біоетанолу та електроенергії з біомаси, що закуплені у вітчизняних виробників, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету (пункт 6)»;

назву викласти в такій редакції:

«Перелік документів на щорічне підтвердження відповідності техніки та обладнання, вагонів, устатковання, включених до переліку у попередні роки, які подаються до комісії з формування переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, спеціальних вагонів для перевезення зерна, обладнання для виробництва біоетанолу та електроенергії з біомаси, що закуплені у вітчизняних виробників, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету»;

пункт 5 викласти в такій редакції:

«5. Довідка про конструкторсько-технологічну документацію та/або зареєстроване право інтелектуальної власності на техніку та обладнання, вагони, устатковання, які пропонується внести до переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, спеціальних вагонів для перевезення зерна, обладнання для виробництва біоетанолу та енергії з біомаси, що закуплені у вітчизняних виробників, зазначена в балансівартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету.»;

пункти 6, 8 після слів «техніки та обладнання» доповнити словами «, вагонів, устатковання».

Директор департаменту промислової політики О.О.Черних