ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення зміни до Закону України "Про безоплатну правову допомогу"  щодовідтермінуваннянабраннячинностіположеннямипункту 6 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення"

 

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. В абзаці першому пункту 6 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про безоплатну правову допомогу" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 51, ст. 577; 2012 р., № 16, ст. 146; 2013 р., №№ 9-13, ст. 88, № 21, ст. 208, № 27, ст. 282) слова і цифри "з 1 січня 2014 року" замінити словами і цифрами "з 1 січня 2015 року".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України   В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
            16 січня 2014 року
            № 726-
VII