ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік»

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України«Про Державний бюджет України на 2022 рік» (Відомості Верховної Ради України, 2022 р., № 3, ст. 12; із змінами, внесеними законами України від 23 лютого 2022 року № 2099-IX, від 3 березня 2022 року № 2118-IX, від 15 березня 2022 року № 2120-IX і № 2135-IX, від 21 квітня 2022 року № 2218-IX, від 31 травня 2022 року № 2280-IX і № 2290-IX, від 9 липня 2022 року № 2385-IX, від 29 липня 2022 року № 2481-IX, від 15 серпня 2022 року № 2517-IX) такі зміни:

1. У статті 1:

в абзаці третьому цифри «2.633.447.612,8» та «2.209.571.954,6» замінити відповідно цифрами «2.648.147.612,8» та «2.224.271.954,6»;

в абзаці шостому цифри «1.093.669.817,3» та «995.903.106» замінити відповідно цифрами «1.108.369.817,3 « та «1.010.603.106».

2. У статті 5 цифри «3.630.196.972,9» замінити цифрами «3.644.896.972,9».

3. Доповнити статтею 41 такого змісту:

«Стаття 41. Кабінету Міністрів України визначити суб’єкта господарювання для придбання природного газу за рахунок видатків, передбачених за бюджетною програмою «Придбання природного газу для проходження опалювального сезону 2022-2023 років» (код 2401200).

Установити, що визначений Кабінетом Міністрів України суб’єкт господарювання після реалізації природного газу, придбаного за рахунок видатків, передбачених за бюджетною програмою «Придбання природного газу для проходження опалювального сезону 2022-2023 років» (код 2401200), перераховує кошти від такої реалізації до державного бюджету.

Міністерство енергетики України разом з визначеним Кабінетом Міністрів України суб’єктом господарювання забезпечує облік зазначеного природного газу.

На обсяг природного газу, що придбаний за рахунок видатків, передбачених за бюджетною програмою «Придбання природного газу для проходження опалювального сезону 2022-2023 років» (код 2401200), не нараховується та не підлягає отриманню суб’єктами ринку природного газу, на яких покладаються спеціальні обов’язки, компенсація, передбачена статтею 11Закону України «Про ринок природного газу».

4. Внести зміни до додатків № 2та № 3до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» відповідно до додатків № 1 та № 2 до цього Закону.

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
30 серпня 2022 року
№ 2549-IX

ДОДАТКИ №№ 1, 2ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ НА 2022 РІК»