ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести до Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 14-17, ст. 133 із наступними змінами), такі зміни:

1) частину четверту статті 218 викласти в такій редакції:

"4. Подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт народного депутата включається до порядку денного сесії Верховної Ради позачергово, без голосування, та розглядається позачергово на пленарному засіданні Верховної Ради без надання висновків комітетів Верховної Ради у строк, визначений цим Регламентом";

2) частину першу статті 219 викласти в такій редакції:

"1. Голова Верховної Ради України пропонує народному депутату, щодо якого внесено подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт, подати не пізніше трьох днів з дня внесення відповідного подання письмові пояснення, які надаються народним депутатам не пізніш як за день до дня розгляду зазначеного питання на пленарному засіданні Верховної Ради України";

3) у статті 220:

у назві слова "на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт" замінити словами "на затримання чи арешт судді Конституційного Суду України, судді суду загальної юрисдикції";

перше речення частини першої викласти в такій редакції:

"1. Комітет, якому доручено надати висновок щодо питання про надання згоди на затримання чи арешт судді Конституційного Суду України, судді суду загальної юрисдикції, згідно із законом визначає достатність, законність і обґрунтованість подання, законність одержання доказів, зазначених у поданні, і встановлює наявність відповідних скарг";

частину другу викласти в такій редакції:

"2. У засіданнях комітету бере участь Голова Верховного Суду України (виконувач обов'язків Голови Верховного Суду України)";

у частині четвертій слова "відповідно Генеральному прокуророві України або" виключити;

4) у статті 221:

у частині першій слова "затримання чи арешт судді Конституційного Суду України, судді суду загальної юрисдикції у визначений нею день, але" замінити словами "у визначений нею день, але не пізніше п’яти днів з дня його внесення, а подання про затримання чи арешт судді Конституційного Суду України, судді суду загальної юрисдикції - ";

частину другу після слів "про подання, що надійшло" доповнити словами "а щодо судді Конституційного Суду України, судді суду загальної юрисдикції - також про";

пункти 1 і 2 частини третьої викласти в такій редакції:

"1) Генеральному прокуророві України (визначеному ним заступнику Генерального прокурора України) чи Голові Верховного Суду України для відповідей на запитання представників депутатських фракцій (депутатських груп), народних депутатів;

2) народному депутату (уповноваженому ним представнику), судді Конституційного Суду України, судді суду загальної юрисдикції, щодо яких внесено подання, для пояснення";

частину четверту викласти в такій редакції:

"4. Якщо на пленарному засіданні Верховної Ради буде встановлено, що особа, стосовно якої внесено подання, відмовляється від надання пояснень чи відсутня на пленарному засіданні Верховної Ради, за умови її своєчасного повідомлення, Верховна Рада розглядає питання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт без її пояснень чи за її відсутності";

доповнити частиною десятою такого змісту:

"10. Народному депутату в повному обсязі забезпечується право на захист у порядку, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України та іншими законами".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України   В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ 
16 січня 2014 року 
 № 724-VII