ЗАКОН УКРАЇНИ

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести до Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік»

(Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 5-6, ст. 60; із змінами, внесеними законами

України від 4 квітня 2013 року № 164-VII, № 176-VII і № 181-VII, від 21 травня 2013 року

№ 283-VII, від 2 липня 2013 року № 381-VII та від 4 липня 2013 року № 392-VII) такі

зміни:

1) у статті 1:

в абзаці другому цифри «363.252.105» і «47.605.760,5» замінити відповідно

цифрами «363.616.650» і «47.970.305,5»;

в абзаці третьому цифри «412.535.366,6» і «48.483.735,9» замінити відповідно

цифрами «412.899.911,6» і «48.848.280,9»;

2) абзац другий пункту 1 розділу «Прикінцеві положення» виключити;

3) внести зміни до додатків № 1 і № 3 до Закону України «Про Державний бюджет

України на 2013 рік» відповідно до додатків № 1 і № 2 до цього Закону.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
4 липня 2013 року
№ 393-VII 

Повний текст Закону України читайте тут