НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)

ПОСТАНОВА

21.10.2014                                         Київ                                                   № 154

 Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
30.10.2014 за № 1371/26148

Про внесення змін до Порядку застосування тарифів на електроенергію 

Відповідно до Закону України «Про електроенергетику», підпункту 7 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року № 715, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до підпункту 2.1 пункту 2 Порядку застосування тарифів на електроенергію, затвердженого постановою НКРЕ від 23 квітня 2012 року № 498, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 квітня 2012 року за № 599/20912, такі зміни:

1)      абзац перший викласти в такій редакції:

2)       

«2.1. До категорії населення належать фізичні особи (громадяни), які споживають електричну енергію для власних побутових потреб у житлових будинках, квартирах (у тому числі квартирах, які розташовані на цокольних поверхах багатоквартирних житлових будинків), гуртожитках; для потреб особистого селянського господарства, присадибних і садових ділянок, дач; для освітлення особистих гаражів та боксів.»;

3)      доповнити підпункт новим абзацом такого змісту:

4)       «Для цілей цього Порядку особисте селянське господарство — це господарська діяльність, яка проводиться без створення юридичної особи фізичною особою індивідуально або особами, які перебувають у сімейних чи родинних відносинах і спільно проживають, з метою задоволення особистих потреб шляхом виробництва, переробки і споживання сільськогосподарської продукції.».

2. Забезпечити подання цієї постанови у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова Комісії В. Демчишин